Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II stopnia Chemia sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-CS2-1CANZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem chemii analitycznej, procesem analitycznym i jego etapami. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą strategii, sposobów pobierania i przygotowania próbek do analizy oraz metod analitycznych stosowanych w analizie chemicznej. Zapoznają się również ze sposobami sprawdzania wiarygodności wyników analiz.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CNOZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chemia nieorganiczna zaawansowana przeznaczona jest dla studentów, w celu zdobycia bardziej specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Głównym celem prowadzonych wykładów jest pogłębione kształcenie w dziedzinie chemii nieorganicznej w następujących obszarach: zapoznanie studentów z chemią związków kompleksowych na etapie rozszerzonym; zapoznanie z budową, otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem karbonylkowych kompleksów metali przejściowych; zapoznanie z kompleksami alkenowymi i alkinowymi na temat ich wykorzystania w technologii i syntezie organicznej; nauczenie mechanizmów reakcji kompleksów metali przejściowych oraz wymiany ligandów w kompleksach Ponadto w ramach tych zajęć studenci nabywają umiejętność samodzielnej interpretacji wyników pomiarów oraz korzystania z literatury fachowej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1COBL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs chemii obliczeniowej obejmuje podstawy teoretyczne chemii kwantowej i mechaniki molekularnej, metody obliczeniowe, symulacje molekularne (MD i Monte Carlo), zastosowanie oprogramowania do modelowania, analizę danych oraz praktyczne zastosowania w projektowaniu leków i badaniu materiałów. Kurs zawieraj zarówno wykłady teoretyczne, jak i laboratoria komputerowe.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CORZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat reakcji związków organicznych różnego typu, rodnikowych, jonowych i pericyklicznych, z uwzględnieniem ich stereochemicznego przebiegu oraz pokazanie zależności pomiędzy budową a reaktywnością związków organicznych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CELE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi aspektami elektrochemii. Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z elektrochemii roztworów elektrolitu, granic międzyfazowych, procesów elektrodowych, procesów elektrokatalitycznych, elektrod modyfikowanych oraz z elektrochemii związków organicznych. Zapoznanie studentów z klasycznymi i nowatorskimi metodami laboratoryjnymi stosowanymi w elektrochemii. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego dotyczącego dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
310-CS2-1MIAM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej – teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania. W ramach przedmiotu realizowana jest znaczna część treści programowych z analizy instrumentalnej. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z aparaturą, posługiwaniem się nią oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego dotyczącego dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru metod i aparatury do wykonania określonego oznaczenia analitycznego, pozyskiwania danych analitycznych, oceny dokładności, precyzji i wiarygodności oznaczeń, oceny przydatności i kosztochłonności metod instrumentalnych w analityce chemicznej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWI-10a
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela. Podczas tych zajęć omawia się zagadnienia związane z problemami dydaktyki chemii dotyczącymi wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela chemii. Edukacja podlega ciągłym modyfikacjom związanym m.in. ze zmianami warunków zarówno społecznych i ekonomicznych. Zapewne ogromny wpływ na przebieg tego procesu ma rozwój współczesnych technologii stosowanych w nauce i w pracy. Wykorzystanie ich przez nauczyciela w procesie dydaktycznym może stanowić jeden z ważnych czynników wpływających na jakość nauczania. Uatrakcyjnienie lekcji materiałami multimedialnymi powoduje przyspieszenie i ułatwienie procesu zapamiętywania, zwiększa aktywność uczniów na lekcji, motywuje ich do samodzielnej pracy, zapewnia maksymalną indywidualizację nauczania, umożliwia rozwój nowych umiejętności.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWI-10b
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne pozwolą na przygotowanie informacji oraz nauczenie planowania i prowadzenia eksperymentów na lekcji chemii, a także dokonywania obserwacji oraz formułowania wniosków z nich płynących. Wykonywane doświadczenia chemiczne pozwolą również na przekonanie o wadze zasad dotyczących BHP oraz zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1MOMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PRZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PRZD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie odbywania praktyki zawodowej związanej z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela chemii student zdobywa doświadczenie i stosuje nabytą wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zajęć z pedagogiki i psychologii z rzeczywistością pedagogiczną.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1SPMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z fizycznymi podstawami zjawiska oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią oraz z podstawami teoretycznymi spektroskopii, jako wyniku zastosowania reguł mechaniki kwantowej oraz z atomową absorpcją i emisją promieniowania elektromagnetycznego.

Zapoznanie studenta z możliwościami analitycznymi spektroskopii atomowej i cząsteczkowe w tym atomowej spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej, spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, elektronowej i spektroskopią jądrowego rezonansu magentycznego

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)