Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-CS1-3BIC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs podstawowej biochemii wprowadza studentów w zagadnienia chemizmu procesów życiowych oraz w sposób skrótowy omawia istotniejsze i wybrane metody badań, oraz rolę i przemiany wybranych związków chemicznych w organizmach żywych. Wykład interaktywny - aktywny udział i przygotowanie studenta/studentki na każdy wykład z poprzednio prezentowanego materiału jest niezbędne do dalszego zrozumienia i śledzenia prezentowanych treści.

Obecność na wykładach jest obowiązkowa (dopuszczalne jedno opuszczenie - konieczne nadrobienie straconych treści).

Strona przedmiotu
310-CS1-1CHA1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Chemia analityczna I umożliwia:

- zapoznanie z równowagami jonowymi w roztworach

- praktyczne zapoznanie z właściwościami chemicznymi wybranych kationów i anionów, metodami ich identyfikacji,

- zapoznanie z podstawami jakościowej analizy klasycznej oraz przykładowymi metodami tej analizy

- kształtowanie umiejętności pracy laboratoryjnej.

Strona przedmiotu
310-CS1-2CHA2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 75 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Chemia analityczna II zapoznaje studentów z podstawami klasycznych metod analizy ilościowej oraz pozwala na praktyczne wykonanie wybranych oznaczeń. Student zdobywa umiejętności pracy laboratoryjnej oraz obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Strona przedmiotu
310-CS1-2CHF1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład zawiera treści związane z podstawowymi definicjami i prawami

termodynamiki, stanami skupienia, równowagami fazowymi oraz strukturą i oddziaływaniem cząsteczek.

Laboratorium składa się z 8 ćwiczeń wykonywanych przez studentów w parach.

Konwersatorium zawiera treści związane z termodynamiką i termochemią, stanami skupienia ciał oraz równowagami fazowymi.

Strona przedmiotu
310-CS1-3CHF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu Chemia fizyczna II związane z podstawowymi definicjami i prawami elektrochemii, elektrochemii roztworów elektrolitów, zjawiskami powierzchniowymi i adsorpcją, fizykochemią układów zdyspergowanych, koloidów i makrocząsteczek, kinetyką chemiczną i katalizą oraz fotochemią.

Strona przedmiotu
310-CS1-3CHM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-2CHN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykłady z chemii nieorganicznej obejmują zagadnienia ogólne oraz systematykę pierwiastków i związków nieorganicznych. Szczegółowo omawiane są metody otrzymywania, właściwości fizykochemiczne, struktura, reaktywność i zastosowania pierwiastków bloku s i p układu okresowego oraz ich związków. Poruszane są również zagadnienia dotyczące budowy i właściwości pierwiastków d i f elektronowych oraz związków kompleksowych.

Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia laboratoryjne pogłębiające wiedzę z dziedziny chemii nieorganicznej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CNOZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chemia nieorganiczna zaawansowana przeznaczona jest dla studentów, w celu zdobycia bardziej specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Głównym celem prowadzonych wykładów jest pogłębione kształcenie w dziedzinie chemii nieorganicznej w następujących obszarach: zapoznanie studentów z chemią związków kompleksowych na etapie rozszerzonym; zapoznanie z budową, otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem karbonylkowych kompleksów metali przejściowych; zapoznanie z kompleksami alkenowymi i alkinowymi na temat ich wykorzystania w technologii i syntezie organicznej; nauczenie mechanizmów reakcji kompleksów metali przejściowych oraz wymiany ligandów w kompleksach Ponadto w ramach tych zajęć studenci nabywają umiejętność samodzielnej interpretacji wyników pomiarów oraz korzystania z literatury fachowej.

Strona przedmiotu
310-CS1-1CHO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Chemia Ogólna I stanowi wprowadzenie do dalszych studiów na kierunku Chemia. Celem prowadzonych wykładów jest powtórzenie i rozszerzenie posiadanej przez studenta wiedzy z zakresu chemicznej budowy materii.

Strona przedmiotu
310-CS1-1CHO2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na tym wykładzie student zapoznaje się podstawowymi właściwościami materii

Strona przedmiotu
310-CS1-2CHOR1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 60 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładów i konwersatoriów jest zapoznanie studenta z podstawową wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na

omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych oraz

wyjaśnienie mechanizmów podstawowych reakcji. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z podstawowymi technikami izolacji i

oczyszczania związków organicznych oraz oznaczania wybranych właściwości fizykochemicznych. Student podczas zajęć powinien

opanować umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjnej, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z

nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej, powinien zapoznać się z przepisami BHP, a w szczególności z zasadami

bezpiecznego posługiwania się chemikaliami oraz utylizacji odpadów chemicznych. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć

studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, jak i pracy w grupie.

Strona przedmiotu
310-CS1-3CHOR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Chemia organiczna II jest zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów reakcji oraz dostarczenie informacji na temat metod syntezy i identyfikacji związków organicznych. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami stosowanymi w preparatywnej chemii organicznych oraz metodami identyfikacji związków organicznych, z uwzględnieniem technik spektroskopowych. Student podczas zajęć powinien udoskonalić swoje

umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjne oraz, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, a także pracy w grupie.

Strona przedmiotu
310-CS1-2CSZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie z różnymi aspektami wykorzystania i zastosowania osiągnięć chemicznych w innych dziedzinach nauki, przemyśle, rolnictwie i w życiu codziennym; przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej aspektów prawnych gospodarowania odpadami i substancjami chemicznymi; wykształcenie umiejętności przewidywania skutków stosowania odczynników chemicznych oraz unieszkodliwiania substancji i preparatów chemicznych w małej skali; wykształcenie nawyku segregacji odpadów i ich bezpośredniego zagospodarowania.

Strona przedmiotu
310-CS1-2CHT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-1BHE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-1FIZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres programowy wykładu obejmuje:

1) podstawy mechaniki klasycznej:- kinematyka i dynamika punktu materialnego;- pojęcie pracy i zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu; - ruch falowy w ośrodkach sprężystych,

2) pole grawitacyjne: -prawo powszechnego ciążenia; -energia potencjalna w polu grawitacyjnym,

3) podstawy termodynamiki: -pojęcie temperatury; -pojęcie ciepła i energii wewnętrznej; - zasady termodynamiki

4) pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne, elektryczne i magnetyczne właściwości materii.

Strona przedmiotu
310-CS1-1JEO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania języka specjalistycznego z dziedziny chemii.

Strona przedmiotu
310-CS1-1JEO2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania języka specjalistycznego z dziedziny chemii.

Strona przedmiotu
310-CS1-2JEO3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania języka specjalistycznego z dziedziny chemii.

Strona przedmiotu
310-CS1-2JEO4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie, pisanie, czytanie, słuchanie. Wiedza sprawdzana jest w formie testów pisemnych, wypowiedzi pisemnych oraz na podstawie prezentacji z wybranej dziedziny nauk chemicznych.

Strona przedmiotu
310-CS1-3LCB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania literatury chemicznej polsko- i angielskojęzycznej w dostępnych źródłach tradycyjnych i elektronicznych.

Strona przedmiotu
310-CS1-1MAT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Pojęcie liczby rzeczywistej, elementy logiki, elementy algebry zbiorów. Funkcje i ich podstawowe własności, ciągi liczbowe i ich granice. Granica funkcji, ciągłość, typy nieciągłości. Pochodna funkcji, całka nieoznaczona, całka oznaczona Riemanna, całka niewłaściwa. Szeregi liczbowe i kryteria zbieżności.

Strona przedmiotu
310-CS1-2MIA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot realizowany jest w formie wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Dodatkowo treści programowe realizowane są w ramach konsultacji zarówno z wykładowcą, jak i prowadzącymi zajęcia laboratoryjne. W ramach wykładu studenci otrzymują przykładowe problemy analityczne do rozwiązania, które następnie są omawiane na wykładzie i podczas konsultacji.

Strona przedmiotu
310-CS1-2MSA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z podstawami najważniejszych metod spektroskopowych, aparaturą pomiarową oraz interpretacją uzyskiwanych danych.

Strona przedmiotu
310-CS1-1STT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-2MCH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z zapewnieniem jakości wyników pomiarów; czynnikami

wpływającymi na prawidłowość i wiarygodność badań; szacowaniem niepewności wyników pomiarów analitycznych; ogólnymi

wymaganiami dotyczącymi kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

Strona przedmiotu
310-CS1-1OCH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Obliczenia oparte na równaniach chemicznych. Stężenia roztworów i ułamek molowy. Aktywność jonów i współczynnik aktywności. Przygotowywanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Jonizacja wody i pH. pH roztworów mocnych kwasów i zasad. pH słabych kwasów i zasad. pH kwasów wieloprotonowych. pH buforów. Mieszaniny kwasów i zasad, ph soli

Strona przedmiotu
310-CS1-1OCH2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-2OWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Przedstawienie znaczenia własności intelektualnej w karierze naukowej i działalności gospodarczej.

Strona przedmiotu
310-CS1-2PKR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie podstaw krystalografii.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)