Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

III rok I stopień Chemii sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: III rok I stopień Chemii sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-CS1-3CHF2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu Chemia fizyczna II związane z podstawowymi definicjami i prawami elektrochemii, elektrochemii roztworów elektrolitów, zjawiskami powierzchniowymi i adsorpcją, fizykochemią układów zdyspergowanych, koloidów i makrocząsteczek, kinetyką chemiczną i katalizą oraz fotochemią.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWVIII-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład - sposoby poszukiwania nowych środków leczniczych; docelowe obiekty działania leków; wybrane zagadnienia związane z syntezą; zależność pomiędzy strukturą a aktywnością leków.

Laboratorium: badanie zawartości substancji czynnej w leku; synteza chemiczna wybranego leku

Strona przedmiotu
310-CS1-3CHM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-3CHOR2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Laboratorium - 90 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu Chemia organiczna II jest zapoznanie studenta z wiedzą z zakresu chemii organicznej, pozwalającą na omówienie budowy związków organicznych (uwzględniając ich budowę przestrzenną) i ich właściwości fizycznych i chemicznych, wyjaśnienie mechanizmów reakcji oraz dostarczenie informacji na temat metod syntezy i identyfikacji związków organicznych. Celem laboratoriów jest zapoznanie studenta z najważniejszymi technikami stosowanymi w preparatywnej chemii organicznych oraz metodami identyfikacji związków organicznych, z uwzględnieniem technik spektroskopowych. Student podczas zajęć powinien udoskonalić swoje

umiejętności manualne niezbędne w pracy laboratoryjne oraz, nauczyć się planowania i obserwacji eksperymentów, wyciągania z nich wniosków oraz opracowania wyników w formie pisemnej. Dodatkowo, zajęcia te powinny nauczyć studenta planowania i organizowania własnego czasu pracy, samodzielnego rozwiązywania problemów, a także pracy w grupie.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWVIII-8 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu Fizykochemia kryminalistyczna to podstawowe zagadnienia związane z technikami stosowanymi w kryminalistyce. Studenci zdobędą umiejętności charakteryzowania i identyfikowania śladów kryminalistycznych badanych różnymi technikami kryminalistycznymi.

Wykład 15 godzin oraz laboratorium 15 godzin

Strona przedmiotu
310-CS1-3LCB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie ze sposobami wyszukiwania literatury chemicznej polsko- i angielskojęzycznej w dostępnych źródłach tradycyjnych i elektronicznych.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWIX-6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Definicje diagnostyki medycznej, dyscypliny w diagnostyce medycznej, krew jako materiał diagnostyczny, składniki krwi, metody selekcji i

zliczania komórek krwi, inne materiały do badań diagnostycznych, metody stosowane do badań diagnostycznych: spektrofotometryczne,

fluorometryczne, testy ELISA, western blott, immunochemiczne i in.

Markery nowotworowe, rodzaje i specyficzność.

Metody oznaczania markerów nowotworowych. Immunochemia. Cytometria przepływowa. Immunohistochemia. ELISA.

Biosensory. Pojęcie i budowa biosensora. Biosensory SPR w diagnostyce medycznej. Zadania stawiane przed metodami

wykorzystującymi analizę biomarkerów w diagnostyce medycznej. Oznaczanie biosensorami markerów nowotworowych, markerów

zawału serca, przeciwciał, hormonów, leków.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWIX-5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej niekorzystnych zmian biologicznych u ludzi oraz w przyrodzie, wynikających z postępującej chemizacji życia. Omówione zostaną czynniki wpływające na toksyczność trucizn oraz losy trucizn w organizmie. Przedstawione zostaną związki chemiczne najbardziej istotne z punktu widzenia toksykologii środowiska, żywności, toksykologii przemysłowej oraz substancje uzależniające.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDL1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy dyplomowej. W trakcie realizacji przedmiotu, student pod opieką promotora nabywa umiejętności wyszukiwania literatury naukowej dotyczącej tematyki pracy, analizuje prace źródłowe i dokonuje syntezy opublikowanych danych w celu napisania pracy przeglądowej. W przypadku pracy eksperymentalnej dodatkowo zapoznaje się z metodami pracy laboratoryjnej, uczestnicząc w pracy zespołu badawczego, planuje i wykonuje eksperymenty, przygotowuje raporty z otrzymanych wyników i je interpretuje.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)