Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok II stopnia Chemia sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok II stopnia Chemia sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022
310-CS2-1PDWI-3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje poznanie niektórych właściwości związków biologicznie czynnych (białka, fosfolipidy, cukry)oraz metod ich izolacji i analizy jakościowej i ilościowej w różnego typu materiale biologicznym. Pozwala na poznanie parametrów reakcji enzymatycznej, metod oznaczania aktywności enzymów naturalnych oraz sposobów inhibicji enzymów. Realizacja przedmiotu umożliwi zastosowanie powszechnie znanych metod detekcji do oznaczeń bioanalitycznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami stosowanymi w laboratoriach diagnostycznych i ich bezpośrednim zastosowaniem w różnych próbkach naturalnych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CANZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rolą i znaczeniem chemii analitycznej, procesem analitycznym i jego etapami. Studenci zdobywają rozszerzoną wiedzę dotyczącą strategii, sposobów pobierania i przygotowania próbek do analizy oraz metod analitycznych stosowanych w analizie chemicznej. Zapoznają się również ze sposobami sprawdzania wiarygodności wyników analiz.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CNOZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Chemia nieorganiczna zaawansowana przeznaczona jest dla studentów, w celu zdobycia bardziej specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Głównym celem prowadzonych wykładów jest pogłębione kształcenie w dziedzinie chemii nieorganicznej w następujących obszarach: zapoznanie studentów z chemią związków kompleksowych na etapie rozszerzonym; zapoznanie z budową, otrzymywaniem, właściwościami i zastosowaniem karbonylkowych kompleksów metali przejściowych; zapoznanie z kompleksami alkenowymi i alkinowymi na temat ich wykorzystania w technologii i syntezie organicznej; nauczenie mechanizmów reakcji kompleksów metali przejściowych oraz wymiany ligandów w kompleksach Ponadto w ramach tych zajęć studenci nabywają umiejętność samodzielnej interpretacji wyników pomiarów oraz korzystania z literatury fachowej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1COBL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1CORZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z aktualnym stanem wiedzy na temat reakcji związków organicznych różnego typu, rodnikowych, jonowych i pericyklicznych, z uwzględnieniem ich stereochemicznego przebiegu oraz pokazanie zależności pomiędzy budową a reaktywnością związków organicznych.

Strona przedmiotu
310-CS2-1CELE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi aspektami elektrochemii. Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z elektrochemii roztworów elektrolitu, granic międzyfazowych, procesów elektrodowych, procesów elektrokatalitycznych, elektrod modyfikowanych oraz z elektrochemii związków organicznych. Zapoznanie studentów z klasycznymi i nowatorskimi metodami laboratoryjnymi stosowanymi w elektrochemii. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego dotyczącego dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Strona przedmiotu
310-CS2-1MIAM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest poznanie szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej – teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania. W ramach przedmiotu realizowana jest znaczna część treści programowych z analizy instrumentalnej. Zajęcia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z aparaturą, posługiwaniem się nią oraz samodzielne wykonanie analiz i opracowanie wyników. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem koncepcji projektowania uniwersalnego dotyczącego dostosowania stanowisk pracy do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Efektem kształcenia jest nabycie umiejętności i kompetencji dotyczących wyboru metod i aparatury do wykonania określonego oznaczenia analitycznego, pozyskiwania danych analitycznych, oceny dokładności, precyzji i wiarygodności oznaczeń, oceny przydatności i kosztochłonności metod instrumentalnych w analityce chemicznej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWI-10a brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przygotowanie studenta do zawodu nauczyciela. Podczas tych zajęć omawia się zagadnienia związane z problemami dydaktyki chemii dotyczącymi wykonywania przyszłego zawodu nauczyciela chemii. Edukacja podlega ciągłym modyfikacjom związanym m.in. ze zmianami warunków zarówno społecznych i ekonomicznych. Zapewne ogromny wpływ na przebieg tego procesu ma rozwój współczesnych technologii stosowanych w nauce i w pracy. Wykorzystanie ich przez nauczyciela w procesie dydaktycznym może stanowić jeden z ważnych czynników wpływających na jakość nauczania. Uatrakcyjnienie lekcji materiałami multimedialnymi powoduje przyspieszenie i ułatwienie procesu zapamiętywania, zwiększa aktywność uczniów na lekcji, motywuje ich do samodzielnej pracy, zapewnia maksymalną indywidualizację nauczania, umożliwia rozwój nowych umiejętności.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWI-10b brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia laboratoryjne pozwolą na przygotowanie informacji oraz nauczenie planowania i prowadzenia eksperymentów na lekcji chemii, a także dokonywania obserwacji oraz formułowania wniosków z nich płynących. Wykonywane doświadczenia chemiczne pozwolą również na przekonanie o wadze zasad dotyczących BHP oraz zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Strona przedmiotu
310-CS2-1MOMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest ogólne przygotowanie pedagogiczne obejmujące opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki. Studenci w ramach przedmiotu będą przygotowywani do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PRZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 80 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1PRZD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 60 godzin
 • Praktyka pedagogiczna - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W czasie odbywania praktyki zawodowej związanej z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela chemii student zdobywa doświadczenie i stosuje nabytą wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii oraz zajęć z pedagogiki i psychologii z rzeczywistością pedagogiczną.

Strona przedmiotu
310-CS2-1PSR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS2-1SPMO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 35 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studenta z fizycznymi podstawami zjawiska oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią oraz z podstawami teoretycznymi spektroskopii, jako wyniku zastosowania reguł mechaniki kwantowej oraz z atomową absorpcją i emisją promieniowania elektromagnetycznego.

Zapoznanie studenta z możliwościami analitycznymi spektroskopii atomowej i cząsteczkowe w tym atomowej spektrometrii absorpcyjnej i emisyjnej, spektroskopii rotacyjnej, oscylacyjnej, elektronowej i spektroskopią jądrowego rezonansu magentycznego

Strona przedmiotu
310-CS2-1PDWI-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)