Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I stopnia studia chemiczne-przedm.fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
310-CS1-2PDWVII-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWXI-5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot Analiza Leków umożliwia poznanie norm prawnych regulujących funkcjonowanie laboratoriów analitycznych, różnych metodyk przygotowania produktów leczniczych do analizy chemicznej, szerokiej gamy instrumentalnych metod jakościowej i ilościowej analizy chemicznej (teoretycznych podstaw stosowanych metod i ich praktycznego zastosowania) oraz nabycie umiejętności pracy laboratoryjnej oraz umiejętności obliczeń niezbędnych w chemii analitycznej.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWXI-6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z metodami fizykochemicznymi stosowanymi w badaniach materiałów. Uzupełnieniem wykładów są ćwiczenia laboratoryjne, podczas których student ma możliwość zdobycia praktycznych umiejętności dotyczących metod fizykochemicznych stosowanych w badaniach materiałów.

Strona przedmiotu
310-CS1-1PDWI-2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest wyrównywanie poziomu wiedzy studentów rozpoczynających studia na kierunku Chemia. Podczas zajęć omawiane są podstawowe prawa i pojęcia chemiczne, klasyfikacja reakcji chemicznych i dobieranie współczynników chemicznych, elementy kinetyki i statyki chemicznej oraz równowagi w roztworach wodnych.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWVIII-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład - sposoby poszukiwania nowych środków leczniczych; docelowe obiekty działania leków; wybrane zagadnienia związane z syntezą; zależność pomiędzy strukturą a aktywnością leków.

Laboratorium: badanie zawartości substancji czynnej w leku; synteza chemiczna wybranego leku

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWX-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu Chemia produktów kosmetycznych zawierają podstawowe zagadnienia związane ze składnikami chemicznymi kosmetyków, form występowania kosmetyków, oceny fizykochemicznej i sensorycznej kosmetyków, a także wykonanie najprostszych kosmetyków samodzielnie. Studenci zdobędą fundamentalne umiejętności charakteryzowania i identyfikowania składników kosmetyków oraz ich charakterystyki fizykochemicznej i jakościowej.

Laboratorium 15 godzin

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWXI-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi składnikami żywności, ich właściwościami, przemianami oraz modyfikacjami chemicznymi i enzymatycznymi.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWX-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWVIII-8 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści przedmiotu Fizykochemia kryminalistyczna to podstawowe zagadnienia związane z technikami stosowanymi w kryminalistyce. Studenci zdobędą umiejętności charakteryzowania i identyfikowania śladów kryminalistycznych badanych różnymi technikami kryminalistycznymi.

Wykład 15 godzin oraz laboratorium 15 godzin

Strona przedmiotu
310-CS1-2PDWVII-2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Informacje dotyczące postaci leków, metod ich otrzymywania, stosowanych procesów jednostkowych, roli i budowy substancji pomocniczych.

Strona przedmiotu
310-CS1-1PDWII-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć laboratoryjnych jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną.

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi funkcjami programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Strona przedmiotu
310-CS1-1PDWI-1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWIX-6 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład obejmuje następujące zagadnienia:

Definicje diagnostyki medycznej, dyscypliny w diagnostyce medycznej, krew jako materiał diagnostyczny, składniki krwi, metody selekcji i

zliczania komórek krwi, inne materiały do badań diagnostycznych, metody stosowane do badań diagnostycznych: spektrofotometryczne,

fluorometryczne, testy ELISA, western blott, immunochemiczne i in.

Markery nowotworowe, rodzaje i specyficzność.

Metody oznaczania markerów nowotworowych. Immunochemia. Cytometria przepływowa. Immunohistochemia. ELISA.

Biosensory. Pojęcie i budowa biosensora. Biosensory SPR w diagnostyce medycznej. Zadania stawiane przed metodami

wykorzystującymi analizę biomarkerów w diagnostyce medycznej. Oznaczanie biosensorami markerów nowotworowych, markerów

zawału serca, przeciwciał, hormonów, leków.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWVI-4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWXII-3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWXII-2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawową nomenklaturę używaną w nowoczesnej mikroskopii. Zapoznaje się teoretycznie z poszczególnymi typami mikroskopów. Student nabywa teoretyczną wiedzę w jaki sposób korzysta się z nowoczesnych mikroskopów. Zapoznaje się teoretycznie z różnorodnymi technikami pomiarowymi wykorzystywanymi w pracy z konkretnymi mikroskopami. Słuchacz poznaje wybrane zastosowania każdego z typów mikroskopii.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWX-7 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWIX-5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowej wiedzy dotyczącej niekorzystnych zmian biologicznych u ludzi oraz w przyrodzie, wynikających z postępującej chemizacji życia. Omówione zostaną czynniki wpływające na toksyczność trucizn oraz losy trucizn w organizmie. Przedstawione zostaną związki chemiczne najbardziej istotne z punktu widzenia toksykologii środowiska, żywności, toksykologii przemysłowej oraz substancje uzależniające.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWIX-8 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci uzyskują wiedzę na temat najważniejszych czynników środowiskowych negatywnie oddziałujących na organizm ludzki. Zapoznają się z mechanizmem działanie toksycznego i kancerogennego, a także z najważniejszymi czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi oraz ich potencjalnym działaniem na żywy organizm.

Strona przedmiotu
310-CS1-1PDWII-1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć laboratoryjnych jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną.

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi funkcjami programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz ChemSketch.

Strona przedmiotu
310-CS1-3PDWIX-7 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-CS1-1PDWIII-5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć laboratoryjnych jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną w stopniu

wystarczającym do analizy oraz prezentowania wyników pracy doświadczalnej. Na zajęciach studenci zapoznają się z zaawansowanymi

funkcjami programów pakietu Excel oraz programu ChemSketch.

Strona przedmiotu
310-CS1-1PDWIII-6 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)