Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

I rok I stopnia Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Chemii)

Jednostka: Wydział Chemii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: I rok I stopnia Jakość i bezpieczeństwo środowiska sem zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2023 2024
310-JBS1-1BIO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w podstawowe zagadnienia z zakresu biologii. W trakcie realizacji przedmiotu student poznaje zasady współczesnej nomenklatury biologicznej, różnorodność organizmów jedno-i wielokomórkowych, formy morfologiczne i specjalizację budowy organizmów.

Założeniem przedmiotu jest usystematyzowanie i rozszerzenie wiedzy o budowie i czynnościach życiowych organizmów oraz ich adaptacji do środowiska, a także zrozumienie zależnościach przyczynowo - skutkowych w ewolucji świata ożywionego

Zajęcia służą rozszerzeniu wiedzy biologicznej, pozwalają zrozumieć zależności między różnymi poziomami organizacji materii żywej.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1CHO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-1EKO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma za zadanie zaprezentować słuchaczom świat organizmów żywych (biosferę) jako efekt działania doboru naturalnego, powstały w specyficznych warunkach jakie istnieją na Ziemi. Zmiany funkcjonowania biosfery, ekosystemów czy populacji są efektem doboru preferującego maksymalizację dostosowania, rozumianego jako liczba genów przekazywanych przez osobniki następnym pokoleniom.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1BHE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-1FZS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student poznaje podstawową nomenklaturę fizyczną używaną w poruszanej tematyce. Zapoznaje się z formułami matematycznymi opisującymi dane zjawiska. Student nabywa wiedzę w jaki sposób powiązane są ze sobą omawiane zjawiska fizyczne. Słuchacz poznaje, gdzie z omawianymi zjawiskami możemy spotkać się w życiu codziennym i w jaki sposób wpływają one na życie człowieka oraz jak je kontrolować i im zapobiegać.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1JEO1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania języka specjalistycznego z dziedziny jakości i bezpieczeństwa środowiska

Strona przedmiotu
310-JBS1-1MAT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
310-JBS1-1MET
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawy meteorologii i klimatologiii. Efektem kształcenia jest poznanie głównych elementów pogody i klimatu, czynników kształtujących pogodę, rolę człowieka w ich działaniu. Poznanie aktualnych warunków klimatycznych kraju, wskazanie na główne kierunki współczesnej zmienności elementów pogody i prognozowane zmiany klimatu podczas global change.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1PGO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czym są odpady, problemy postępowania z nimi (unieszkodliwianie, wykorzystanie gospodarcze). Promocja ochrony środowiska i zachowań proekologicznych.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1TIN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć laboratoryjnych jest wykształcenie praktycznych umiejętności posługiwania się dostępną technologią informatyczną. Na

zajęciach studenci zapoznają się z podstawowymi funkcjami programów pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint) oraz ChemSketch.

Strona przedmiotu
310-JBS1-1WYF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)