Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Letni (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Letni
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2021 2022 2023
370-AN2-2KC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ramami prawnymi funkcjonowania systemu kontroli jednostek samorządu terytorialnego a także poznanie zasad i mechanizmów prowadzenia kontroli na przykładzie wybranych podmiotów w tym NIK oraz zapoznanie się z rolą i znaczeniem sprawnej kontroli dla funkcjonowania państwa.

Strona przedmiotu
370-AN2-2MPG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 9 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy z projektami, w ramach których starać się można o dofinansowanie zewnętrzne z różnych źródeł (przede wszystkim funduszy europejskich).

Strona przedmiotu
370-AN2-2NKP

Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 13 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu nadzoru i kontroli w administracji publicznej, w szczególności pojęcie, istota oraz geneza kontroli, wskazanie różnic między kontrolą a nadzorem, wyjaśnienie rodzajów i kryteriów kontroli oraz struktury systemu kontroli w administracji publicznej.

Strona przedmiotu
370-AN2-2NMA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie zasad i reguł funkcjonowania alternatywnych do sądowych procedur rozwiązywania sporów, zwłaszcza w szeroko pojętej administracji.

Strona przedmiotu
370-AN2-2POP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas wykładów zostaną omówione zagadnienia postępowania podatkowego w Polsce. Zaprezentowane zostaną ogólne zasady postępowania w sprawach podatkowych, udział podmiotów w tym postępowaniu oraz czynności procesowe. Wyjaśnione zostanie także pojęcie sprawy podatkowej, przebieg postępowania przed organami podatkowymi oraz zaskarżanie rozstrzygnięć w sprawach podatkowych.

Strona przedmiotu
370-AN2-2PAW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności zagadnień (materialnych i proceduralnych) z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej w Polsce i Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-AN2-2SEMPCS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zdobycie przez studenta pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów opracowania problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych. Celem nadrzędnym jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego.

Strona przedmiotu
370-AN2-2SEMPAD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma przypomnieć sobie podstawowe założenia prawa administracyjnego (instytucje). Seminarium obejmuje analizę węzłowych problemów z zakresu prawa administracyjnego. Seminarium ma wprowadzić do umiejętności pisania pracy magisterskiej. Na seminarium pisana jest (i analizowane są postępy) praca magisterska. Rolą promotora jest wskazanie metodyki i poprawnych zasad pisania tego typu prac.

Strona przedmiotu
370-AN2-2SEMKP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym obejmujące cały program nauczania z zakresu prawa konstytucyjnego (polskiego i porównawczego), w tym także praktyki ustrojowej.

W okresie dwóch semestrów II roku studiów II stopnia studenci zobowiązani są do napisania prac magisterskich, zaś po zakończeniu ostatniego semestru mają przystąpić do obrony.

Strona przedmiotu
370-AN2-2SEMPPU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest prowadzone w formie dyskusji ze studentami nad kolejnymi częściami pracy magisterskiej. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do egzaminu magisterskiego oraz praca nad przygotowaniem pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
370-AN2-2JY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 7 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami, zasadami, formami i dobrymi praktykami współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Studenci zrozumieją znaczenie działania organizacji pozarządowych w sektorze publicznym, poznają korzyści jakie z tego płyną dla obywateli i prawidłowego funkcjonowania sektora publicznego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0 (2022-12-09)