Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja samorządowa
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2024
370-AN2-2KC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ramami prawnymi funkcjonowania systemu kontroli jednostek samorządu terytorialnego a także poznanie zasad i mechanizmów prowadzenia kontroli na przykładzie wybranych podmiotów w tym NIK oraz zapoznanie się z rolą i znaczeniem sprawnej kontroli dla funkcjonowania państwa.

Strona przedmiotu
370-AN2-2KD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przekazanie podstawowej wiedzy przygotowującej studenta do analizowania uwarunkowań i przebiegu procesów decyzyjnych w administracji samorządowej. Zaprezentowane zostaną cele, funkcje i reguły decydowania w administracji samorządowej. Student zostanie zapoznany z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi przydatnych w decyzyjnej działalności samorządu terytorialnego.

Strona przedmiotu
370-AN2-2SPM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest kompleksowe omówienie problematyki prawa miejscowego stanowionego przez organy samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Przedstawione zostaną podstawy legislacji lokalnej na tle obowiązujących w Polsce rozwiązań normatywnych oraz zasad ustrojowych wynikających z Konstytucji i innych przepisów prawa. Przedstawiona zostanie podstawa prawna stanowienia aktów lokalnych, ich miejsce w hierarchii źródeł prawa, rodzaje aktów prawa miejscowego oraz podmioty wyposażone w kompetencje prawotwórcze. Omówione zostaną także zasady legalności prawa miejscowego. Przede wszystkim jednak celem jest zapoznanie studenta z wymogami techniki prawodawczej, procedurą uchwałodawczą oraz zasadami publikacji aktów prawa miejscowego.

Strona przedmiotu
370-AN2-2JY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 7 godzin
Rok akademicki 2024/25
  • Konwersatorium - 12 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami, zasadami, formami i dobrymi praktykami współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego.

Studenci zrozumieją znaczenie działania organizacji pozarządowych w sektorze publicznym, poznają korzyści jakie z tego płyną dla obywateli i prawidłowego funkcjonowania sektora publicznego.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)