Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-WN2-1PRONY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozróżnienie znaczenia podstawowych pojęć z zakresy Stosunków Międzynarodowych; Wskazanie czynników budujących i burzących współczesny system światowy; Analiza ról najważniejszych mocarstw w systemie światowym; Umiejscowienie Polskiej w współczesnych stosunkach międzynarodowych;

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach 16 godz.,

udział w konsultacjach 2 godz.,

udział w obronie 2 godz.,

przygotowanie do obrony 60 godz.,

razem: 77 godz. [co daje 3 pkt. ECTS]

Wskaźniki ilościowe:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 20 godz.

[co odpowiada 1 pkt. ECTS]

Strona przedmiotu
370-WN2-1PROMN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: metodologii prowadzenia badań naukowych, form metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy magisterskiej oraz jej opracowania, formułowania tematu, tytuły pracy magisterskiej, celów i problemów badawczych, metodyki pracy z literaturą oraz sposobów jej wykorzystywania w pracy magisterskiej, przygotowania planu (układu) pracy magisterskiej, form, zakresu i zasad współpracy dyplomanta z promotorem.

Strona przedmiotu
370-WN2-1PROMO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- metodologii prowadzenia badań naukowych,

- form metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy magisterskiej oraz jej opracowania,

- formułowania tematu, tytuły pracy magisterskiej, celów i problemów badawczych,

- metodyki pracy z literaturą oraz sposobów jej wykorzystywania w pracy magisterskiej,

- przygotowania planu (układu) pracy magisterskiej,

- form, zakresu i zasad współpracy magistranta z promotorem.

Strona przedmiotu
370-WN2-1PRONX
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem seminarium jest wybór tematu pracy magisterskiej oraz przygotowanie planu pracy i wykazu bibliografii.

Strona przedmiotu
370-WN2-2SEMNY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Rozróżnienie znaczenia podstawowych pojęć z zakresy Stosunków Międzynarodowych; Wskazanie czynników budujących i burzących współczesny system światowy;

Strona przedmiotu
370-WN2-2SEMMN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: form metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy dyplomowej oraz jej opracowania, organizacji warsztatu badawczego, opracowania rozdziałów pracy dyplomowej, form i zasad opracowywania oraz zamieszczania w pracy przypisów, załączników, spisu literatury, opracowania wstępu i zakończenia oraz końcowej formy edycji pracy dyplomowej, zasad funkcjonowania Otwartego Systemu Antyplagiatowego OSA.

Strona przedmiotu
370-WN2-2SEMMO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- metodologii prowadzenia badań naukowych,

- form metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy magisterskiej oraz jej opracowania,

- formułowania tematu, tytuły pracy magisterskiej, celów i problemów badawczych,

- metodyki pracy z literaturą oraz sposobów jej wykorzystywania w pracy magisterskiej,

- przygotowania planu (układu) pracy magisterskiej,

- form, zakresu i zasad współpracy dyplomanta z promotorem.

Strona przedmiotu
370-WN2-2SEMNX brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium obejmuje:

formy metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy dyplomowej oraz jej

opracowania,

 organizację warsztatu badawczego,

 opracowanie rozdziałów pracy dyplomowej,

 formy i zasady opracowywania oraz zamieszczania w pracy przypisów, załączników, spisu literatury,

 opracowanie wstępu i zakończenia oraz końcowej formy edycji pracy dyplomowej,

 zasady funkcjonowania Otwartego Systemu Antyplagiatowego OSA.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)