Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Prawa)

Jednostka: Wydział Prawa Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
370-KN2-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2023 r., poz. 742 t.j. z późn. zm.) i § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2090) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przeprowadza się szkolenia z Bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia studentów rozpoczynających studia na kierunkach realizowanych zarówno w trybie stacjonarnym i w trybie niestacjonarnym w formie wykładów przeprowadzanych w czasie rzeczywistym w wymiarze 4 godzin dydaktycznych.

Strona przedmiotu
370-KN2-2KPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na wykładzie zostanie dokonana porównawcza analiza przestępczości i polityki kryminalnej w perspektywie europejskiej i międzynarodowej. Studenci zostaną zapoznani z różnicami w definicjach i systemach rejestracji przestępstw, podejrzanych, skazań i uwięzionych umożliwia właściwą interpretację porównawczą. Omówione zostaną różnice i podobieństwa w rozmiarach, dynamice i strukturze przestępczości oraz polityce karnej.

Strona przedmiotu
370-KN2-2KUS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z instytucją kurateli sądowej, jej charakterem, organizacją i funkcjonowaniem, a przede wszystkim z uprawnieniami i obowiązkami kuratorów wynikającymi z obowiązujących aktów prawnych.

Strona przedmiotu
370-KN2-2PER brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieprzystosowania społecznego w sferze etiologii, symptomatologii oraz typologii zachowań z jednoczesnym określeniem wymiarów działalności diagnostycznej i metodycznej w obszarach: opieki, wychowania i terapii ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań resocjalizacyjnych skierowanych do nieletnich i dorosłych przebywających w instytucjach totalnych.

Strona przedmiotu
370-KN2-2PKE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie wykładu są omawiane zagadnienia materialne i procesowe z Kodeksu karnego skarbowego. Zasadniczym celem wykładów jest zapoznanie słuchaczy, w sposób kompleksowy, z problematyką prawa karnego skarbowego. Ze względu na szeroko potraktowany zakres przedmiotu, studenci po zakończeniu zajęć powinni się orientować nie tylko w teoretycznych aspektach regulacji kodeksu karnego skarbowego, ale również wykorzystywać uzyskaną wiedzę w przyszłej pracy zawodowej.

Strona przedmiotu
370-KN2-2PRK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie osiągnięcie przez studenta efektu kształcenia z obszaru wiedzy na temat sporządzenia profilu kryminalnego nieznanych sprawców przestępstw. Wskazany zostanie spójny i przejrzysty obraz tego narzędzia śledczego, stanowiącego wartość poznawczą dla studenta w obszarze zapotrzebowania praktyki na opracowywanie teoretycznego modelu profilowania kryminalnego. Osiągnięcie przedmiotowego celu umożliwi również udoskonalenie umiejętności studentów w aspekcie posługiwania się terminologią stosowaną w psychologii śledczej.

Strona przedmiotu
370-KN2-2PRC brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
370-KN2-2PRE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy na temat przestępczości w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym przestępczości kryminalnej, narkotykowej, terrorystycznej, wypadków drogowych. Szczegółowo zostaną przedstawione zjawiska: terroryzmu, handlu ludźmi, przestępczości narkotykowej - ich fenomen oraz prawne aspekty przeciwdziałania z poziomu Unii Europejskiej.

Strona przedmiotu
370-KN2-2SUI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu pojęcia, celów i zadań suicydologii oraz samobójstwa, stosunku wybranych nauk do samobójstwa, sytuacji prawnej samobójstwa w polskim prawie karnym, obrazu zamachów samobójczych w Polsce, etiologii i sposobów ich dokonywania, specyfiki

samobójstw w wybranych grupach społecznych, leczenia i pomocy sprawców usiłowań samobójstw.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)