Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
410-FS2-1AFI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs oferuje przegląd kluczowych odpowiedzi filozoficznych na pytanie: „Kim/czym jest człowiek?”

Materiał w ramach kursu zorganizowany jest chronologicznie - od starożytności po transhumanizm - jednak w zależności od specyfiki grupy przewiduje się możliwość pogłębionej refleksji nad wybranymi zagadnieniami.

Kurs może mieć charakter nieco bardziej propodeutyczny w sytuacji, gdy w grupie przeważają absolwenci kierunków niefilozoficznych lub, przeciwnie, bardziej zawansowany i techniczny w sytuacji, gdy zainteresowania słuchaczy są sprecyzowane (na przykład ze względu na tematykę planowanej pracy magisterskiej).

Strona przedmiotu
460-FS2-1AFI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-2CKO4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS2-2CKO4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1EFI1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest namysł nad statusem etycznym zwierząt pozaludzkich i relacją między ludźmi a środowiskiem naturalnym. Podczas zajęć staramy się nawiązywać zarówno do klasycznych stanowisk filozofii Zachodu, jak i do nowszych, bardziej rewolucyjnych głosów, szczególnie ekologii głębokiej i ekofeminizmu. Jakie mamy powinności wobec zwierząt i środowiska naturalnego? Z czego one wynikają? Jakimi zasadami powinniśmy się kierować? Co może zrobić filozofka w obliczu kryzysu klimatycznego? Jak połączyć namysł etyczny z wiedzą społeczną i ekologiczną?

Strona przedmiotu
460-FS2-1EFI1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-2FIL3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem zajęć jest przedstawienie związków moralności, filozofii i literatury. Chciałbym oderwać twórczość literacką od łatwych skojarzeń i osadzić ją w myśli filozoficznej, w której kształtują się podstawowe pojęcia nowoczesności.

Strona przedmiotu
460-FS2-2FIL3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-2FKA4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS2-2FKA4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1FNM1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma ukazać mechanizmy, które doprowadziły do pojawienia się kultury masowej w zachodnim kręgu kulturowym. To stanowi tło dla ukazania się masowych mediów (najpierw prasy i mediów drukowanych, później radia i telewizji) oraz ich roli w kształtowaniu treści kulturowych.

Zasadniczym zakresem problemowym przedmiotu jest rewolucja technologiczna prowadząca do pojawienia się mediów cyfrowych, a także wpływ owej przemiany cyfrowej na sposób funkcjonowania mediów tradycyjnych oraz rejestracja tych zmian w poszczególnych segmentach kultury, w tym w dziedzinie społecznej i politycznej.

Strona przedmiotu
460-FS2-1FNM1 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1FPO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem zajęć jest zrozumienie świata współczesnej polityki. Chciałbym oderwać twórczość filozoficzną w jej etycznym wymiarze od jałowych spekulacji i osadzić ją wprost w życiu, tj. w polityce, w której wykuwają się podstawowe pojęcia nowoczesności. W pewnym momencie intelektualnego życia student, który chce rozumieć świat polityki współczesnej, ale też tej najdawniejszej, powinien zdecydować, z kim chce myśleć, w jakim kierunku się udać, z kim będzie mu po drodze. Będę go przekonywał, że kategorię polityczności gruntownie przemyśleli filozofowie wywodzący się z tradycji konserwatywnej. Pokażę to zwłaszcza na przykładzie rozwoju pojęcia „dyktatury” – pojęcia pozwalającego dość dobrze opisać współczesny świat. Taki jest punkt wyjścia.

Strona przedmiotu
460-FS2-1FPO brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-2FWE3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tytułowa ekonomia rozumiana jest w ramach kursu dwojako: 1) jako systematyczna naukowa refleksja dotycząca życia gospodarczego (ekonomia jako nauka społeczna) oraz 2) jako całokształt procesów związanych z produkcją, dystrybucją i konsumpcją różnego rodzaju dóbr (ekonomia jako system gospodarczy).

Na gruncie dzisiejszej ekonomii, z jej naciskiem na matematyczną ścisłość i kalkulację, refleksja umieszczająca zjawiska gospodarcze w szerszym społeczno-politycznym i filozoficznym kontekście jest rzadkością. Z drugiej strony, niemal równie rzadka jest pogłębiona filozoficzna refleksja dotycząca zjawisk i procesów gospodarczych.

Kurs poświęcony filozoficznemu wymiarowi ekonomii ma na celu - odpowiednio - ukazanie części z ukrytych założeń i filozoficznych konsekwencji teorii ekonomicznej, jak również zwrócenie uwagi na fundamentalne kategorie filozoficzne "ukrywające się" w pozornie całkiem przyziemnej rzeczywistości handlu i produkcji.

Strona przedmiotu
410-FS2-2FRW4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Prezentacja idei filozoficzno-religijnych, które powstały na starożytnym Bliskim Wschodzie (w Egipcie, Sumerze, Babilonii, Ugarycie, Iranie oraz innych państwach regionu) a następnie – w tej czy innej postaci – pojawiły się w Biblii. Bliskowschodnie idee filozoficzno-religijne zostaną podzielone na grupy tematyczne.

Strona przedmiotu
410-FS2-2JID4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są poświęcone omówieniu wybranych koncepcji ideologii i historii problemu, ze szczególnym uwzględnieniem związków między współczesnymi koncepcjami ideologii a problematyką języka - i szerzej - filozofii kultury.

Strona przedmiotu
460-FS2-2JID4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1LEF2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest rozwinięcie w studentach umiejętności pogłębionej, krytycznej lektury tekstów filozoficznych - w tym również tekstów, których autorami nie są filozofowie, ale które mogą stanowić pretekst lub inspirację dla filozoficznej refleksji. Lektura dotyczy tu zatem tekstów filozoficznych rozumianych maksymalnie szeroko: jako wszelkie, poddające się interpretacji wytwory celowej działalności człowieka (wiersze, filmy, bajki, budynki, dzieła muzyczne itd.).

Strona przedmiotu
460-FS2-1LEF2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-2LEF3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności krytycznej lektury tekstów filozoficznych, a także inspirujących do refleksji filozoficznej prac autorów reprezentujących inne dyscypliny nauki i obszary twórczości.

Strona przedmiotu
460-FS2-2LEF3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1LOF2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest omówienie podstawowych pojęć z zakresu logiki w kontekście możliwych zastosowań narzędzi formalnych w filozofii. Przedstawione zostaną: klasyczny rachunek zdań, klasyczny rachunek predykatów, wybrane logiki nieklasyczne, podstawy teorii mnogości oraz metalogiki. Przedmiotem zajęć będzie także filozoficzna dyskusja niektórych pojęć technicznych. Kurs stanowi pogłębienie i poszerzenie podstawowego kursu logiki (np. „Podstaw logiki” dla studentów filozofii i etyki).

Strona przedmiotu
460-FS2-1LOF2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1MKR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest nauka krytycznej analizy argumentacji. Przedstawione zostaną podstawowe rodzaje argumentacji i struktura argumentu. Omówione zostaną zasady sofistyki i radzenia sobie z nią.

Strona przedmiotu
410-FS2-1NUM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest uzyskanie pogłębionej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat natury umysłu i procesów poznawczych. Problemy podejmowane na wykładach i ćwiczeniach obejmują wybrane zagadnienia filozofii umysłu, neurofilozofii i filozofii sztucznej inteligencjii, a także nauk szczegółowych zainteresowanych badaniem procesów umysłowo-poznawczych.

Strona przedmiotu
410-FS2-1NTH brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

- korzystania z zasobów internetowych dla potrzeb zdobywania wiedzy,

- wspólna praca grupy osób - zdalnie w sieci,

- bezpieczeństwo w internecie.

- zdalna praca na odległość.

Strona przedmiotu
460-FS2-1NTH brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1PON brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z wybranymi pojęciami, zagadnieniami i teoriami filozofii nauki. Zajęcia prowadzone w formie dyskusji nad zagadnieniami poruszanymi w zadanych lekturach.

Strona przedmiotu
410-FS2-2PPR4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)