Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkoła doktorska SDNH 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych)

Jednostka: Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Szkoła doktorska SDNH 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
260-SDH3-1DWH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot jest realizowany w formie konwersatorium z aktywnym udziałem słuchaczy. Na każdą jednostkę lekcyjną słuchacze otrzymują literaturę do samodzielnego przygotowania, która następnie jest szczegółowo dyskutowania na zajęciach z prowadzącym.

Strona przedmiotu
260-SDF3-1DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zadań nauczyciela akademickiego w organizacji i realizacji kształcenia, umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy akademickiej, jak również kształtowanie prawidłowych postaw wobec zawodu nauczyciela akademickiego, jego ról społecznych oraz wychowawczych.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zadań nauczyciela akademickiego w organizacji i realizacji kształcenia, umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy akademickiej, jak również kształtowanie prawidłowych postaw wobec zawodu nauczyciela akademickiego, jego ról społecznych oraz wychowawczych.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-1DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zadań nauczyciela akademickiego w organizacji i realizacji kształcenia, umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy akademickiej, jak również kształtowanie prawidłowych postaw wobec zawodu nauczyciela akademickiego, jego ról społecznych oraz wychowawczych.

Strona przedmiotu
260-SDL3-1DSW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem zajęć jest wyposażenie uczestników w wiedzę na temat zadań nauczyciela akademickiego w organizacji i realizacji kształcenia, umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy akademickiej, jak również kształtowanie prawidłowych postaw wobec zawodu nauczyciela akademickiego, jego ról społecznych oraz wychowawczych. Student realizuje cztery zagadnienia szczegółowe z modułu „Metodyka pracy nauczyciela akademickiego”.

Strona przedmiotu
260-SDF3-1FNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów szkoły doktorskiej z grantowym systemem finansowania badań naukowych oraz przygotowanie ich do składania własnych projektów grantowych.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1FNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów szkoły doktorskiej z grantowym systemem finansowania badań naukowych oraz przygotowanie ich do składania własnych projektów grantowych.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-1FNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów szkoły doktorskiej z grantowym systemem finansowania badań naukowych oraz przygotowanie ich do składania własnych projektów grantowych.

Strona przedmiotu
260-SDL3-1FNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów szkoły doktorskiej z grantowym systemem finansowania badań naukowych oraz przygotowanie ich do składania własnych projektów grantowych.

Strona przedmiotu
260-SDF3-1JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poprawienie znajomości filozoficznego języka angielskiego.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów podstawowych umiejętności w zakresie dokonywania tłumaczeń z języka angielskiego na polski i z polskiego na angielski.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-1JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia mają na celu wykształcenie u uczestników kompetencji w zakresie pracy z tekstem specjalistycznym z dziedziny językoznawstwa w języku angielskim. W ramach prowadzonych zajęć przyswajana będzie terminologia lingwistyczna, frazeologia naukowej odmiany angielszczyzny oraz typowe struktury składniowe. Konwersatorium ma na celu zaznajomienie studentów ze specyfiką pracy z tekstami naukowymi w języku obcym, zarówno w zakresie ich recepcji, jak i tworzenia oraz uwrażliwienie ich na potencjalne problemy, np. transfer negatywny, asymetria terminologii czy terminy lakunarne.

Strona przedmiotu
260-SDL3-1JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

DOskonalenie znajomości jezyka angielskiego - szczególnie w zakresie poszerzania słownictwa, mówienia oraz rozumienia ze słuchu

Strona przedmiotu
260-SDJ3-1KWJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy ze współczesnymi teoriami językoznawczymi oraz kierunkami badań prowadzonych w obrębie współczesnego językoznawstwa w Polsce i za granicą.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-1MBJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDL3-1MBL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami metodologicznymi w badaniach literackich oraz wykształcenie postaw krytycznych wobec nich. Przegląd i charakterystyka wybranych XX-wiecznych stanowisk metodologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod strukturalnych, psychoanalitycznych i hermeneutycznych, dekonstrukcjonistycznych.

Strona przedmiotu
260-SDF3-1MBF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 60 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metody badań filozoficznych, czyli sposoby prowadzące do formułowania tez filozoficznych, charakteryzują się stosowaną aparaturą pojęciową, porządkiem wywodu, interpretacją danych, wnioskowaniem i uzasadnianiem. Można je klasyfikować w ujęciu historycznym, ze względu na przedmiot i cel badania, czy też sposób postępowania. W związku z obszernością zagadnienia w ramach zajęć omawiane są wybrane metody filozoficzne zilustrowane odpowiednimi tekstami do analizy.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1NNH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot informujący doktoranta o nowych nurtach i orientacjach w humanistyce ze szczególnym uwzględnieniem nauk historycznych.

Strona przedmiotu
260-SD3-1PWI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie doktorantów z materiałami źródłowymi dotyczącymi prawa autorskiego i szerzej prawa własności intelektualnej, tj. aktami prawa międzynarodowego, prawa unijnego oraz prawa polskiego, literaturą przedmiotu. Przedstawienie podstawowych zasad prawa autorskiego i wyjaśnienie ich zastosowania w procesie przygotowania rozprawy doktorskiej. Analiza na przykładach z orzecznictwa sądowego takich zagadnień, jak w szczególności: podmiot i przedmiot prawa autorskiego; wyłączenia spod ochrony prawa autorskiego; prawo cytatu; zjawisko plagiatu i autoplagiatu w działalności naukowej; zasady korzystania z cudzej twórczości naukowej.

Strona przedmiotu
260-SDF3-1SEM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktoranckie ma na celu wsparcie doktoranta w samodzielnym przygotowaniu rozprawy doktorskiej pod opieką naukową promotora.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1SEM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć doktorant powinien wzbogacać i rozwijać nabyte w czasie studiów umiejętności prowadzenia badań historycznych oraz pisania prac naukowych. W czasie seminarium poruszane są zagadnienia z zakresu metodologii, przede wszystkim dotyczące hermeneutyki źródła pisanego, ale także służą rozwiązywaniu nietypowych problemów. W trakcie seminarium doktoranci przedstawiają części swej pracy, nad którymi toczy się następnie dyskusja.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-1SEM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia są prowadzone 2 metodami: seminaryjną oraz indywidualnych konsultacji. Celem podstawowym seminarium jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej realizacji projektu badawczego, którego zwieńczeniem będzie napisanie pod kierunkiem prowadzącego rozprawy doktorskiej. Stąd przez cały czas trwania seminarium jego słuchacze zapoznawani są z różnymi kategoriami źródeł historycznych, metodami ich analiz oraz różnymi interpretacjami wyników. Ważną rolą seminarium jest zapoznanie ze stanem badań w poszczególnych obszarach problemowych oraz bieżąca obserwacja najnowszych dokonań polskiej i zagranicznej historiografii.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1SEM4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDH3-1SEM5
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium jest realizowane podczas regularnych spotkań ze studentami 15 godzin w semestrze, podczas których informują kierownika seminarium o poczynionych postępach, zaś kierownik systematycznie udziela im porad i konsultacji.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1SEM6
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium doktorskie przygotowuje studenta do samodzielnej pracy badawczej; pomaga mu w wyborze odpowiednich źródeł i metod ich analizy oraz ocenie dotychczasowego stanu badan oraz dalszych możliwości badawczych w zakresie danej problematyki.

Uczy go właściwej prezentacji wyników badan w formie pisemnej oraz wystąpień podczas spotkań naukowych.

Strona przedmiotu
260-SDH3-1SEM7
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
260-SDJ3-1SEM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych prowadzeniem badań z zakresu językoznawstwa. W trakcie pierwszego roku student dokonuje wybory obszaru tematycznego, w kolejnych latach opracowuje i referuje wyniki cząstkowe swoich badań oraz konsultuje powstające rozdziały rozprawy doktorskiej.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-1SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy doktoranta na temat metodyki pracy naukowej, w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań glottodydaktycznych zorientowanych na budowanie wiedzy o procesie nauczania / uczenia się języka obcego i zjawiskach z tym procesem związanych.

Strona przedmiotu
260-SDJ3-1SEM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy doktoranta na temat metodyki pracy naukowej, w zakresie prowadzenia badań w dyscyplinie językoznawstwo, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia badań glottodydaktycznych zorientowanych na budowanie wiedzy o procesie nauczania / uczenia się języka obcego i zjawiskach z tym procesem związanych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)