Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Biologii)

Jednostka: Wydział Biologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II stopnia studia biologiczne-przedm.fakultatywne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
320-BS2-2PDW70 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z znaczeniem aeropalinologii i melisopalinologii, głównie właściwościami i wykorzystaniem miodów, pierzgi i obnóży oraz znaczeniem wykorzystania danych o opadzie pyłkowym podczas konwersatoriów. Natomiast, podczas laboratoriów studenci będą sprawdzać składy gatunkowe miodów, badać zróżnicowanie obnóży po ich wcześniejszej obróbce w laboratorium oraz sprawdzać jak wygląda opad pyłkowy w okolicy ich zamieszkania.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW14 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW73 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW29 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień obejmujących chemiczne oddziaływania między organizmami należącymi do tego samego lub różnych gatunków oraz oddziaływania organizmów z elementami ich środowiska życia. Biochemia środowiska realizowana w formie wykładów i laboratoriów zapozna studentów ze związkami chemicznymi, istotnymi z punktu widzenia ekologii gatunków, populacji i biocenoz, oraz reakcjami między nimi, zachodzącymi w ekosystemach o określonej strukturze.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW09 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Laboratoria mają za zadanie zapoznanie studentów z praktycznymi podstawami pracy w systemie BioLinux, w szczególności z linią komend; podstawowymi typami plików oraz ich modyfikacją z wykorzystaniem wyrażeń regularnych; automatyzacją pracy poprzez stosowanie skryptów i pętli. Studenci poznają kolekcje baz danych z zakresu biologii molekularnej oraz podstawowe narzędzia do obróbki danych biologicznych, zwłaszcza sekwencji nukleotydowych. Studenci zapoznają się również z możliwościami platform dedykowanych zdalnej obróbce danych w wymagających obliczeniowo badaniach biomedycznych.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW12
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład320-BS2-2PDW12 ma służyć pokazaniu możliwości, jakie stwarza diagnostyka molekularna w identyfikacji taksonów, osobników oraz genów i zastosowaniu praktycznemu tych możliwości. Pokazane zostaną aktualne możliwości diagnostyki molekularnej w identyfikacji chorób genetycznych, nowotworów oraz patogenów chorób zakaźnych i czynników infekcyjnych, w tym Covid-19, założenia epidemiologii molekularnej jak i rodzaje testów genetycznych i możliwościami, jakie daje baza GTR.

Podczas laboratorium student zdobywa umiejętności praktyczne ustalenia genetycznych profilów osobników na podstawie molekularnej analizy prób środowiskowych (m.in. odchodów). Student nabywa umiejętność genetycznej identyfikacji osobników oraz ich płci, jak poznaje narzędzia diagnostyczne umożliwiające molekularną analizę składu diety osobników z ich odchodów. Na wybranych przykładach zapoznaje się z metodami ustalania genetycznego systemu kojarzeń (lub ustalania ojcostwa) z wykorzystaniem DNA mikrosatelitarnego.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW23 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ekogenetyka to dział genetyki zajmujący się genetycznym zróżnicowaniem wrażliwości na czynniki środowiskowe np. pokarm (mleko,

alkohol), czynniki toksyczne (metale ciężkie, pestycydy), rakotwórcze (związki arsenu, chromu, niklu) czy leki (warfaryna,

sukcynylocholina). Po zakończeniu przedmiotu student będzie miał świadomość, że nieznaczne różnice genetyczne powodują, że

poszczególni ludzie reagują w odmienny sposób na taką samą ekspozycję środowiskową. Student będzie umiał wyjaśnić dlaczego

niektórzy ludzie są obarczeni znacznie wyższym ryzykiem rozwoju choroby, która jest powodowana określonym czynnikiem

środowiskowym.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW53 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot przedstawia podstawy naukowe, cele i zadania epidemiologii jako nauki oraz stosowane metody i techniki badawcze, które służą do zapobiegania zjawiskom chorobowym w przeszłości oraz współcześnie. Celem przedmiotu jest wyjaśnienie zasad ustalania przyczyn chorób, ze szczególnym uwzględnieniem modyfikowalnych czynników środowiskowych.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW51 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z występowaniem, budową chemiczną, biosyntezą, metabolizmem, aktywnością biologiczną oraz praktycznym zastosowaniem hormonów roślinnych sklasyfikowanych jako: auksyny, brassinosteroidy, cytokininy, gibereliny, etylen, kwas abscysynowy i jasmonowy oraz regulatorów wzrostu roślin (kwasy fenolowe, poliaminy).

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW66 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Środowisko, poprzez presję doboru naturalnego, modyfikuje procesy fizjologiczne organizmów żywych. Jak sobie poradzić z trudnostrawnym pokarmem? Dlaczego czasem nie warto być stałocieplnym? Jak allokować pozyskane zasoby, żeby przetrwać i licznie przekazać własne geny? Celem kursu jest omówienie funkcjonowania procesów fizjologicznych w zróżnicowanych warunkach środowiskowych.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW74 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student uczestnicząc w zajęciach poznaje metody pracy z nasionami odpowiednim ich pozyskaniem i warunkami przechowywania. Podczas zajęć określana będzie żywotność nasion, energia i siła kiełkowania. Zbadany zostanie wpływ różnych mikroorganizmy na żywotność nasion i produkcje siewek.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW4 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świat jest pełen obrazów, dźwięków i zapachów które jako sygnały pełnią różnorodne funkcje w świecie zwierząt. Podczas kursu studenci zapoznają się z ogólnymi zasadami leżącymi u podstaw tego, jak zwierzęta komunikują się ze sobą i dlaczego komunikują się w ten sposób. Tematyka obejmuje rolę środowiska w kształtowaniu sygnałów, charakterystykę, funkcję i rzetelność sygnałów. Podczas kursu słuchacze dowiedzą się dlaczego niektóre pieśni ptaków są proste, a inne złożone, oraz jakie rodzaje sygnałów mogą być wymieniane między gatunkami.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW19 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają możliwości pracy na platformie moodle (jednej z najpowszechniej dostępnych platform zdalnej pracy i edukacji) oraz platformy MSTeams wraz z aplikacjami towarzyszącymi

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW62 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy na temat analizy statystycznej w biologii ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji napotykanych podczas codziennej pracy badawczej, a także praktyczne zajęcia w rozwiązywaniu problemów statystycznych. Podczas kursu nacisk kładziony jest przede wszystkim na zrozumienie problemów związanych z użyciem statystyki w biologii oraz sposobów ich rozwiązywania: obejmuje on zarówno teorię (w niezbędnej ilości czyli w stopniu umożliwiającym zrozumienie co oznaczają poszczególne liczby w podanych przez komputer wynikach analizy) jak i praktykę (zajęcia z przykładami pokazującymi zastosowanie różnych metod statystycznych, prezentującymi rozmaite problemy jakie można napotkać podczas analizy oraz z przykładowymi zestawami danych).

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW3 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot do wyboru 320-BS2-2PDW3 ma służyć pokazaniu możliwości, jakie stwarzają techniki biologii molekularnej w kryminalistyce. Podczas laboratorium student zdobywa umiejętności praktyczne izolacji DNA ze śladów biologicznych z domniemanego miejsca przestępstwa. Student nabywa umiejętności genetycznej identyfikacji osób poprzez sporządzanie ich profili genetycznych na podstawie analizy DNA mikrosatelitarnego. Student potrafi przeprowadzić analizę genetycznej identyfikacji płci z materiału genetycznego zabezpieczonego na miejscu zbrodni. Student nabywa umiejętności molekularnej identyfikacji gatunków, w tym tych objętych prawną ochroną gatunkową oraz zapoznaje się z systemem genetycznych kodów kreskowych BOLD. Student potrafi przedstawić podstawowe techniki biologii molekularnej stosowane w kryminalistyce.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie nowoczesnych i opartych na naturalnych właściwościach roślin technik stosowanych w remediacji zanieczyszczonego środowiska naturalnego zarówno nieużytków jak i obszarów wiejskich i miejskich.

Strona przedmiotu
320-BS2-2PDW67 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
 • Wykład - 10 godzin
 • Zajęcia terenowe - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Naukowcy coraz częściej umieszczają mikrofony w lasach i innych ekosystemach w celu monitorowania różnorodnych dźwięków w nich występujących. W miarę postępu technologicznego bioakustyka stała się ważnym narzędziem wykorzystywanym w nauce i ochronie przyrody. W ramach kursu słuchacze nauczą się jak przy pomocy dźwięku można badać otaczający nas świat.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)