Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 1 stopień 3 rok Niestacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
330-EN1-3AGR
Agrobiznes (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest przekazanie i opanowanie przez studentów wiedzy dotyczącej organizacji i funkcjonowania agrobiznesu jako

subsystemu gospodarki narodowej z uwzględnieniem jego trzech agregatów: zaopatrzenie, rolnictwo, przetwórstwo i obrót oraz powiązań

między nimi. Kurs ma dostarczyć podstawowych informacji dotyczących znaczenia agrobiznesu w gospodarce oraz instrumentów jego

wspierania, a także przyczyn i tendencji zmian w sektorze agrobiznesu.

Strona przedmiotu
330-EN1-3AFI
Analiza finansowa (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą wskaźnikową. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy finansowej na potrzeby oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także interpretacji wyników analizy finansowej. Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XAFI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu wiedzy z zakresu analizy finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z analizą wskaźnikową. Również wykształcenie praktycznych umiejętności dotyczących wybranych metod oraz narzędzi analizy finansowej na potrzeby oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, a także interpretacji wyników analizy finansowej. Zajęcia mają na celu zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych zastosowań narzędzi analizy finansowej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XAPO
Analiza podatkowa (od 2025-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu istoty i metod prowadzenia analizy podatkowej oraz skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Również ukształtowanie umiejętności analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3ARSS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się z funkcjonowaniem, specyfiką oraz narzędziami analizy rynków surowcowych (w tym surowców energetycznych, płodów rolnych, innych), rynków uprawnień do emisji (w tym gazów cieplarnianych) i innych instrumentów środowiskowych. Uzyskają wiedzę i umiejętności niezbędne do zrozumienia i prognozowania dynamiki rynków surowcowych i środowiskowych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3BOP
Badania operacyjne (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz programowania sieciowego.

Strona przedmiotu
330-EN1-3BPL
Biznes plan (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Student ma za zadanie nauczyć się sporządzać biznes plan i rozumieć jego istotę. Studenci powinni posiąść umiejętność analizy otoczenia pod względem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, zagrożeń jakie mogą mieć miejsce oraz umieć sporządzić i przeanalizować projekt przedsięwzięcia od strony finansowej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3EC1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zaawansowanej wiedzy z zakresu programowania liniowego, zagadnienia transportowego oraz modelowania ekonometrycznego.

Strona przedmiotu
330-EN1-3EIN
Ekonomika innowacji (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie zakresu i znaczenia innowacji, czynników warunkujących zdolność innowacyjną, przy jednoczesnym uwzględnieniu ekonomiki działań innowacyjnych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3MSG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu „Międzynarodowe stosunki gospodarcze” jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej podstawowych mechanizmów ekonomicznych działających w sferze międzynarodowej współpracy gospodarczej. Główne cele przedmiotu to omówienie: struktury towarowej i geograficznej handlu międzynarodowego; podstawowych teorii wymiany międzynarodowej;

zależności między handlem międzynarodowym i zagranicznym a gospodarką narodową i wzrostem gospodarczym; prawidłowości zachodzących przy międzynarodowych przepływach czynników produkcji; znaczenia kursów walutowych i mechanizmów równoważenia bilansu płatniczego; narzędzi polityki handlowej krajów.

Strona przedmiotu
330-EN1-3PSG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wyjaśnienie pojęć z zakresu polityki gospodarczej, jak też omówienie zasad poszczególnych rodzajów polityk gospodarczych oraz sposobów ich realizacji w praktyce. Przedstawione zostaną cele i uwarunkowania realizacyjne polityki społecznej igospodarczej, środki i sposoby ich osiągania, jak też międzynarodowy i globalny kontekst prowadzonej w Polsce polityki gospodarczej.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XRAF
Rachunkowość finansowa (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z "Rachunkowości finansowej" mają na celu:

- uszczegółowienie wiedzy i umiejętności w zaawansowanym stopniu w obszarze zasad i reguł prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zaawansowanym stopniu dotyczącej ewidencji i wyceny składników majątkowych oraz źródeł finansowania,

- w zaawansowanym stopniu przedstawienie zasad sporządzania sprawozdań finansowych, szczegółowe poznanie zawartości poszczególnych ich części oraz zagadnienia badania sprawozdań finansowych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XRFS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- uszczegółowienie wiedzy i umiejętności w zaawansowanym stopniu w obszarze zasad i reguł prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- rozszerzenie wiedzy i umiejętności w zaawansowanym stopniu dotyczącej ewidencji i wyceny składników majątkowych oraz źródeł finansowania,

- w zaawansowanym stopniu przedstawienie zasad sporządzania sprawozdań finansowych, szczegółowe poznanie zawartości poszczególnych ich części oraz zagadnienia badania sprawozdań finansowych.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XSED1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy dyplomowej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy dyplomowej,

- zapoznanie studentów z badaniami prowadzonymi w jednostce.

Strona przedmiotu
330-EN1-3ASED1
Seminarium dyplomowe cz.1 (od 2025-10-01)
brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-EN1-3ASIR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z możliwościami wykorzystania rynku finansowego i instrumentów na nim funkcjonujących w zarządzaniu finansowym w bankach, funduszach inwestycyjnych, towarzystwach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach oraz dla potrzeb indywidualnych. Istotą przedmiotu jest poznanie i zrozumienie różnorodnych strategii inwestycyjnych możliwych do zastosowania na rynku finansowym. Celem przedmiotu jest także zrozumienie przez studentów kluczowych pojęć i koncepcji, które są ważne dla rozumienia mechanizmu funkcjonowania rynków finansowych; takich jak płynność rynków finansowych oraz relacja pomiędzy ryzykiem a oczekiwaną stopą zwrotu.

Strona przedmiotu
330-EN1-3XZFS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci poznają aktualne wymogi i praktyki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości niefinansowej (non-environmental disclosures) oraz raportowania odpowiedzialności społecznej i środowiskowej (environmental and social governance), a także zyskają wiedzę z zakresu zielonej bankowości, ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)