Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 2 stopień 2 rok Niestacjonarne lato (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 2 stopień 2 rok Niestacjonarne lato
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
330-EN2-2XANE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia zagadnienia dotyczące oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy ekonomicznej dającej przygotowanie do analizy finansowej i techniczno-ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studenci nabywają umiejętności analizy wpływu czynników na kształtowanie się wybranej kategorii ekonomicznej za pomocą metod wykorzystywanych w analizie. Studenci nabywają umiejętności wstępnej analizy danych zawartych w podstawowych sprawozdaniach finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) i oceny wskaźnikowej (rentowności, płynności, zadłużenia i sprawności funkcjonowania firmy) oraz analizy i oceny gospodarowania środkami trwałymi oraz zasobami ludzkimi.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VBIC
Budżetowanie i controlling (od 2024-10-01)
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat budżetowania i controllingu, a także metod i narzędzi wykorzystywanych w tym zakresie. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze budżetowania i controllingu w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
330-EN2-2DSE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie w pogłębiony sposób przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-pogłębiona analiza systemów ekonomicznych występujących na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy i ich analiza.

Strona przedmiotu
330-EN2-2EBI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach przedstawione zostaną wybrane problemy etyczne występujące w ramach prowadzenia biznesu. Uwaga zwrócona zostanie zarówno na kwestie związane z prowadzeniem walki konkurencyjnej, jak i na problemy dotyczące wewnętrznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
330-EN2-2FMI
Finanse międzynarodowe (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zasadniczym celem przedmiotu jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu: współczesnych finansów międzynarodowych,

w tym m.in. cechy współczesnego międzynarodowego systemu finansowego, aktualnych kierunków prac międzynarodowych organizacji

finansowych kreujących standardy polityki finansowej, czy rolę kurów walutowych w gospodarce, założenia integracji monetarnej i jej

konsekwencje we współczesnej gospodarce światowej.

Strona przedmiotu
330-EN2-2XKPR brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu „Konkurencyjność przedsiębiorstwa” jest przekazanie studentom umiejętności analizy przewagi konkurencyjnej, w tym analiza przywództwa kosztowego, przewagi technologicznej; unikalności czy miejsca na rynku.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VKPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wybranych zagadnień dotyczących mechanizmu funkcjonowania systemu kontroli wykonywanej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie w pogłębionym stopniu rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych bezpośrednio i wyłącznie do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Strona przedmiotu
330-EN2-2PKW
Polityka kursów walutowych (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom, w pogłębionym stopniu, wiedzy w zakresie istoty, rodzajów oraz roli kursów walutowych

we współczesnej gospodarce światowej, w tym, w zakresie wpływu kursów walutowych na decyzje podmiotów gospodarczych oraz

funkcjonowanie gospodarek narodowych jako całości oraz w zakresie przyczyn i konsekwencji gospodarczych polityki kursowej.

Strona przedmiotu
330-EN2-2PRG brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu pojęcia i specyfiki prawa gospodarczego, regulujących go aktów prawnych, relacji prawnych zachodzących między podmiotami prawa gospodarczego.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VRFN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z "Rachunkowości finansowej wg MSR" mają na celu:

- zapoznanie w pogłębionym stopniu z zagadnieniami sprawozdawczości finansowej opartej na standardach międzynarodowych (MSR/MSSF),

- zapoznanie w pogłębionym stopniu z systemem regulacji międzynarodowych i procesem ustanawiania standardów,

- zapoznanie w pogłębionym stopniu z zasadami ewidencji operacji gospodarczych w oparciu o MSR/MSSF oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, wyceny oraz prezentacji wyników zgodnych zasadami z MSR/MSSF.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VSEM3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
330-EN2-2XSEM3 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

elem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VSTR
Standardy rachunkowości (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia z przedmiotu "Standardy rachunkowości" mają na celu:

- zapoznanie w pogłębionym stopniu z zagadnieniami sprawozdawczości finansowej opartej na standardach krajowych oraz międzynarodowych (MSR/MSSF),

- zapoznanie w pogłębionym stopniu z systemem regulacji oraz procesem ustanawiania standardów krajowych i międzynarodowych,

- zapoznanie w pogłębionym stopniu z zasadami ewidencji operacji gospodarczych w oparciu o MSR/MSSF oraz ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie,

- przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej, wyceny oraz prezentacji wyników zgodnych zasadami z MSR/MSSF,

- przekazanie pogłębionej wiedzy z zakresy stanowienia i roli krajowych standardów rachunkowości.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VSPP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad formułowania strategii podatkowej, w tym narzędzi strategicznego zarządzania podatkami i metod optymalizacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatku VAT oraz podatków lokalnych. Studenci nabywają umiejętności analizy mikroekonomicznej dotyczącej planowania podatkowego w przedsiębiorstwie w kontekście istniejących przepisów prawa podatkowego oraz w warunkach istniejącego ryzyka podatkowego. Zapoznają się z zagadnieniami związanymi z podejmowaniem decyzji o charakterze operacyjnym, jak i strategicznym, odnoszących się do podatków dochodowych i VAT, w tym z ekonomicznymi skutkami opodatkowania, będącymi wynikiem przyjętej strategii podatkowej.

Strona przedmiotu
330-EN2-2SEK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

-przedstawienie w pogłębiony sposób przedmiotu i zakresu systemów ekonomicznych,

-zapoznanie studentów w pojęciami dotyczącymi elementów systemu gospodarczego,

-pogłębiona analiza systemów ekonomicznych występujących na świecie,

-przekazanie studentom wiedzy na temat czynników wpływających i warunkujących dany system gospodarczy i ich analiza.

Strona przedmiotu
330-EN2-2XZST brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie przez studentów wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania strategicznego

organizacją. Studenci poznają przebieg procesu zarządzania strategicznego, ewolucję zarządzania strategicznego, metody analizy

strategicznej i narzędzia kontroli strategicznej, a także różne rodzaje strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)