Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia 2 stopień 2 rok Niestacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomia 2 stopień 2 rok Niestacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
330-EN2-2VBIC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat budżetowania i controllingu, a także metod i narzędzi wykorzystywanych w tym zakresie. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze budżetowania i controllingu w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
330-EN2-2EKM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami matematycznymi w zakresie rachunku różniczkowego jednej i wielu zmiennych, elementami algebry liniowej m.in. działaniami na macierzach i rozwiązywaniu układów równań liniowych stosowanymi w mikro i makroekonomii oraz modelami ekonomicznymi, w których te metody mają zastosowanie.

Strona przedmiotu
330-EN2-2EKT brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie zajęć zostaną poruszone tematy związane z ekonomiką transportu.

Celem przedmiotu pn. ekonomika transportu jest zapoznanie studentów z zagadnienia kluczowymi dla sprawnego funkcjonowania branży TSL oraz pogłębienie wiedzy z tego zakresu.

Zadaniem studenta będzie umiejscowienie transportu w nauce i gospodarce (teoretyczne i praktyczne). Cykl zajęć pozwoli na zrozumienie roli jaką pełni transport w gospodarce XXI w. W toku kolejnych spotkań studenci będą pracować nad organizacją i pomiarem transportu, omówią popyt i podaż w poszczególnych gałęziach transportu, a także zajmą się kosztami, w tym środowiskowymi transportu. Ważnym zagadnieniem będzie również cena usługi transportowej i zapewnianie efektywności przedsiębiorstwu transportowemu.

Podczas spotkań studenci realizują ćwiczenia opierające się na problemach praktycznych. Elementem podsumowującym cykl jest case study łączące znaczną część aspektów problematyki ekonomiki transportu i obrona stanowiska przed forum grupy.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VEIS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu zasad prowadzenia ewidencji podatkowych oraz wynikających z tego tytułu obowiązków sprawozdawczych związanych m.in. z: prowadzeniem uproszczonych ewidencji podatkowych i ustalanie wysokości podatku przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej lub ryczałtu; prowadzeniem oraz ustalaniem obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych; prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług; rozpoznaniem obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek.

Strona przedmiotu
330-EN2-2FNI
Finanse niekonwencjonalne (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z alternatywnymi strategiami, instrumentami i aspektami finansów, ujmowanych w szerszym ujęciu niż ujęcie tradycyjne, tj. z uwzględnieniem behawioralnych, społecznych, środowiskowych i technologicznych czynników mających wpływ na podejmowane decyzje finansowe.

Strona przedmiotu
330-EN2-2FZR
Finanse zrównoważone (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy problematyki finansów jako narzędzia realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju (ESG), z uwzględnieniem wpływu zrównoważonego finansowania na podmioty rynkowego i publicznego systemu finansowego oraz przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
330-EN2-2XFPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-EN2-2ANGW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat językowy - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup a także język ogólnoakademicki.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VKPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wybranych zagadnień dotyczących mechanizmu funkcjonowania systemu kontroli wykonywanej w ramach Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem teoretycznych i praktycznych aspektów kontroli podatkowej oraz celno-skarbowej. Analizie zostaną poddane cele, zakres oraz rozwiązania organizacyjne określające zasady wykonywania kontroli oraz postępowania pokontrolnego. Ponadto celem jest omówienie w pogłębionym stopniu rozwiązań prawnych określających kompetencje organów powołanych bezpośrednio i wyłącznie do wykonywania kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

Strona przedmiotu
330-EN2-2XMMI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 9 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Tematyka zajęć związana jest z zagadnieniem działalności marketingowej przedsiębiorstw na rynkach międzynardowych. Student zdobywa w szczególności wiedzę dotyczącą uwarunkowań międzynarodowego otoczenia marketingowego, sposób wejścia na rynki zagranie i elementów marketingu w ujęciu międzynarodowym. Ponadto studenci nabywają umiejętności analizy otoczenia międzynarodowego, zwłaszcza globalnego, a także analizy strategii umiędzynarodowienia oraz marketingu mix na rynkach międzynarodowych. Potrafią również przygotować założenia do realizacji strategii na rynku globalnym. Ponadto rozumieją potrzebę współczesnego postrzegania środowiska biznesowego przez pryzmat globalizacji.

Strona przedmiotu
330-EN2-2PPE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów w pogłębionym stopniu zasad budowania modeli ekonometrycznych i wykorzystywania

ich do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu źródła i możliwości pozyskiwania danych do

analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu zarówno teoretyczne zasady metod

prognozowania gospodarczego, jak również ich praktyczne wykorzystanie. Poruszane są zagadnienia dotyczące prognozowania w skali

mikro- i makroekonomicznej.

Strona przedmiotu
330-EN2-2PPG brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów w pogłębionym stopniu zasad budowania modeli ekonometrycznych i wykorzystywania

ich do prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu źródła i możliwości pozyskiwania danych do

analizy i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studenci poznają w pogłębionym stopniu zarówno teoretyczne zasady metod

prognozowania gospodarczego, jak również ich praktyczne wykorzystanie. Poruszane są zagadnienia dotyczące prognozowania w skali

mikro- i makroekonomicznej.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VRFO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Rejestracja i formy opodatkowania małych przedsiębiorstw” jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wybranych zagadnień dotyczących rejestracji działalności gospodarczej w Polsce, otoczenia podatkowego przedsiębiorcy oraz form opodatkowania dochodu. Podczas kursu student uzyska pogłębioną wiedzę na temat form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw, pozna uwarunkowania proceduralne, które przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę w początkowej fazie działalności gospodarczej. Student będzie świadomy istnienia obowiązkowych obciążeń finansowych nakładanych przez państwo oraz będzie potrafił podejmować decyzje optymalizacyjne. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do podmiotów sektora MŚP.

Strona przedmiotu
330-EN2-2VSEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 18 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
330-EN2-2XSEM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-EN2-2VUFE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem zajęć z przedmiotu „Uproszczone formy ewidencji podatkowej” jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wybranych zagadnień dotyczących ewidencji podatkowych. Podczas kursu student uzyska pogłębioną wiedzę na temat ewidencji na podstawie PKPiR, ewidencji przychodów, a także zasady ewidencji na potrzeby podatku VAT. Student będzie świadomy istnienia obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych nakładanych przez państwo. Analiza zagadnień poruszanych w trakcie przedmiotu zostanie zawężona do tzw. małych podatników.

Strona przedmiotu
330-EN2-2ZKE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 9 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest przedstawienie związku między kulturą i zjawiskami gospodarczymi. Treści wykładów służą: (1) odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu czynniki kulturowe kształtują rozwój gospodarki, społeczeństwa, dobrobyt społeczny oraz warunkują zrozumienie mechanizmu rozwoju społeczeństw; (2) wskazaniu i omówieniu obszarów, gdzie analiza ekonomiczna napotyka na czynniki istotne dla gospodarowania, które pochodzą ze sfery szeroko rozumianej kultury; (3) wzbudzeniu motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk zachodzących w gospodarce i rozpatrywania ich w kontekście kulturowym.

Strona przedmiotu
330-EN2-2XZWP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 18 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat wartości przedsiębiorstwa, problematyki związanej z jej zarządzaniem, a także czynników materialnych i niematerialnych determinujących tę wartość oraz metod i narzędzi jej wyceny. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności z tym związanych, a także gotowości do uznawania znaczenia wiedzy w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa w rozwiązywaniu złożonych problemów pojawiających się w działalności podmiotów gospodarczych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)