Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Ekonomiczno-prawny 1 stopień 3 rok Stacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
330-PS1-3UAPO brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu „Analiza podatkowa” jest przedstawienie w zaawansowanym stopniu wiedzy odnośnie istoty i wybranych metod prowadzenia analizy podatkowej oraz skutków podatkowych wybranych czynności, zdarzeń i transakcji podlegających opodatkowaniu. Studenci nabywają umiejętność analizy zróżnicowanych stanów faktycznych pod względem ich konsekwencji w zakresie skutków fiskalnych, w szczególności wysokości obciążeń podatkowych

Strona przedmiotu
330-PS1-3RUFE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji i kwalifikacji zdarzeń gospodarczych istotnych z punktu widzenia ewidencji podatkowych oraz ich rejestracji.

Aby zrealizować powyższy cel, studenci zostaną zapoznani z zasadami prowadzenia ewidencji podatkowych i ubezpieczeniowych oraz wynikającymi z tego tytułu obowiązkami sprawozdawczymi. Studenci w ramach przedmiotu nabywają m.in. następujące umiejętności:

a. prowadzenie uproszczonych ewidencji podatkowych i ustalanie wysokości podatku przy prowadzeniu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej lub ryczałtu

b. prowadzenie oraz ustalanie obciążeń podatkowych na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg rachunkowych

c. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości na potrzeby podatku od towarów i usług

d. rozpoznanie obowiązków ewidencyjnych płatnika w ramach systemu obowiązkowych składek (m.in. na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne).

Strona przedmiotu
330-PS1-3UFFL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z założeniami jednej ze współczesnych koncepcji ekonomicznych, tj. teorii federalizmu fiskalnego, nawiązującej do idei decentralizacji sektora publicznego, wielopoziomowych finansów publicznych oraz cedowania uprawnień fiskalnych przez władze centralne na niższe poziomy administracji publicznej w celu zwiększenie efektywności procesu dostarczania dóbr i usług publicznych. W ramach wykładu omawiane są najważniejsze dylematy koncepcji federalizmu fiskalnego (np. optymalny podziału kompetencji i zadań pomiędzy poszczególne szczeble władzy publicznej, optymalny podział władzy fiskalnej, międzyrządowe relacje fiskalne, mechanizmy wyrównywania dochodów i wydatków publicznych, reguły fiskalne jako mechanizmy limitujące dochody i wydatki publiczne, oraz deficyty budżetowe i dług publiczny, problem optymalizacji reakcji fiskalnych w warunkach kryzysowych (np. kryzysu COVID-19).

Strona przedmiotu
330-PS1-3FIL brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta w stopniu zaawansowanym wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem finansów lokalnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem prawno-ekonomicznego systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST). W szczególności: kluczowych koncepcji teoretycznych związanych z samorządem terytorialnym i finansami lokalnymi; specyfiki i znaczenia systemu finansów lokalnych; podstawowych zadań i kompetencji JST rozpatrywanych przez pryzmat wydatków budżetowych; podstawowych źródeł dochodów budżetowych JST; specyfiki i instrumentów lokalnego władztwa podatkowego; sposobów interpretowania wyników budżetowych JST; specyfiki długu lokalnego jako instrumentu finansowania lokalnych zadań publicznych; kluczowych instrumentów nowoczesnego zarządzania finansami lokalnymi. Ponadto nabycie przez studenta umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu finansów lokalnych.

Strona przedmiotu
330-PS1-3OPI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu „Ocena projektów inwestycyjnych” jest przekazanie studentom wiedzy dającej podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Studenci nabywają wiedzę z zakresu matematyki finansowej oraz umiejętności kalkulacji podstawowych wskaźników stanowiących główny element oceny ekonomicznej opłacalności projektów inwestycyjnych. Studenci uczą się również interpretacji analizowanych wskaźników oraz podejmowania na ich podstawie odpowiednich decyzji dotyczących realizacji inwestycji.

Strona przedmiotu
330-PS1-3OWI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przekazanie wiedzy z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym wykazanie znaczenia prawa własności intelektualnej w rozwoju przyszłej kariery naukowej i działalności gospodarczej Studentów.

Strona przedmiotu
330-PS1-3RPRP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-PS1-3URSP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Założeniem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostkach sektora publicznego i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie. Studenci będą mieli możliwość poznać specyfikę rachunkowości budżetowej w porównaniu do rachunkowości podmiotów gospodarczych.

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie reguł funkcjonowania rachunkowości finansowej w sektorze publicznym.

- zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i aktualnymi przepisami w zakresie rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (JSFP)

- zapoznanie z merytorycznymi i prawnymi zasadami rachunkowości budżetowej

- omówienie zakresu podmiotowego, jak i przedmiotowego rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych (JSFP)

- przedstawienie wybranych problemów rachunkowości budżetowej

- wyjaśnienie roli zasady kasowej i memoriałowej przy ewidencjonowaniu operacji gospodarczych w organach budżetu, jednostkach budżetowych i pozostałych jednostkach.

Strona przedmiotu
330-PS1-3RSD1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych,

- przedstawienie podstaw metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych.

Strona przedmiotu
330-PS1-3USD1 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- zapoznanie studenta ze specyfiką badań w dziedzinie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny ekonomia i finanse i nauk prawnych,

- przedstawienie podstaw metodologii pracy naukowej,

- zapoznanie studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej i jej formalnymi aspektami,

- zrozumienie przez studenta podstawowych pojęć i prawidłowości związanych z etyką pisania tekstów naukowych,

- zapoznanie studentów z narzędziami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach społecznych

Strona przedmiotu
330-PS1-3RSRP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas zajęć studenci poznają procedurę formułowania strategii przedsiębiorstwa. Zapoznają się także z najważniejszymi klasyfikacjami strategii.

Poznają podstawowe metody analizy strategicznej przydatne przy opracowywaniu strategii.

Strona przedmiotu
330-PS1-3RZIF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu osiąga się następujące efekty uczenia: zdobywa wiedzę dotyczącą funkcji systemu finansowo księgowego,

zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenia zakładowego planu kont w

systemie, dekretowania operacji gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i

analizowania zgromadzonych danych. Słuchacze potrafią uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)