Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 1 rok (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Ekonomii i Finansów)

Jednostka: Wydział Ekonomii i Finansów Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze 2 stopień 1 rok
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
330-MS2-1IIE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład poświęcony jest problematyce instytucji w ekonomii, które we współczesnej gospodarce odgrywają coraz większe znaczenie, ze względu na to, że silnie warunkują jej rozwój. Instytucje stają się coraz bardziej znaczącą sferą życia społeczno-gospodarczego. Uwarunkowania instytucjonalne tworzone przez instytucje formalne oraz instytucje nieformalne nadają kształt relacjom międzyludzkim (politycznym, społecznym, ekonomicznym) w procesie gospodarowania w skali lokalnej, krajowej i globalnej. Celem zajęć jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, istoty instytucji i ich roli w gospodarce oraz analiz z zakresu teorii kosztów transakcyjnych, teorii praw własności i teorii agencji, pozwalających na poznanie relacji międzyludzkich w gospodarce światowej w perspektywie historycznej. Szczególne miejsce poświęcone jest instytucjonalnej analizie przedsiębiorstwa oraz instytucjonalnym aspektom transformacji i integracji gospodarczej.

Strona przedmiotu
330-MS2-1ANGL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennej komunikacji zawodowej, a także umiejętności rozumienia i stosowania specjalistycznej terminologii w obszarze międzynarodowych stosunków gospodarczych, wymiany handlowej i kultury innych krajów. Ponadto rozumienia tekstów specjalistycznych i naukowych, umiejętności rozmowy z profesjonalistami z wybranej dziedziny oraz umiejętności prezentacji i autoprezentacji a także prowadzenia debaty.

Strona przedmiotu
330-MS2-1MET
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 14 godzin
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest pogłębienie przez studentów wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki pracy naukowej. Przedmiot ten jest niezbędny dla poprawnego przygotowania merytorycznego, formalnego i językowego pracy magisterskiej oraz do prowadzenia poprawnych badań i analiz w toku studiów, w tym prac cząstkowych (semestralnych) w ramach zaliczanych przedmiotów. Przedmiot dostarcza wiedzy na temat procesów poznawczych oraz służy uporządkowaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawnego rozumowania naukowego.

W trakcie przedmiotu student w pogłębionym stopniu poznaje kategorię wiedzy, w tym przede wszystkim wiedzy naukowej, istotę nauki, w szczególności nauki ekonomicznej. Student pogłębia swoją wiedzę i umiejętności dotyczące zasad prowadzenia badań naukowych, metod badań naukowych, postępowania badawczego, wymogów formalnych, merytorycznych i etycznych w pracy naukowej. Zapoznaje się z procesem konstruowania i pisania pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
330-MS2-1MSGII brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-MS2-1OWI2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej, uporządkowanie pojęć oraz możliwości biznesowego wykorzystywania prawa autorskiego.

W trakcie wykładu pokazane zostanie, iż własność intelektualna i przemysłowa, a zwłaszcza autorska jest sprawą kluczową w podejmowaniu codziennych decyzji biznesowych i gospodarczych oraz pokazanie studentom w jaki sposób korzystać istniejących uregulowań prawnych dla uzyskania praw wyłącznych na rozwiązania techniczne bądź techniczno organizacyjne, kwalifikowane jako kategorie własności przemysłowej. Słuchacze w trakcie studiowania OWI2 zostaną zapoznani przede wszystkim z regulacjami prawa autorskiego

Strona przedmiotu
330-MS2-1PPS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu, form i motywów pomocy rozwojowej oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie instrumentów i instytucji pomocy rozwojowej we współczesnej gospodarce światowej.

Strona przedmiotu
330-MS2-1RWG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w pogłębionym stopniu teorii i praktyki regionalizmu i regionalizacji, w tym wiedzy na temat funkcjonowania pomiotów gospodarki światowej oraz międzynarodowej współpracy gospodarczej w warunkach regionalizacji. Studenci nabywają wiedzę na temat procesów regionalizacji i globalizacji oraz czynników determinujących oba procesy. Zwrócona zostanie także uwaga na podobieństwa i różnice obu procesów oraz ich wpływ na współpracę międzynarodową. Przedmiot zakłada również nabycie przez studentów umiejętności analizy regionalnych przepływów handlowych i kapitałowych z wykorzystaniem ogólnodostępnych baz danych statystycznych. Po zaliczeniu przedmiotu student rozumie podstawowe mechanizmy integracji gospodarczej oraz potrafi omówić i wyjaśnić wpływ regionalizacji na rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Strona przedmiotu
330-MS2-1STM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie i wykształcenie, w pogłębionym stopniu, wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i przeprowadzania badania statystycznego zgodnie ze standardami wnioskowania statystycznego. Po zakończeniu przedmiotu studenci powinni posiąść wiedzę dotyczącą metod wnioskowania statystycznego oraz umiejętności stosowania tych metod w praktyce w zakresie zjawisk gospodarczych o zasięgu międzynarodowym. Przedmiot podzielony jest na dwie części. Pierwsza obejmuje zagadnienia z rachunku prawdopodobieństwa będące podstawą wnioskowania statystycznego. Druga część poświęcona jest wnioskowaniu statystycznemu.

Strona przedmiotu
330-MS2-1BHP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 4 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 4 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
330-MS2-1-SPEC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)