Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac. I st. studia filologii jęz.angielsk. stosow.z hiszp. - przedmioty specjalnościowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
340-AH1-3INE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką odmian języka służących do komunikacji w celach zawodowych (technolektów, profesjolektów i socjolektów) oraz ich wstępne przygotowanie do tłumaczenia i nauczania języków specjalistycznych.

Strona przedmiotu
340-AH1-3CGP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-AH1-3INH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami charakterystycznymi dla języka administracji i biznesu.

Założenia:

- Posługiwanie się poznaną terminologią w sytuacjach biznesowych.

- Rozwinięcie umiejętności rozpoznawania i rozumienia tekstów administracyjnych i biznesowych.

- Tłumaczenie tekstów, w których stosowana jest terminologia specjalistyczna

- Tworzenie prostych dokumentów handlowych.

Strona przedmiotu
340-AH1-3CPR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie ze słownictwem i terminami języka hiszpańskiego w zakresie różnego rodzaju sztuk. Poznawanie i stosowanie nazewnictwa i struktur frazeologicznych w dziedzinie kina, teatru, muzyki i współczesnych zjawisk kulturowych.

Omawianie filmu, książki, audycji, sztuki, dzieła malarskiego i muzycznego. Tłumaczenie tekstów, w których stosowana jest terminologia specjalistyczna.

Strona przedmiotu
340-AH1-3MKE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-AH1-3AKM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z różnym typem tekstów medialnych oraz z terminologią typową dla tekstów prasowych oraz audycji radiowych i programów telewizyjnych, jak również portali społecznościowych i Internetu. Potrafią rozpoznać i przeanalizować treści przekazu pod względem formy oraz poznają specyfikę językową współczesnych mediów.

Strona przedmiotu
340-AH1-3AUD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi aspektami komunikacji interkulturowej, szczególnie zachowań werbalnych i niewerbalnych zależnych od kontekstu oraz przygotowanie do roli mediatora interkulturowego w międzynarodowym kontekście zawodowym.

Strona przedmiotu
340-AH1-3LEN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kursu jest poszerzenie słownictwa związanego z komunikacją o charakterze politycznym i handlowym na poziomie makro (polityka i gospodarka międzynarodowa), jak i mikro (komunikacja między przedsiębiorstwami). Studenci śledzą doniesienia medialne nt. bieżących wydarzeń w polityce i gospodarce światowej, a następnie potrafią na ten temat twórczo dyskutować i osiągać porozumienie.

Strona przedmiotu
340-AH1-3TER
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze słownictwem i konstrukcjami używanymi w oficjalnej komunikacji handlowej w jęz. hiszpańskim. Zajęcia rozwijają umiejętności:

- poprawnego stosowania terminologii specjalistycznej

- prowadzenia korespondencji handlowej (sporządzanie notatek handlowych, sprawozdań, raportów, prezentacji)

- pisania CV i listów motywacyjnych oraz analizowania ogłoszeń i ofert pracy

- prowadzenia rozmów handlowych i negocjacji

- czytania, analizy i tłumaczenia tekstów z dziedziny ekonomii i marketingu, finansów, prawa, mediów i polityki, turystyki

Strona przedmiotu
340-AH1-3MBJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań w językoznawstwie.

Strona przedmiotu
340-AR1-3MBJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami badań w językoznawstwie

Strona przedmiotu
340-AH1-3PWA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-AH1-3TBA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Głównym celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności studentów w zakresie tłumaczenia tekstów użytkowych tworzonych na potrzeby firm i instytucji administracji publicznej. W trakcie zajęć studenci nabędą również wiedzę z zakresu redakcji i korekty tłumaczonego tekstu.

Strona przedmiotu
340-AG1-3TKU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów kultury z języka angielskiego na polski i z polskiego na obcy.
W ramach zajęć studenci wykonują analizy przekładów, pogłębiają wiedzę z zakresu specyficznej terminologii różnych dziedzin sztuki i szeroko rozumianej kultury, doskonalą swój warsztat tłumacza poprzez samodzielne wykonywanie tłumaczeń, autokorektę i komentowanie zastosowanych rozwiązań.

Strona przedmiotu
340-AH1-3TKU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest rozwijanie technik i biegłości tłumaczenia pisemnego tekstów kultury z języka angielskiego na polski i z polskiego na obcy.
W ramach zajęć studenci wykonują analizy przekładów, pogłębiają wiedzę z zakresu specyficznej terminologii różnych dziedzin sztuki i szeroko rozumianej kultury, doskonalą swój warsztat tłumacza poprzez samodzielne wykonywanie tłumaczeń, autokorektę i komentowanie zastosowanych rozwiązań.

Strona przedmiotu
340-AR1-3TKU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zdobywają bardziej zaawansowaną wiedzę na temat zawodu tłumacza oraz uczą się technik i strategii tłumaczeniowych, umożliwiających im poprawne wykonywanie tłumaczeń.

Strona przedmiotu
340-AH1-3WKA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Presentation of various cultural aspects of English-speaking countries.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)