Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia filologii polskiej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Filologiczny)

Jednostka: Wydział Filologiczny Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia filologii polskiej nauczycielskiej - przedmioty obowiązkowe
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
340-PN2-2ALT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciem dyskursu, rozmaitymi definicjami terminu i różnymi koncepcjami dyskursu, problematyką lingwistyki dyskursu, a także wykorzystywanymi metodami badawczymi. Tematyka spotkań obejmuje także analizę konkretnych, ważnych społecznie dyskursów w ujęciu lingwistycznym. Zajęcia kształcą umiejętność analizy dyskursu, z uwzględnieniem płaszczyzny poznawczej, komunikacyjnej, interakcyjnej, aksjologicznej, a także formułowania wypowiedzi (pisemnej i ustnej) na wskazany temat, należący do określonej przestrzeni dyskursywnej.

Strona przedmiotu
340-PN2-1ATM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia zostaną poświęcone najważniejszym archetypom, toposom i motywom współtworzącym tożsamość kulturową Europy, obecnym w literaturze i kulturze polskiej. Ich problematyka zostanie ukazana zarówno przez pryzmat pierwotnego, retorycznego, jak i rozszerzonego, antropologicznego rodowodu. Celem zajęć będzie wskazanie źródeł tematycznego repertuaru literatury europejskiej, prześledzenie topiki kręgu śródziemnomorskiego i judeochrześcijańskiego, jej wieopostaciowości oraz funkcjonowania w literaturze i kulturze różnych epok. Ukazanie ich długiego trwania: znaczeniowej stałości i zmienności. Na zajęciach zostaną poddane analizie przykłady dzieł literackich i ikonograficznych prezentujące różne próby adaptacji, reinterpretacji, przenikania się i przeobrażeń omawianych archetypów i toposów.

Strona przedmiotu
340-PN2-1BHL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci zapoznają się gatunkami piśmiennictwa biograficznego oraz problemami na styku biografii i twórczości.

Strona przedmiotu
340-PN2-1DP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie:

• problematyki diagnozy pedagogicznej, diagnozy problemów wych.,społ.

• analizy etapów diagnozowania, diagnoz cząstkowych,

• metod stawiania diagnoz,

• rozpoznania potrzeb opiekuńczych i edukacyjnych.

Strona przedmiotu
340-PN2-2DSJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów: ogólnoakademicki, moduł specjalnościowy: specjalność nauczycielska

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, specjalnościowy

Dziedzina nauki: nauki humanistyczne, językoznawstwo

Rok studiów: II, II stopnia, sem. zimowy

Wymagania wstępne: językoznawstwo ogólne

Liczba godzin dydaktycznych: 15

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta: 30 godz.

Strona przedmiotu
340-PN2-2EG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PN2-1GSP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia o charakterze warsztatowym, mające na celu podniesienie kompetencji studentów kierunku filologia polska nauczycielska w zakresie formułowania i oceny wypowiedzi zróżnicowanych gatunkowo, w szczególności reprezentujących gatunki przyswajane w edukacji szkolnej.

Strona przedmiotu
340-PN2-1HSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W trakcie kursu student zdobędzie umiejętność rozróżniania takich pojęć z zakresu stylistyki, jak: styl, odmiany stylowe polszczyzny, środek stylistyczny, neologizm, kresowizm. Uczestnicy mają możliwość poszerzenia wiedzy na temat historii kształtowania stylu artystycznego i retorycznego, polskiego języka literackiego, dialektów polskich na kresach, neologizmów, przemian leksyki i frazeologii na przestrzeni wieków.

Strona przedmiotu
340-PN2-1IDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pozwolą studentom zapoznać się z ciekawymi innowacjami dydaktycznymi w nauczaniu polonistycznym. Omówiona zostanie metoda projektu w edukacji polonistycznej, realizowana m.in. za pomocą warsztatów kreatywnego pisania, tworzenia lapbooków, gier planszowych i gier terenowych. Zaprezentowane zostaną teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania multimediów w procesie nauczania języka polskiego, zarówno w aspekcie literaturoznawczym, jak i językoznawczym. Pokazane zostaną również ciekawe przykłady wprowadzenia do edukacji polonistycznej zagadnień lokalnych za pomocą innowacji dydaktycznych.Zajęcia stworzą również sposobność poznania metodologii pracy innowacyjnych nauczycieli polonistów na podstawie materiałów dostępnych online.

Strona przedmiotu
340-PN2-2JOS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności analizy tekstu, wyrażania i uzasadniania opinii na dany temat oraz podejmowania dyskusji. W trakcie zajęć rozwijane są wszystkie sprawności językowe, wybrane struktury leksykalne (z zakresu lingwistyki, literatury, kultury, itp.) oraz gramatyczne.

Strona przedmiotu
340-PN2-1JZS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poszerzanie wiedzy z zakresu społecznych uwarunkowań języka, przejawów tych uwarunkowań i ich konsekwencji, także badań nad tymi aspektami funkcjonowania języka.

Strona przedmiotu
340-PN2-2JZS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PN2-2JKZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PN2-1KL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 60 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia pn. Kanon - lektura krytyczna skonstruowane wokół dzieł uznanych za kanoniczne, a więc niezbędne dla danej wspólnoty i jej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,nie tylko pozwala ustosunkować się do ukonstytuowanych wokół nich tradycyjnych wyobrażeń, stereotypów czy schematów interpretacyjnych, ale także ukierunkowuje na tworzenie interpretacji nowych, zgodnych z duchem czasu, nowymi metodologiami i technologiami, zgodnych z oczekiwaniami młodego człowieka stojącego wobec wyzwań przyszłości.

Literatura nie jest tu traktowana jako odpowiedź ostateczna, ale kod symboliczny uczący rozumienia wieloznacznej i skomplikowanej rzeczywistości.

Strona przedmiotu
340-PN2-2KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia omawiają dwa podejścia do związków frazeologicznych, pierwsze: frazeologizmy jako zasób jednostek odtwarzalnych, wykorzystywanych w rozmaitych tekstach w postaci kanonicznej, rejestrowanej bądź zmodyfikowanej; drugie: stałe połączenia wyrazowe w procesie kształcenia językowego zarówno w aspekcie poszerzania wiedzy o języku, jak i rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się; kompetencja frazeologiczna jako składnik kompetencji komunikacyjnej.

Uczestnicy rozważają trzy aspekty kształcenia frazeologicznego (komunikacyjny, poznawczy i kulturowy), co pozwala doskonalić umiejętności właściwego posługiwania się związkami frazeologicznymi w procesie komunikacji.

Strona przedmiotu
340-PN2-2KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Blok tematyczny: Literatura i sztuki wizualne obejmuje szerokie spektrum zagadnień odnośnie do związków między literaturą a malarstwem, rzeźbą, architekturą dotyczących powinowactw tematycznych i formalnych, wynikających m.in. z odniesień do europejskiego czy narodowego imaginarium, a także powiązań środowiskowych między pisarzami i artystami w określonym miejscu i czasie.

Blok tematyczny: Literatura i film obejmuje zagadnienia dotyczące związków literatury i filmu na poziomie scenariusza, technik narracyjnych, analizy i interpretacji, biografii twórczej pisarza i zarazem filmowca.

Strona przedmiotu
340-PN2-1KON3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Relacje między sferą publiczną i prywatną w refleksji humanistycznej; literatura dokumentu osobistego – rekonesans historycznoliteracki; prywatność, intymność i kwestie publiczne w dziennikach, pamiętnikach, listach; wizerunek publiczny pisarza a jego wypowiedzi prywatne, intymistyka w cieniu wielkiej historii; intymistyka a płeć; intymistyka a edytorstwo; cenzurowanie intymistyki; autobiografizm w literaturze.

Strona przedmiotu
340-PN2-2KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PN2-1KON4 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Relacje między sferą publiczną i prywatną w refleksji humanistycznej; literatura dokumentu osobistego – rekonesans historycznoliteracki; prywatność, intymność i kwestie publiczne w dziennikach, pamiętnikach, listach; wizerunek publiczny pisarza a jego wypowiedzi prywatne, intymistyka w cieniu wielkiej historii; intymistyka a płeć; intymistyka a edytorstwo; cenzurowanie intymistyki; autobiografizm w literaturze.

Strona przedmiotu
340-PN2-1KON2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
340-PN2-1KON5 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Relacje między sferą publiczną i prywatną w refleksji humanistycznej; literatura dokumentu osobistego – rekonesans historycznoliteracki; prywatność, intymność i kwestie publiczne w dziennikach, pamiętnikach, listach; wizerunek publiczny pisarza a jego wypowiedzi prywatne, intymistyka w cieniu wielkiej historii; intymistyka a płeć; intymistyka a edytorstwo; cenzurowanie intymistyki; autobiografizm w literaturze.

Strona przedmiotu
340-PN2-1KON1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi. Składają się z trzech części:

1) krótkiej części wprowadzającej lub podsumowującej – tu najczęściej forma podawcza (różne techniki);

2) części teoretycznej – studenci w grupach albo samodzielnie opracowują w formie pisemnej podane zagadnienia, bazując na własnym przygotowaniu do zajęć, korzystając z przygotowanych przez prowadzącego materiałów, a także słowników i stron internetowych;

3) część praktyczna – samodzielnie bądź w grupach analizują odpowiednio dobrane do tematu zajęć teksty, wykorzystując przygotowane w pierwszej części zajęć materiały.

Kolejność modułów i czas ich realizacji może być różny dla poszczególnych tematów. Teksty na kolejnych zajęciach są coraz bardziej skomplikowane.

Strona przedmiotu
340-PN2-2LW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przegląd dokonań leksykografii ostatniego półwiecza, zarówno w odniesieniu do leksykografii tradycyjnej, z której korzysta każdy filolog, jak i słowników dostępnych online, zwykle adresowanych do szerszego grona odbiorców.

Strona przedmiotu
340-PN2-1LEK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Ćwiczenia mają na celu doskonalenie umiejętności analizy tekstu, wyrażania i uzasadniania opinii na dany temat oraz podejmowania dyskusji. W trakcie zajęć rozwijane są wszystkie sprawności językowe, wybrane struktury leksykalne (z zakresu lingwistyki, literatury, kultury, itp.) oraz gramatyczne.

Strona przedmiotu
340-PN2-2LDM
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę i historię literatury dla dzieci i młodzieży; analiza wybranych utworów z kanonu lektur szkolnych

Zakres tematyczny

Historia dziecka, dzieciństwa i literatury dla dzieci i młodzieży; wyznaczniki literatury dla młodych czytelników; dydaktyzm i ludyczność; gatunki literatury dla dzieci i młodzieży; kanon i poza kanonem; lektury szkolne; adaptacja literatury „dorosłej” na potrzeby młodego czytelnika; przekłady z literatury światowej na język polski (w tym cenzurowanie); najnowsze tendencje i mody czytelnicze w zakresie literatury dla młodego odbiorcy; regionalna twórczość dla dzieci; krytyka literatury dla młodego odbiorcy; ilustracja w literaturze dla dzieci; dziecko jako bohater literacki; analiza i interpretacja wybranych utworów dla dzieci i młodzieży, m.in. lektur szkolnych.

Strona przedmiotu
340-PN2-2LDP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Proponowane lektury mają zaprezentować spectrum sposobów, w jaki literatura określa, pyta i odpowiada na wielkie i kontrowersyjne problemy współczesności. Myślenie obejmie wiek XX i XXI, a pytania dotyczyć będą europejskiego kręgu kulturowego. Wybrane do omówienia teksty to arcydzieła literatury światowej.

1.Wprowadzenie. Idea Europy i jej kryzys.

2. Kolonializm, niewolnictwo.

3. Totalitaryzm.

4. II wojna światowa. Holokaust.

5. Inny: kobieta, inny: nieheteronormatywny.

6. Globalizacja, wielokulturowość.

7. Wielkie epidemie.

8. Podsumowanie, zakończenie. Co dalej z Europą?

Strona przedmiotu
340-PN2-2LPK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pogranicznymi uwarunkowaniami powstawania ( i odbioru) wielu dzieł z kanonu lektur szkolnych, ich pograniczną tematyką i poetyką oraz wskazanie integrującej roli nauczyciela-polonisty w procesie przyswajania wiedzy. Pograniczność jest tu rozumiana w sensie terytorialnym (regionalnym, narodowym, światowym), językowym i kulturowym, oznacza też jednak transdyscyplinarną misję literatury i transdyscyplinarne podejście do problemów omawianych w szkole na lekcach z różnych przedmiotów. Prowadzący omówią teoretyczne aspekty tak pojętego pogranicza oraz przykłady realizacji tej idei w praktyce szkolnej.

Strona przedmiotu
340-PN2-1MBL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie z najważniejszymi kierunkami metodologicznymi w badaniach literackich oraz wykształcenie postaw krytycznych wobec nich. Przegląd i charakterystyka wybranych XX-wiecznych stanowisk metodologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem metod strukturalnych, psychoanalitycznych i hermeneutycznych.

Problematyka szczegółowa:

Problemy metodologiczne współczesnego literaturoznawstwa - rekonesans.

Psychologiczne narzędzia badania procesu twórczego.

Strukturalistyczne narzędzia badania dzieła literackiego.

Badanie procesu odbioru: socjologia literatury, hermeneutyka, dekonstrukcja.

Strona przedmiotu
340-PN2-1MBJ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodologią ogólna nauk oraz synchronicznymi i diachronicznymi aspektami metodologii badań językoznawczych (na tle historii dyscyplin), w tym z terminologią i najważniejszymi teoriami.

Strona przedmiotu
340-PN2-1MKL
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozwija umiejętności praktyczne i kompetencje nauczyciela polonisty w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego na poziomie szkoły podstawowej. Po ukończeniu kursu student powinien znać założenia kształcenia polonistycznego zawarte w podstawie programowej dla szkół podstawowych w zakresie kształcenia literackiego i kulturowego, potrafić świadomie wybrać metodę pracy właściwą do zakładanych celów i typu lekcji, znać różne sposoby organizowania sytuacji lekcyjnych związanych z omawianiem różnych tekstów kultury w szkole podstawowej.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)