Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
350-MS1-2ASP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematów:

- Amerykańskie soft-power, hard-power, smart-power – podstawy teoretyczne

- Środki i metody międzynarodowego oddziaływania państwa

- Wpływ USA na system międzynarodowy w XXI wieku – gra symulacyjna

- Atrybuty supermocarstwa

- Misja szerzenia demokracji na świecie

- Amerykańskie wartości i ideały polityczne

- Amerykanizacja w życiu politycznym

- Amerykanizacja jako zjawisko społeczne i kulturowe

- McŚwiat

- Wpływ rewolucji 4.0 na soft power USA

- Antyamerykanizm

- Rola ambasad i konsulatów w promowaniu kultury i wartości amerykańskich

- Soft power jako sposób prowadzenia polityki zagranicznej USA na przykładzie wybranych państw

Strona przedmiotu
350-MS1-3ASP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zakres tematów:

- Amerykańskie soft-power, hard-power, smart-power – podstawy teoretyczne

- Środki i metody międzynarodowego oddziaływania państwa

- Wpływ USA na system międzynarodowy w XXI wieku – gra symulacyjna

- Atrybuty supermocarstwa

- Misja szerzenia demokracji na świecie

- Amerykańskie wartości i ideały polityczne

- Amerykanizacja w życiu politycznym

- Amerykanizacja jako zjawisko społeczne i kulturowe

- McŚwiat

- Wpływ rewolucji 4.0 na soft power USA

- Antyamerykanizm

- Rola ambasad i konsulatów w promowaniu kultury i wartości amerykańskich

- Soft power jako sposób prowadzenia polityki zagranicznej USA na przykładzie wybranych państw

Strona przedmiotu
490-MS1-3ASP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-2BEK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-2BEN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu potencjału surowcowego oraz polityki energetycznej poszczególnych państw świata z uwzględnieniem problemów ekologicznych związanych z wydobyciem i transportem surowców energetycznych

Strona przedmiotu
350-MS1-2BES brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu potencjału surowcowego oraz polityki energetycznej poszczególnych państw świata z uwzględnieniem problemów ekologicznych związanych z wydobyciem i transportem surowców energetycznych

Strona przedmiotu
350-MS1-3BEE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu potencjału surowcowego oraz polityki energetycznej poszczególnych państw świata z uwzględnieniem problemów ekologicznych związanych z wydobyciem i transportem surowców energetycznych

Strona przedmiotu
490-MS1-3BEE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot poświęcony podstawowym zagadnieniom z zakresu potencjału surowcowego oraz polityki energetycznej poszczególnych państw świata ukierunkowany na:

1) udoskonalenie umiejętności analizy potencjału surowcowego poszczególnych państw świata oraz interpretacji polityki energetycznej poszczególnych regionów i państw ;

2) analizę zmian politycznych i gospodarczych zachodzących w poszczególnych regionach świata oraz zmiany polityki i strategii energetycznej w tych regionach

3) określenie problemów ekologicznych związanych z eksploatacją i transportem surowców energetycznych.

Strona przedmiotu
490-MS1-2FNE brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot dotyczy tematyki związanej z rozprzestrzenianiem się fake newsów w kontekście międzynarodowym i ich znaczenia dla prowadzonej polityki międzynarodowej i globalnych stosunków politycznych, ekonomicznych i społecznych.

Strona przedmiotu
350-MS1-2GMK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-3GMK brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS1-2HS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi okresami historii Stanów Zjednoczonych,

budowy podstaw systemu politycznego republiki, jej rozwoju i ekspansji terytorialnej w kolejnych dekadach i wiekach.

Strona przedmiotu
350-MS1-3HS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi okresami historii Stanów Zjednoczonych,

budowy podstaw systemu politycznego republiki, jej rozwoju i ekspansji terytorialnej w kolejnych dekadach i wiekach.

Strona przedmiotu
490-MS1-2HSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi okresami historii Stanów Zjednoczonych,

budowy podstaw systemu politycznego republiki, jej rozwoju i ekspansji terytorialnej w kolejnych dekadach i wiekach.

Strona przedmiotu
490-MS1-3HSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z głównymi okresami historii Stanów Zjednoczonych,

budowy podstaw systemu politycznego republiki, jej rozwoju i ekspansji terytorialnej w kolejnych dekadach i wiekach.

Strona przedmiotu
490-MS1-2ISP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Inżynieria społeczna" to przedmiot akademicki skoncentrowany na badaniu technik manipulacji i wpływania na ludzi w kontekście społecznym. Studenci zgłębiają psychologiczne, kulturowe i technologiczne aspekty inżynierii społecznej, ucząc się identyfikować, analizować i przeciwdziałać różnym formom manipulacji społecznej. Kurs obejmuje zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, ochroną prywatności oraz strategiami edukacyjnymi, mając na celu wyposażenie studentów w umiejętności skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z atakami opartymi na ludziach.

Strona przedmiotu
490-MS1-2KST brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką komunikowania strategicznego, wskazanie roli komunikacji strategicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa oraz w relacjach międzynarodowych a także analiza wybranych case study.

Strona przedmiotu
490-MS1-2KMI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

"Komunikowanie międzykulturowe z elementami negocjacji" to przedmiot, który skupia się na analizie skomplikowanych aspektów komunikacji w międzykulturowym kontekście, ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji. Studenci zdobywają umiejętności rozumienia różnic kulturowych w komunikacji oraz strategii radzenia sobie z nimi podczas negocjacji. Kurs obejmuje tematy związane z różnicami kulturowymi, takimi jak język, normy społeczne i styl komunikacji, a także kwestie związane z budowaniem zaufania i skutecznym rozwiązywaniem konfliktów w międzykulturowym otoczeniu negocjacyjnym. Studenci są przygotowywani do skutecznego poruszania się w wielokulturowym środowisku biznesowym oraz do efektywnej negocjacji w warunkach różnorodności kulturowej.

Strona przedmiotu
350-MS1-2MPI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad działania, celów oraz podłoża politycznego i społecznego współczesnych operacji humanitarnych.

Strona przedmiotu
350-MS1-3MPI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-3MPI brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest poznanie zasad działania, celów oraz podłoża politycznego i społecznego współczesnych operacji humanitarnych. Studenci zapoznają się z charakterystyką operacji wojskowych i policyjnych, zmianami w charakterze operacji na przestrzeni ostatniego półwiecza, celach przyświecających operacjom realizowanym przez ONZ , NATO i UE.

Studenci zdobywają wiedzę niezbędną do poprawnej analizy informacji na temat możliwości i potrzeb współczesnych operacji humanitarnych, uczą się prognozowania i oceny zagrożeń oraz analizują na ile możliwa jest pomoc i jakich środków należy użyć przy potencjalnym rozwiązaniu konfliktu.

Strona przedmiotu
350-MS1-2NHW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najnowsza historia Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy, głownie dzieje XX w.

Kształtowanie nowych podstaw stosunków polsko-rosyjskich i celów polityki Polski wobec Federacji Rosyjskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

Geopolityczne rozbieżności Europy z Rosją w latach 1993–2023

Obwód Kaliningradzki jako czynnik wpływający na stosunki polityczne w Europie Pogłębianie wzajemnych sprzeczności w relacjach z Rosją z Europą i USA (2000–2023).

Wojna o Ukrainę 2014-2023

Strona przedmiotu
350-MS1-3NHW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 60 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Najnowsza historia Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy, głownie dzieje XX w.

Kształtowanie nowych podstaw stosunków polsko-rosyjskich i celów polityki Polski wobec Federacji Rosyjskiej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku

Geopolityczne rozbieżności Europy z Rosją w latach 1993–2023

Obwód Kaliningradzki jako czynnik wpływający na stosunki polityczne w Europie Pogłębianie wzajemnych sprzeczności w relacjach z Rosją z Europą i USA (2000–2023).

Wojna o Ukrainę 2014-2023

Strona przedmiotu
350-MS1-2PBP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym głównych założeń polityki bezpieczeństwa, systemu ochrony i obrony narodowej oraz systemu wojskowego państwa.

Dodatkowo zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problemami budowy współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz pokazanie obszarów potencjalnych zagrożeń.

W ramach zajęć studenci zapoznają się z szerokim spektrum zagrożeń pozamilitarnych, które wpływają na postrzeganie bezpieczeństwa przez społeczeństwo, społeczności lokalne oraz poszczególne osoby.

Strona przedmiotu
350-MS1-3PBP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS1-2PBP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym głównych założeń polityki bezpieczeństwa, systemu ochrony i obrony narodowej oraz systemu wojskowego państwa.

Dodatkowo zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problemami budowy współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz pokazanie obszarów potencjalnych zagrożeń.

W ramach zajęć studenci zapoznają się z szerokim spektrum zagrożeń pozamilitarnych, które wpływają na postrzeganie bezpieczeństwa przez społeczeństwo, społeczności lokalne oraz poszczególne osoby.

Strona przedmiotu
490-MS1-3PBP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest opanowanie podstaw wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa, w tym głównych założeń polityki bezpieczeństwa, systemu ochrony i obrony narodowej oraz systemu wojskowego państwa.

Dodatkowo zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problemami budowy współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz pokazanie obszarów potencjalnych zagrożeń.

W ramach zajęć studenci zapoznają się z szerokim spektrum zagrożeń pozamilitarnych, które wpływają na postrzeganie bezpieczeństwa przez społeczeństwo, społeczności lokalne oraz poszczególne osoby.

Strona przedmiotu
490-MS1-2PBU brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką polityki bezpieczeństwa USA w XXI wieku.Omówione zostaną zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne aspekty bezpieczeństwa, uwzględniając dynamicznie zmieniający się kontekst międzynarodowy oraz specyficzne wyzwania stojące przed Stanami Zjednoczonymi.

Strona przedmiotu
350-MS1-2PSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i jej ewolucją, począwszy od początku republiki do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
350-MS1-3PSZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi kierunkami polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych i jej ewolucją, począwszy od początku republiki do czasów współczesnych.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)