Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych)

Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
490-MS2-2AMI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot specjalistyczny na trzecim semestrze studiów II stopnia na kierunku: stosunki międzynarodowe, w obszarze nauk społecznych; brak wymagań wstępnych, liczba godzin zajęć dydaktycznych 30h, w formie ćwiczeń.

Strona przedmiotu
350-MS2-1ARE-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie, w zaawansowanym stopniu, uwarunkowań oraz zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej w ujęciu międzynarodowym, a także zaprezentowanie wpływu dynamicznie zmieniającego się otoczenia na decyzje uczestników rynku. Przedstawione zostaną także podstawowe pojęcia z zakresu rynku międzynarodowego.

W trakcie zajęć omówione zostaną zagadnienia związane z oceną atrakcyjności rynków, w tym rynków zagranicznych oraz różnorodne metody analizy rynku i jego otoczenia. Poruszone zostaną także treści związane z ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych oraz oceną tych rynków ze wskazaniem strategii wejścia.

Strona przedmiotu
490-MS2-1ARE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest omówienie czynników i reguł, które wpływają na funkcjonowanie gospodarki rynkowej w skali międzynarodowej oraz przedstawienie jak dynamicznie zmieniające się otoczenie wpływa na decyzje podejmowane przez jej uczestników. Dodatkowo, omówione zostaną istotne terminy związane z działalnością na rynku międzynarodowym.

W toku zajęć zostaną omówione kwestie związane z oceną atrakcyjności różnych rynków, ze szczególnym uwzględnieniem rynków zagranicznych oraz różne metody analizy rynku i jego otoczenia. Omówione zostaną również kwestie dotyczące charakterystyki elementów strukturalnych międzynarodowego otoczenia przedsiębiorstwa tj.:

-otoczenie demograficzne,

-otoczenie ekonomiczne,

-otoczenie polityczno-prawne,

-otoczenie technologiczne,

-otoczenie naturalne,

-otoczenie kulturowe

wraz z oceną tych rynków na podstawie w/w kryteriów i wskazaniem strategii wejścia na nie.

Strona przedmiotu
490-MS2-1ADY brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1DSA
Dyplomacja samorządowa (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1DAS-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1DAS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2GZA brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2GZAW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi problemami geopolityki regionu Afryki Północnej oraz Bliskiego Wschodu. Ćwiczenia obejmują następujące aspekty problemów geopolitycznych: wojskowe, gospodarcze, energetyczne i społeczne. Studenci zapoznają się z historią najnowszą państw Maghrebu oraz Maszreku (okres od I wojny światowej do XXI wieku), problemami gospodarczymi państw Afryki Północnej (ich kontaktami z Unią Europejską oraz Chińską Republiką Ludową) oraz znaczeniem jakie te regiony mają dla bezpieczeństwa energetycznego Europy w tym Polski. Podczas zajęć studenci poznają terminy oraz wydarzenia historyczne niezbędne do zrozumienia współczesnej sytuacji regionu. Szczególny nacisk w programie położono na zapoznanie uczestników z sytuacją geopolityczną mniej znanych w polskiej literaturze państw oraz terytoriów: Maroka, Algierii, Sahary Zachodniej, czy państw Afryki Środkowej.

Strona przedmiotu
350-MS2-1GZOP-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1GZOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2KRE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

„Kolorowe rewolucje” to cykl wykładów odnoszących się do sytuacji politycznej i społecznej danego obszaru. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z jedenastoma wydarzeniami, których nazwy pochodzą od kolorów bądź roślin, będą to między innymi: Rewolucja Goździków w Portugalii, Pomarańczowa Rewolucja w Ukrainie czy Jaśminowa Rewolucja w Tunezji. Istotnym celem wykładu będzie uświadomienie studentom wszelkich zmian społecznych, politycznych i gospodarczych, które poprzez kolorowe rewolucje dokonały się w różnych krajach na świecie.

Strona przedmiotu
350-MS2-2KSL brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Konflikty międzynarodowe znajdują odzwierciedlenie w literaturze i sztuce. W ramach zajęć przyjrzymy się w jaki sposób buduje się dyskurs dotyczący konfliktów międzynarodowych

Strona przedmiotu
350-MS2-2KMI brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2KMOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem nauczania są konflikty międzypaństwowe i etniczne na obszarze poradzieckim. Ich przyczyny, przebieg i skutki począwszy od etnicznych niesnasek w Trybałtyce, poprzez konflikty narodowościowe i militarne na Kaukazie, w Naddniestrzu i Czeczenii, a na obecnej sytuacji w Ukrainie kończąc. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy z tego zakresu.

Strona przedmiotu
490-MS2-2MKKW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2MKK brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wpływem polityki międzynarodowej oraz otoczenia na aktualną sytuację wewnętrzną w wybranych krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Pokazanie, jak interesy wielkich mocarstw wpływają na kształtowanie się polityki i bezpieczeństwa, jakie znaczenie mają relacje religijne i kulturowe oraz globalizacja.

Strona przedmiotu
490-MS2-2NSM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1PDSM
Państwa dysfunkcyjne w SM (od 2024-10-01)
brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2PSUE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1PEOP-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1PEOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2PGAW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką systemów gospodarczych państw regionu MENA, m.in. problematyką wzrostu i rozwoju gospodarczego, wpływu politycznych i kulturowych uwarunkowań na wzrost i rozwój gospodarczy regionu. Ponadto, uwaga zostanie skupiona na kwestiach własności, w tym własności intelektualnej. Nie mniej ważne znaczenie podczas zajęć będzie miała kwestia nierówności dochodowych i funkcjonowania rynku pracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona specyfice funkcjonowania izraelskiego kibucu, relacjom gospodarczym między państwami MENA i UE.

Strona przedmiotu
490-MS2-2PIOP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu będzie ukazanie studentom wiedzy na temat głównych procesów integracyjnych i dezintegracyjnych obszaru poradzieckiego. Będzie to przede wszystkim pokazanie słuchaczom problemów i zagadnień związanych z realiami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi państw dawnego ZSRR oraz zaznaczenie dynamizmu przemian politycznych i społecznych współczesnego świata.

Strona przedmiotu
490-MS2-2PIS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia skupiają się nad przewidywaniem wydarzeń i interakcji międzynarodowych za pomocą technik prognozowania i symulacji. Studenci rozwijają umiejętność przewidywania sytuacji, wykorzystując narzędzia analizy trendów i modelowania. Kurs integruje teorię prognozowania z praktyką symulacji, umożliwiając praktyczne zastosowanie wiedzy teoretycznej. To zajęcia, które kształcą umiejętność krytycznego myślenia i oceny potencjalnych skutków decyzji międzynarodowych poprzez praktyczne doświadczenie w symulacjach scenariuszy.

Strona przedmiotu
350-MS2-2PKM brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-2PDSV brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
490-MS2-1PAD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2024/25
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
350-MS2-1RMAW-22 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) oraz aktualnej sytuacji geopolitycznej i społeczne, a także przyczyn niekończących się konfliktów w tym regionie świata. Szczególny nacisk położony zostanie na interesy wielkich mocarstw (USA, Rosja, Chiny) oraz krajów UE.

Strona przedmiotu
490-MS2-1RMAW brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przyswojenie przez studenta podstawowej wiedzy dotyczącej obszaru MENA (Bliski Wschód i Afryka Północna) oraz aktualnej sytuacji geopolitycznej i społeczne, a także przyczyn niekończących się konfliktów w tym regionie świata. Szczególny nacisk położony zostanie na interesy wielkich mocarstw (USA, Rosja, Chiny) oraz krajów UE.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)