Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2 rok 1st. POW niestac. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2 rok 1st. POW niestac.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
380-ON1-2XJEI
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2XART
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2XJEH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot BAJKOTERAPIA ma na celu ukazanie istoty oraz znaczenia bajkoterapii we wczesnej edukacji dziecka, wyposażenie studentów w wiedzę niezbędną do przyszłej pracy z dzieckiem z problemami rozwojowymi metodą bajki terapeutycznej.

Strona przedmiotu
380-ON1-2XJCS brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2DPD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 20 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład i ćwiczenia obejmują nabycie wiedzy w zakresie rozpoznawania i opisu interesujących diagnostę stanów rzeczy

(tzn. stawianiem trafnych i rzetelnych diagnoz na użytek wychowania i opieki) za pomocą odpowiednich metod, technik i narzędzi

badawczych, ich ocenę i interpretację. Celem zaprojektowania oddziaływania zapobiegawczego (profilaktycznego) lub korekcyjnego jak

też podjęcia adekwatnych form wsparcia i pomocy.

Strona przedmiotu
380-ON1-2EGZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2JAN3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 22 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 22 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czynne posługiwanie się językiem obcym na poziomie językowym B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Korzystanie ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku.

Strona przedmiotu
380-ON1-2JAN4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 22 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 22 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Czynne posługiwanie się językiem obcym na poziomie językowym B2 według

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów. Korzystanie ze źródeł obcojęzycznych, obejmujących zagadnienia ogólne, akademickie i specjalistyczne, właściwe dla danego kierunku.

Strona przedmiotu
380-ON1-2JRO3
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 22 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 22 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym i rozwijanie przede wszystkim sprawności

m1.Педагогика общей заботы и воспитательной работы - https://ahns.pl › магистратура › пе

2.Опекунско-воспитательные учреждения в России.

3.Опекунско-воспитательная педагогика с педагогической терапией

4.Ступени образования в России по: studyinrussia.ru

5.Самовоспитание и перевоспитание личности по: https://studme.org › pedagogika ›

6.Социально-педагогическая деятельность по: https://pgusa.ru › socialnaya-rabota

ówienia na tematy związane z dziedziną nauk pedagogicznych.

Strona przedmiotu
380-ON1-2JRO4
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 22 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 22 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 22 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym i rozwijanie przede wszystkim sprawności

mówienia na tematy związane z dziedziną nauk pedagogicznych.

Strona przedmiotu
380-ON1-2XBCO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Komunikacja społeczna to przedmiot studiów, który podejmuje analizę zjawiska komunikowania się w perspektywie zasad i warunków społecznych i kulturowych. Analiza dyskutowanych zagadnień dotyczy zarówno semiotycznego układu jak i społecznych standardów do komunikowania się.

Strona przedmiotu
380-ON1-2MOP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 24 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W celu pogłębienia wiedzy z zakresu metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej wymagana jest od studenta wiedza podstawowa z zakresu pedagogiki ogólnej, diagnostyki pedagogicznej.

Strona przedmiotu
380-ON1-2PRO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalnościowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr IV.

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogika rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnej rodzinie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 8

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Strona przedmiotu
380-ON1-2PSP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot wprowadza w zagadnienia dotyczące współczesnego środowiska życia i sposoby jego przetwarzania w środowisko wychowawcze (rozwojowe). Przedstawia genezę polskiej pedagogiki społecznej (1918 – 1990) oraz jej współczesną tożsamość; w tym szkoły i kierunki badań. Podejmuje zagadnienia dotyczące wsparcia człowieka w różnych etapach jego życia i w różnych sytuacjach życiowych (w oparciu o aktualne doświadczenia indywidualne i społeczne).

Strona przedmiotu
380-ON1-2GJH
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Skrócony opis:

Zadaniem prowadzących zajęcia jest wyposażenie studenta w elementarną wiedzę w zakresie:

• miejsca pedagogiki w systemie nauk oraz jej przedmiotowymi i metodologicznymi powiązaniami z innymi dyscyplinami;

• podstawowych orientacji poznawczych w metodologii nauk społecznych –badań ilościowych i jakościowych;

• wykorzystywania teorii w badaniach ilościowych;

Kształtowanie umiejętności studentów w zakresie:

• przygotowania własnego projektu badawczego w badaniach ilościowych oraz krytycznej oceny innych projektów;

• analizy i interpretacji rozkładu zmiennych jakościowych lub ilościowych na podstawie wskaźników struktury oraz ich graficznego obrazu;

• formułowania wniosków dla praktyki, postulatów i kierunków dalszych badań na podstawie materiału empirycznego;

• posługiwania się przypisami bibliograficznymi.

Kształtowania kompetencji społecznych studenta w zakresie:

• określania i wyjaśniania dylematów etycznych związanych z prowadzeniem badań.

Strona przedmiotu
380-ON1-2XJET brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2XAFT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najistotniejszymi pojęciami i terminami z zakresu wiedzy o kulturze ze szczególnym uwzględnieniem antropologii kultury; nabycie umiejętności rozumienia sztuki jako procesu i rozpoznawania zjawisk kulturowych; interpretowania zjawisk i tekstów kultury dawnej i współczesnej z uwzględnieniem specyfiki ich języka.

Strona przedmiotu
380-ON1-2POP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami prawa rodzinnego oraz aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie instytucji opiekuńczych w Polsce.

Strona przedmiotu
380-ON1-2XJJP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2GJG
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-2SWY
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 24 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 24 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Cele:

• umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej j z zakresu socjologii wychowania,

• umożliwienie studentom zrozumienia procesów grupowych wynikających z trzech procesów: socjalizacja, wychowanie, kształcenie

• umożliwia studentom zrozumienie funkcjonowania człowieka, w świecie, w którym podlega stale procesom "modelowania".

Strona przedmiotu
380-ON1-2SOD
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Analiza procesu i metody socjoterapeutycznej w korygowaniu zaburzeń . Omówienie metod i technik wykorzystywanych w pracy socjoterapeutycznej. Przedstawienie modelu diagnozy socjoterapeutycznej.

Budowanie sytuacji korekcyjno-rozwojowych.

Analiza zasad funkcjonowania grupy socjoterapeutycznej.

Dynamika procesu socjoterapeutycznego.

Nabywanie umiejętności analizy realizowanych programów socjoterapeutycznych.

Kształtowanie umiejętności prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych w wybranej grupie odbiorców.

Nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia spotkań socjoterapeutycznych.

Strona przedmiotu
380-ON1-2XJJO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 10 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1. Wprowadzenie

2. Językowy obraz śmierci. Śmierć w starożytności. Grecja, Rzym, Egipt, Mezopotamia. Płeć śmierci. Wybrane obrazy śmierci w malarstwie.

3. Tanatologia – nauka o śmierci. Metafizyka śmierci. Śmierć w religiach monoteistycznych. Wybrane obrazy śmierci w malarstwie i kinematografii. Zmiany w podejściu do śmierci XIX-XX wiek.

4. Trup: od biologii do antropologii. Samobójstwo: kulturowe i literackie uwarunkowania.

5. Kara śmierci. Kanibalizm – mity i rzeczywistość. Pojęcie „zła”: w starożytności i wczesnym chrześcijaństwie. Zło. Od św. Augustyna do Woltera. Wizja Markiza de Sade. Apogeum zła: XX wiek.

Strona przedmiotu
380-ON1-2TPO
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Wykład - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka dotyczy wyzwań standardu opieki w zmieniającym sie polskim społeczeństwie. Koncentrujemy się najpierw na teoriach naukowych budujących nasze przekonania o opiece jako zjawisku społecznym; specjalnej relacji wychowawczej. Następnie analizujemy i poddajemy refleksji opiekę jako zjawisko w różnych kontekstach relacji społecznych.

Strona przedmiotu
380-ON1-2XJEU brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas ćwiczeń nacisk położony zostanie na analizy filmów współczesnych i problematyki wokół której się one poruszają. Zajęcia prowadzone są w oparciu o najnowszą wybrana literaturę oraz o fragmenty filmów ilustrujące omawianą tematykę.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)