Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok 1st. POW niestac. (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok 1st. POW niestac.
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
380-ON1-3DDR
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3GOZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3BEP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3XJJE brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3XAHO brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3EGZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Egzamin - godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Egzamin - godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3GPA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3GOW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem instytucji opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

Strona przedmiotu
380-ON1-3JFW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3XGRD brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3XJJC
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu problemów zdrowotnych współczesnego

społeczeństwa, umiejętności tworzenia programów i strategii profilaktycznych dla rożnych grup ludności. Założeniem przedmiotu jest przygotowywanie studentów do rozpoznawania źródeł czynników zagrażających zdrowiu i życiu człowieka, do realizacji programów w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Zagadnienia: pedagogika zdrowia jako dyscyplina pedagogiki ogólnej; czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu; zdrowy styl życia; nauczyciel zdrowia i jego rola w promowaniu wiedzy o zdrowiu; środowisko wychowawcze a zdrowie; relacja wychowanek-wychowawca jako podstawa nowoczesnej interakcji wychowawczej; placówki wychowania pozaszkolnego i ich rola w wychowaniu do zdrowia i aktywności ruchowej; znaczenie rodziny i grup rówieśniczych w upowszechnianiu zasad higieny i zdrowego stylu życia; środki masowego przekazu i ich rola w procesie wychowania

zdrowotnego.

Strona przedmiotu
380-ON1-3GPB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3XJJF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest spojrzenie na niedostosowanie społeczne jako złożony zespół zaburzeń o charakterze behawioralnym i emocjonalnym, narażający na konflikt z prawem a determinowany specyfiką okresu rozwojowego, jakim jest adolescencja. W szczególności zostanie przeanalizowane rozumienie statusu (niedostosowanie) oraz statusów pokrewnych zdefiniowanych w polskiej i zagranicznej literaturze z zakresu resocjalizacji. Dodatkowo możliwe będzie przybliżenie podstawowych koncepcji umożliwiających identyfikację oraz diagnozę niedostosowania. Poza kontekstem diagnostycznym w szczególności zostanie przeanalizowany wymiar metodyczny pracy z nieletnimi, z uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych, interwencyjnych oraz terapeutycznych wpisujących sie w nurt resocjalizacji w środowisku otwartym oraz resocjalizacji instytucjonalnej (realizowanej w warunkach

izolacji).

Strona przedmiotu
380-ON1-3GIS
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Praktyka - 120 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Praktyka - 120 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3GOU
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3JER
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 5 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci wprowadzani są w zagadnienia dotyczące współczesnych kierunków zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością (podmiotowość, autonomia, inkluzja społeczna, normalizacja środowiska). Uzyskują wiedzę na temat idei i zasad projektowania uniwersalnego, mechanizmu racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem preferencji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. Nabywają również umiejętność praktycznego zastosowania metodologii projektowania uniwersalnego na potrzeby przyszłej pracy zawodowej

Strona przedmiotu
380-ON1-3GOT
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 16 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3SEM1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium dokonamy między innymi przeglądu dotychczasowych doświadczeń badawczych studentów oraz ich pomysłów i propozycji na prace dyplomowe. Przypomnimy jak przygotować bibliografię wybranego tematu i przeprowadzić analizę literatury przedmiotu. Omówimy metody i techniki gromadzenia, analizy i interpretacji różnego typu danych empirycznych możliwe do zastosowania podczas przygotowania prac. Studenci opracują indywidualne projekty badawcze, zaprezentują i przedyskutują w grupie ich podstawy teoretyczne, swoje wybory metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Odbędzie się to zgodnie ze standardami naukowymi i w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone samodzielnie przez studentów.

Strona przedmiotu
380-ON1-3SEM2
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 25 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 25 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 25 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podczas seminarium dokonamy między innymi przeglądu dotychczasowych doświadczeń badawczych studentów oraz ich pomysłów i propozycji na prace dyplomowe. Przypomnimy jak przygotować bibliografię wybranego tematu i przeprowadzić analizę literatury przedmiotu. Omówimy metody i techniki gromadzenia, analizy i interpretacji różnego typu danych empirycznych możliwe do zastosowania podczas przygotowania prac. Studenci opracują indywidualne projekty badawcze, zaprezentują i przedyskutują w grupie ich podstawy teoretyczne, swoje wybory metodologiczne oraz wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Odbędzie się to zgodnie ze standardami naukowymi i w oparciu o badania empiryczne przeprowadzone samodzielnie przez studentów.

Strona przedmiotu
380-ON1-3TPE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 8 godzin
 • Wykład - 8 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-ON1-3XWOL brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)