Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

3 rok PiW SJ sem. zimowy (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Nauk o Edukacji)

Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 3 rok PiW SJ sem. zimowy
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024
380-DS5-3JED
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
380-DS5-3JBN
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów – przyszłych nauczycieli do wspierania aktywności artystycznej dziecka z uwzględnieniem posiadanych przez niego zdolności i zainteresowań. W ramach przedmiotu studenci rozwiną umiejętności tworzenia środowiska uczenia się umożliwiającego swobodny i wszechstronny rozwój różnych form działalności artystycznej dzieci. Podstawowym założeniem przedmiotu jest zdobywanie przez studentów wiedzy dotyczącej istoty tworzenia sytuacji sprzyjających rozwijaniu edukacji artystycznej dziecka.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JEB
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu ma służyć opanowaniu przez Studentów sposobów wykorzystywania wiedzy merytorycznej o środowisku przyrodniczym i społecznym do projektowania zajęć dydaktycznych w klasach I–III szkoły podstawowej oraz służyć nabyciu umiejętności organizacji zajęć badawczych

umożliwiających zrozumienie otaczającego środowiska, czy realizację w podejmowanych działaniach edukacyjnych idei zrównoważonego rozwoju rozwoju. Student będzie projektował rozwiązania metodyczne służące zrozumieniu przez uczniów klas 1-3 zjawisk społecznych oraz działań na rzecz środowiska społecznego o przyrodniczego.

Strona przedmiotu
380-DS5-3AJK1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Metodyka jako dyscyplina praktyczna; analiza treści programowych zawartych w obowiązujących nauczyciela dokumentach; poznanie teorii pedagogicznych wpierających rozwój dzieci i ich implementacja w praktyce; tryb życia w przedszkolu; poznawczy obszar rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, rola pytań w pracy nauczyciela; okazje edukacyjne, zajęcia dydaktyczne i projekt jako formy wspomagania rozwoju dziecka i konstruowania treści programowych; stosowanie metod, zasad i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, formy rozwoju mowy i myślenia, wczesne czytanie w przedszkolu, treści matematyczne w edukacji przedszkolnej; organizowanie przestrzeni sali przedszkolnej i placu przedszkolneg

Strona przedmiotu
380-DS5-3JDW
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Realizacja przedmiotu ma służyć opanowaniu przez Studentów wiedzy merytorycznej z zakresu wiedzy o języku umożliwiającej im sprawne komunikowanie się z przyszłymi uczniami oraz wskazaniu tych zagadnień, które niezbędne będą do realizacji treści edukacji polonistycznej przewidzianej w podstawie programowej las I-III.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JDZ
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe struktury matematyki szkolnej (liczby i ich własności, zbiory liczbowe, działania na liczbach, figury, relacje i zależności funkcyjne, reprezentacje graficzne, własności działań na liczbach, systemy pozycyjne i niepozycyjne, zagadnienia miarowe w geometrii, klasyfikowanie figur geometrycznych, symetria). Analiza treści nauczania matematyki w zakresie starszych klas szkoły podstawowej. Proste konstrukcje geometryczne, figury płaskie i przestrzenne. Kodowanie położenia na płaszczyźnie i w przestrzeni. Elementy statystyki opisowej, graficzne reprezentowanie danych. Algorytmy i konstrukcje rekurencyjne. Zastosowania matematyki w życiu codziennym oraz w innych obszarach, w tym w technice, sztuce, ekonomii i przyrodzie.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JEA
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot stanowi merytoryczne przygotowanie do realizacji przedmiotu edukacja społeczno-przyrodnicza. Zakres treściowy dotyczy tych zagadnień z botaniki, zoologii, ekologii, nauki o człowieku oraz nauk społecznych, które znajdują swe odzwierciedlenie w efektach zawartych w podstawie programowej odnośnie do edukacji przyrodniczej i społecznej oraz tematyce programowej, zawartej w programach kształcenia zintegrowanego.

Strona przedmiotu
380-DS5-3JEE1
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przygotowanie do realizowania zadań zawodowych: dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wynikających z roli nauczyciela, kształtowanie kompetencji zawodowych oraz gromadzenie doświadczeń związanych z pracą nauczyciela przedszkola. Student będzie miał możliwość obserwacji działań nauczyciela i aktywności dzieci, skonfrontowania nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym, dokonania diagnozy indywidualnych potrzeb dzieci oraz interpretacji sytuacji pedagogicznych. Realizacja przedmiotu będzie okazją do projektowania działań pedagogicznych, wykorzystania dostępnych środki i metod pracy w celu realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych oraz analizy własnych działań pedagogicznych i wskazania obszarów wymagających zmian.

Strona przedmiotu
380-DS5-3XJJF brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 20 godzin
 • Wykład - 10 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)