Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

fizyka ogólna 1 rok II stopień teoretyczna sem.letni 2022/2023 (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Fizyki)

Jednostka: Wydział Fizyki Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: fizyka ogólna 1 rok II stopień teoretyczna sem.letni 2022/2023
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022
390-FS2-1ASK
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład oraz konwersatorium mają na celu zaznajomić studentów z wybranymi zagadnieniami współczesnej astrofizyki oraz kosmologii. Zajęcia są prowadzone przy tablicy oraz są ilustrowane materiałami multimedialnymi (rysunki, wykresy, fotografie).

Strona przedmiotu
390-FS2-1DPF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci przeprowadzają serię zadań eksperymentalnych o średnim stopniu złożoności z zakresu fizyki ciała stałego, fizyki magnetyzmu, optyki. Zadania realizowane są w zespołach 2-3 osobowych.

Strona przedmiotu
390-FS2-1FST
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Wykład oraz konwersatorium mają na celu zaznajomić studentów z elementami mechaniki statystycznej.

Strona przedmiotu
390-FS2-1FWE
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 45 godzin
 • Wykład - 45 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Fizyka wysokich energii jest jednosemestralnym kursem przedmiotu, obejmującym 45 godzin wykładu i 45 godzin konwersatorium.

Treść nauczania obejmuje:

1. Wstęp historyczny.

2. Naturalny układ jednostek.

3. Zapachowe grupy symetrii.

4. Liczby kwantowe leptonów i hadronów.

5. Ogólny opis oddziaływań fundamentalnych.

6. Oddziaływania elektromagnetyczne.

7. Oddziaływania silne.

8. Oddziaływania słabe.

9. Ścisłe i przybliżone prawa zachowania.

10. Parzystość wewnętrzna i parzystość ładunkowa.

11. Stany związane.

12. Rozpraszanie i rachunek zaburzeń.

13. Wyższe rzędy rachunku zaburzeń - informacje wstępne.

14. Teorie unifikacyjne.

Strona przedmiotu
390-FS2-1KTP
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zapoznanie studentów z komputerowymi technikami stosowanymi w

eksperymentach fizycznych, ich zasadą działania oraz przykładami.

Organizacja i klasyfikacja systemów pomiarowych.

Pomiar czasu w eksperymentalnym układzie pomiarowym.

Sygnały pomiarowe, ich transmisja i przetwarzanie.

Standardowe oraz specjalistyczne interfejsy pomiarowe (VXI, IEEE-488,

DAQ).

Czujniki pomiarowe wielkości fizycznych (pojemnościowe, parametryczne,

magnetyczne, półprzewodnikowe, mechaniczne).

Elementy sterowania w układzie pomiarowym (silniki, skanery).

Wstęp do pomiarowych systemów wirtualnych.

Wprowadzenie do programowania obiektowego LabVIEW. Eksperyment

fizyczny sterowany przez internet „on-line”.

Przykłady zastosowania technik pomiarowych w fizyce

Strona przedmiotu
390-FS2-1WZF
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2021/22
 • Konwersatorium - 15 godzin
Rok akademicki 2022/23
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

1) Studenci zostają zapoznani z tematyką badań prowadzonych w zakładach naukowych Wydziału Fizyki. Otrzymują propozycje tematów prac dyplomowych, ustalają formę i zakres zadań objętych pracą.

2) Studenci samodzielnie przygotowują opisy tematyk badawczych w zakresie fizyki.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)