Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Instytut Filozofii)

Jednostka: Instytut Filozofii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac. II st. studia filozofii-przedmioty fakultatywne
wybierz inną grupę

Plany zajęć grupy przedmiotów:

Plan przecięty w wybranym przedziale dat
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2020 - Rok akademicki 2020/21
2021 - Rok akademicki 2021/22
2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2020 2021 2022 2023
410-FS2-2FRR3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka zajęć:

1. Rys historyczny oraz atrybuty filozofii rosyjskiej.

2. Idea soborności i poznania integralnego w ujęciu Aleksego Chomiakowa.

3. Filozoficzna i religijna ważność twórczości Fiodora Dostojewskiego.

4. Filozofia wszechjedności Włodzimierza Sołowjowa.

5. Charakterystyka rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego.

6. Koncepcja wolności Mikołaja Bierdiajewa.

7. Idea przebóstwienia, idea bogoczłowieczeństwa i doświadczenia mistycznego w ujęciu Siergieja Bułgakowa jako centralne idee religijne i filozoficzne duchowości "srebrnego wieku".

8. Życie jako fundamentalna kategoria oraz krytyka chrześcijaństwa historycznego w "Apokalipsie naszych czasów Wasilja Rozanowa.

9. Koncepcja zła w ujęciu wybranych filozofów rosyjskich.

10. Lwa Tołstoja filozofia niesprzeciwiania się złu oraz jej wpływ na rosyjską świadomość.

11. Iwan Iljin i jego doktryna sprzeciwiania się złu siłą.

Strona przedmiotu
410-FS2-1CZM brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-2CMD3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
460-FS2-2CMD3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1ETI brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
410-FS2-1FZP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2020/21
  • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot obejmuje interdyscyplinarne problemy z pogranicza filozofii prawa i filozofii moralności oraz etyki, takie jak: wybrane problemy aksjologii prawa, trudne przypadki (hard cases) w sferze stosowania prawa i kontrowersje w ich rozstrzyganiu, praktyczne dylematy etyczno-prawne współczesności. Problematyka obejmuje kontrowersje związane ze zderzaniem się prawa z innymi systemami norm (moralnych, obyczajowych, religijnych). Uwzględnienie w ramach przedmiotu kwestii praktycznych pozwala studentom na aktywny udział w dyskusjach w trakcie zajęć, a także umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności rozwiązywania dylematów, które mogą pojawić się w przyszłej pracy osoby wykonującej zawody związane z filozofią.

Strona przedmiotu
410-FS2-2PBK3 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2021/22
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Niewątpliwie do interpretacji zjawisk kulturowych (mity, religie i ideologie, sztuka, polityka, obsesje władzy, ludzka skłonność do autodestrukcji etc.) wiele wniosły analizy Freuda i Junga, jak również badania ich następców. Warto pamiętać o tym, że psychologia głębi jest bliższa filozofii niż psychologii akademickiej. Odnajdziemy w dziełach klasyków psychoanalizy inspiracje platońskie i neoplatońskie, stoickie, epikurejskie, nawiązania do filozofii Schopenhauera, Nietzschego, Marksa, myśli egzystencjalnej i filozofii buddyjskiej.

Strona przedmiotu
410-FS2-2UAT4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Strona przedmiotu
460-FS2-2UAT4 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
  • Konwersatorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)