Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalizacyjne (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Socjologii)

Jednostka: Wydział Socjologii Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: 2L stac.II st.studia socjologiczne - przedmioty specjalizacyjne
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023
440-SS2-2ADM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z trzech bloków zajęciowych. Blok pierwszy stanowi przegląd najważniejszych koncepcji teoretycznych, szkół, pojęć oraz instrumentów badawczych dotyczących analizy dyskursów medialnych (dalej także jako ADM). Blok drugi poświęcony jest analizie aktualnych kwestii społeczno-kulturowych w wybranych dyskursach medialnych. Główny nacisk położony zostanie na analizę z wykorzystaniem instrumentarium charakterystycznego dla krytycznej analizy dyskursu (dalej także jako KAD), a zwłaszcza podejścia dyskursywno-historycznego (PDH) i multimodalnej krytycznej analizy dyskursu (MKAD), pod kątem strategii dyskursywnych (nazywania, orzekania, argumentacyjnych), kodów niewerbalnych, relacji władzy, ideologii obecnych w dyskursach medialnych oraz kontekstów analityczno-interpretacyjnych. Blok trzeci przeznaczony jest na prezentację i ocenę projektów zaliczeniowych przygotowanych przez uczestniczki i uczestników kursu.

Strona przedmiotu
480-SS2-2ADM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia składają się z trzech bloków zajęciowych. Blok pierwszy stanowi przegląd najważniejszych koncepcji teoretycznych, szkół, pojęć oraz instrumentów badawczych dotyczących analizy dyskursów medialnych (dalej także jako ADM). Blok drugi poświęcony jest analizie aktualnych kwestii społeczno-kulturowych w wybranych dyskursach medialnych. Blok trzeci przeznaczony jest na prezentację i ocenę projektów zaliczeniowych przygotowanych przez uczestniczki i uczestników kursu.

Strona przedmiotu
440-SS2-2APO1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z antropologią poznawczą (kognitywną). Jest to prężnie rozwijające się podejście do badania człowieka jako istoty społeczno-kulturowej, które usytuować można na pograniczu psychologii i socjologii. Antropologia kognitywna bada zależności jakie zachodzą między ludzkimi procesami mentalnymi, zachowaniami społecznymi a kulturą. Na zajęciach poznamy historię tego nurtu badawczego, główne ramy teoretyczne na jakich się opiera jak również wybrane przykłady badań realizowanych na gruncie antropologii poznawczej.

Strona przedmiotu
480-SS2-2APM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs "Antropologii przestrzeni miejskiej" zapoznaje studentów z różnorodnymi aspektami życia miejskiego, przy użyciu narzędzi i perspektyw antropologicznych. Badania nad przestrzenią miejską obejmują analizę struktur społecznych, codziennych praktyk, symboliki oraz znaczeń przypisywanych miejscom w kontekście kulturowym. Studenci poznają złożoność relacji pomiędzy przestrzenią fizyczną a społeczną oraz wpływ urbanizacji na życie społeczne i kulturowe.

Strona przedmiotu
440-SS2-2EWK1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom ogólnych ram teoretycznych w ramach których procesy społeczne i kulturowe można rozpatrywać jako szczególny aspekt procesów ewolucyjnych. Zajęcia mają charakter wprowadzający i są przygotowane z myślą o studentach, którzy nie posiadają pogłębionej wiedzy na temat teorii ewolucji, kognitywistyki oraz ich związków ze społecznym i kulturowym wymiarem ludzkich zachowań. Jednocześnie analizowane konkretne przykłady badań pozwalają zdobyć pewną specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Strona przedmiotu
440-SS2-2KPG1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu komunikacji oraz procesów grupowych, umożliwienie studentom doświadczenia procesów grupowych, a także zapoznanie studentów ze specyfiką funkcjonowania w społeczeństwie w zróżnicowanych kontekstach grupowych i komunikacyjnych.

Strona przedmiotu
440-SS2-2KOM1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
480-SS2-2KMA2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji marketingowej, ukazanie oraz trenowanie przez studentów i studentki praktycznych możliwości jej zastosowania na studiach przypadku (case studies).

Strona przedmiotu
480-SS2-2KMZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-2KMZ1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot rozwija umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji w zróżnicowanym kulturowo środowisku, ugruntowuje wiedzę na temat zróżnicowania kulturowego, uczy pokonywania barier komunikacyjnych.

zakres przedmiotu obejmuje tematykę związaną z komunikacją, wielokulturowością, stereotypami i uprzedzeniami jako barierami w komunikacji, a także typologię kultur i wpływ różnic na komunikację i pracę międzynarodowych zespołów.

Strona przedmiotu
440-SS2-2KSP1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
480-SS2-2KSP2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie wiadomości na temat komunikacji społecznej, istoty procesów komunikacji, wybranych teorii, rodzajów, środków komunikacji, Wybranych zagadnień z komunikacji: interpersonalnej, instytucjonalnej, masowej, via internet

Strona przedmiotu
480-SS2-2MIS2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z wybraną problematyką szeroko rozumianych mediów i ich roli i funkcji w społeczeństwie tj. analizowane będą przemiany mediów oraz ich współczesny kształt: "stare" media i nowe media oraz to jak dziś ze sobą współistnieją. Relacja media-społeczeństwo będzie omawiana w kontekście historycznym, społecznym, kulturowym, technologicznym.

Strona przedmiotu
440-SS2-2MBE1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-2NEU1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Laboratorium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
440-SS2-2PPS1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem zajęć jest przedstawienie studentom ogólnych ram teoretycznych w ramach których procesy społeczne można rozpatrywać jako powiązane z poznawczymi mechanizmami, które wykształciły się w toku ewolucji naszego gatunku. Zajęcia mają charakter wprowadzający i są przygotowane z myślą o studentach, którzy nie posiadają pogłębionej wiedzy na temat teorii ewolucji, kognitywistyki oraz ich związków ze społecznym i kulturowym wymiarem ludzkich zachowań. Jednocześnie analizowane konkretne przykłady badań pozwalają zdobyć pewną specjalistyczną wiedzę w tym zakresie.

Strona przedmiotu
480-SS2-2PGZ2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Studenci podczas zajęć poznają specyfikę procesów grupowych, ról w grupie i dynamiki grupowej.

W trakcie zajęć zapoznają się ze sposobami zarządzania małą grupą w zależnością od specyfiki organizacja (np. korporacja, mała firma, organizacja pozarządowa, szkoła).

Strona przedmiotu
480-SS2-2SRK2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów i studentek z podstawowymi teoriami rynku i modelami zachowań konsumenckich. Kolejnym celem zajęć jest nabycie przez uczestników kursu praktycznych umiejętności związanych z przeprowadzaniem badań konsumenckich.

Strona przedmiotu
440-SS2-2SOZ12 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu zostaną omówione tematy dotyczące kwestii kulturowego i społecznego znaczenia zmysłów i konstruowania doświadczeń (wrażeń) zmysłowych. Przedstawione zostaną także zagadnienia praktyczne związane z realizacją badań oraz projektowaniem wydarzeń i przestrzeni, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu socjologii i antropologii zmysłów. Kontekst rozważań stanowić będzie przestrzeń miejska, jej zróżnicowanie, wielopłaszczyznowość i dostępność.

Strona przedmiotu
440-SS2-2TFR1 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)