Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima (grupa przedmiotów zdefiniowana przez Wydział Zarządzania)

Jednostka: Wydział Zarządzania Zestaw przedmiotów, który widzisz poniżej został zdefiniowany przez tę jednostkę. Jednostka ta nie musi mieć jednak związku z organizacją wymienionych przedmiotów (jednostką odpowiedzialną za organizację przedmiotu jest jednostka wymieniona w odpowiedniej kolumnie w tabeli poniżej). Więcej o tym przeczytasz w Pomocy.
Grupa przedmiotów: Zarządzanie 2 stopień 2 rok Stacjonarne zima
wybierz inną grupę zobacz plany zajęć tej grupy
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2022 - Rok akademicki 2022/23
2023 - Rok akademicki 2023/24
2024 - Rok akademicki 2024/25
2025 - Rok akademicki 2025/26
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2022 2023 2024 2025
450-ZS2-2XISZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową tendencją polityki firm w zakresie informatycznych systemów zarządzania, spójności strategii biznesu ze strategiami informatycznymi oraz stosowania systemów zintegrowanych. Studenci nabywają umiejętności w zakresie podstawowych funkcji informatycznego systemu zarządzania, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych danych.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2XISZ brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową tendencją polityki firm w zakresie informatycznych systemów zarządzania,

spójności strategii biznesu ze strategiami informatycznymi oraz stosowania systemów zintegrowanych. Studenci nabywają umiejętności w

zakresie podstawowych funkcji informatycznego systemu zarządzania, zakładania nowej firmy w systemie, wprowadzania i edycji

podstawowych kartotek systemu, przygotowania i wprowadzenie zakładowego planu kont w systemie, dekretowania operacji

gospodarczych w systemie, rejestrowania zdarzeń gospodarczych w systemie f-k oraz raportowania i analizowania zgromadzonych

danych.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2ANGW brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat językowy - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup a także język ogólnoakademicki.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2ANGW brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Lektorat - 30 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Lektorat - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Warsztat językowy - ćwiczenia w praktycznym zastosowaniu języka obcego. Treścią przedmiotu są wybrane zagadnienia z języka angielskiego biznesowego i angielskiego ekonomicznego odpowiadające specjalizacjom poszczególnych grup a także język ogólnoakademicki.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2MMN brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści wykładu obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu międzynarodowego w biznesie międzynarodowym przedsiębiorstwa.Omawiane są zagadnienia globalizacji i jej wpływu na teorię i praktykę budowania strategii międzynarodowych i elementów marketingu mix w biznesie międzynarodowym.strategie wejścia na rynek obcy, zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej i udział marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2MMN brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Treści wykładu obejmują kluczowe zagadnienia realizacji funkcji marketingu międzynarodowego w biznesie międzynarodowym przedsiębiorstwa. Omawiane są zagadnienia globalizacji i jej wpływu na teorię i praktykę budowania strategii międzynarodowych i elementów marketingu mix w biznesie międzynarodowym, strategie wejścia na rynek obcy, zagadnienia konkurencyjności międzynarodowej i udział marketingu w budowaniu przewagi konkurencyjnej na rynku globalnym.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PPPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu psychologia przywództwa jest przekazanie studentom wiedzy związanej z kształtowaniem kompetencji przywództwa. Studenci poznają umiejętności związane ze sprawowaniem roli lidera. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności przewodzenia we współczesnym środowisku biznesowym.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PPPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu psychologia przywództwa jest przekazanie studentom wiedzy związanej z kształtowaniem kompetencji przywództwa. Studenci poznają umiejętności związane ze sprawowaniem roli lidera. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności przewodzenia we współczesnym środowisku biznesowym.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PPSS brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu psychologia sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z pacą nad sobą ze strony sprzedawcy i pracą z klientem w procesie sprzedaży. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb, postaw, oczekiwań klienta oraz planowania, przeprowadzania i zamykania sprzedaży poprzez rozwój własnych zdolności. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności sprzedażowych we współczesnym środowisku biznesowym.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PPSS brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem kształcenia w zakresie przedmiotu psychologia sprzedaży jest przekazanie studentom wiedzy związanej z pacą nad sobą ze strony sprzedawcy i pracą z klientem w procesie sprzedaży. Studenci nabywają umiejętności identyfikacji potrzeb, postaw, oczekiwań klienta oraz planowania, przeprowadzania i zamykania sprzedaży poprzez rozwój własnych zdolności. Ponadto rozumieją potrzebę profesjonalizmu w zakresie umiejętności sprzedażowych we współczesnym środowisku biznesowym.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PAPP brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

W ramach przedmiotu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące mechanizmów psychologicznych kształtujących zachowania ludzi na rynku pracy i w środowisku pracy.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PPAR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Kurs przedstawia podstawowe mechanizmy psychologiczne kształtujące zachowania ludzi na rynku pracy i w środowisku pracy. Uwaga zwrócona zostanie na sytuację na rynku pracy i wpływ bezrobocia na postawy bezrobotnych. Przeanalizowane też zostaną kwestie psychologiczne związane z funkcjonowaniem człowieka w ramach stosunków pracy.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2RPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z kwestiami funkcjonowania rynku pracy. Poruszone zostaną kwestie zarówno popytowe, jak i podażowe rynku pracy. Studenci zostaną zapoznani ze specyfiką tego rynku z dwóch punktów widzenia: studentów, jako przyszłych poszukujących pracy oraz pracodawców- ich obowiązków i możliwości funkcjonowania na rynku pracy jako poszukujących pracowników.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PSM2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Na zajęciach doskonalone będą zasady pisania pracy magisterskiej, dotyczące zarówno kwestii merytorycznych, jak i formalnych. Pisany będzie drugi i trzeci rozdział pracy magisterskiej.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XSM2 brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- udział studentów w badaniach prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PSM2 brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i

dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2XSM2 brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Seminarium - 30 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Seminarium - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest:

- wykształcenie u studentów umiejętności stosowania w praktyce metodyki pisania pracy magisterskiej,

- wykształcenie u studentów umiejętności samodzielnego wyszukiwania i gromadzenia danych, uszczegółowienie wiedzy, porządkowania i

dbania o spójność treści oraz argumentowania, generalizowania i wyciągania logicznych wniosków,

- wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej,

- wspieranie studenta i nadzór nad procesem samodzielnego pisania pracy magisterskiej,

- wdrażanie studentów do badań prowadzonych w jednostce.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2PSWZ brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka socjologicznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych odnoszących się do funkcji zarządzania oraz przykładowe narzędzia do diagnozy wewnątrz oraz zewnątrz-organizacyjnej.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2PSWZ brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Charakterystyka socjologicznych uwarunkowań zachowań organizacyjnych odnoszących się do funkcji zarządzania oraz przykładowe narzędzia do diagnozy wewnątrz oraz zewnątrz-organizacyjnej.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XTEP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Wykład - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy na temat mechanizmów rozwoju i funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w kontekście różnych teorii przedsiębiorstwa.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XZPP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowym celem cyklu zajęć z przedmiotu Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty i zasadności prowadzenia przez przedsiębiorstwa własnej polityki podatkowej oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Przedmiotem zajęć są wybrane zagadnienia analizy instrumentów prawa podatkowego wykorzystywane w planowaniu podatkowym. Analizie poddane będą podstawowe obszary podejmowania decyzji podatkowych oraz potencjalne możliwości zarządzania podatkami w obrębie funkcjonującego w Polsce systemu opodatkowania przedsiębiorstw. Przedstawiony zostanie także sposób, w jaki można zastosować określone konstrukcje prawa podatkowego w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2XZPP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiotem wykładu są wybrane zagadnienia analizy instrumentów prawa podatkowego wykorzystywane w planowaniu podatkowym. Analizie poddane będą podstawowe obszary podejmowania decyzji podatkowych oraz potencjalne możliwości zarządzania podatkami w obrębie funkcjonującego w Polsce systemu opodatkowania przedsiębiorstw. Przedstawiony zostanie także sposób, w jaki można zastosować określone konstrukcje prawa podatkowego w działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem małych średnich przedsiębiorstw.

Podstawowym celem przedmiotu Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie jest przekazanie studentom wiedzy na temat istoty i zasadności prowadzenia przez przedsiębiorstwa własnej polityki podatkowej oraz wyrobienie w nich umiejętności rozpoznawania poszczególnych ciężarów fiskalnych i prowadzenia bieżącej analizy podatkowej.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2ZPR brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą i podstawami metodycznymi zarządzania procesami w organizacjach, a także próba identyfikacji i oceny oddziaływania procesów na funkcjonowanie wybranych organizacji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną wybrane koncepcje i metody zarządzania bazujące na procesach, etapy procesu zarządzania organizacją oraz struktury zarządzania organizacją.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2ZPR brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą i podstawami metodycznymi zarządzania procesami w organizacjach, a także próba

identyfikacji i oceny oddziaływania procesów na funkcjonowanie wybranych organizacji. W ramach przedmiotu przedstawione zostaną

wybrane koncepcje i metody zarządzania bazujące na procesach, etapy procesu zarządzania organizacją oraz struktury zarządzania

organizacją.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2ZRM brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2024/25
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 15 godzin
 • Wykład - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom pogłębionej wiedzy o relacjach międzyorganizacyjnych oraz o zarządzaniu relacjami międzyorganizacyjnymi. A także zdobycie umiejętności rozpoznawania i wykorzystywania przesłanek do tworzenia relacji międzyorganizacyjnych oraz zarządzania nimi.

Strona przedmiotu
450-ZS2-2XZWP brak brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2022/23
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat istoty i zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pojęć związanych z wartością przedsiębiorstwa i jej zarządzaniem, a także na temat czynników materialnych i niematerialnych determinujących wartość przedsiębiorstwa oraz metod wyceny wartości przedsiębiorstwa. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Strona przedmiotu
530-ZS2-2XZWP brak brak
Zajęcia przedmiotu
Rok akademicki 2023/24
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Rok akademicki 2025/26
 • Ćwiczenia - 30 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pogłębionym stopniu wiedzy na temat istoty i zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, pojęć związanych z wartością przedsiębiorstwa i jej zarządzaniem, a także na temat czynników materialnych i niematerialnych determinujących wartość przedsiębiorstwa oraz metod wyceny wartości przedsiębiorstwa. Również ukształtowanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Strona przedmiotu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)