Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr hab.

Artur Olechno

prof.UwB
Imiona
Artur
Nazwisko
Olechno
Stopnie i tytuły
dr hab. prof.UwB
plan zajęć
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uczelni w jednostce Wydział Prawa
Prodziekan ds. dydaktyki w jednostce Wydział Prawa

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury Prodziekana
Wydziału Prawa Ds. Dydaktyki
dr. hab. Artura Olechno, prof. UwB
p.208

10 maja 2022 r. (wtorek) godz.11.00
14 maja 2022 r. (sobota) godz.11:00
21 maja 2022 r. (sobota) godz.11:00
24 maja 2022 r. (wtorek) godz.11.00
31 maja 2022 r. (wtorek) godz.11:00

Zapraszam również na konsultacje w innych terminach uzgodnionych ze mną indywidualnie w drodze mailowej (a.olechno@uwb.edu.pl).

Poniżej link do ewentualnych spotkań zdalnych:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTA5NmEzMDYtOTU5ZS00NGEzLTkyMjQtODM5NzQ2MTYyMzEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa468199-e96b-42f9-ad72-56ff609caf38%22%2c%22Oid%22%3a%22bff334a7-5604-4ee6-8548-304f8fce6b94%22%7d

Zainteresowania

Prawo konstytucyjne
Systemy rządów państw Europy Wschodniej
Prawo samorządu terytorialnego

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty