Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Mateusz Ziemblicki

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

asystent w jednostce Wydział Prawa

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje - wtorki, godz. 19.00-19.45, w formie zdalnej:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWZkOGZmMGUtMGNiYy00ZGQ1LTk0MTYtZDY3YTZmYzc1NWQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%220c3d6d1c-afc5-4df1-91d9-2ce32e7dcf84%22%7d

Zapraszam również na konsultacje w innych terminach uzgodnionych indywidualnie w formie elektronicznej (m.ziemblicki@uwb.edu.pl).

UWAGA! Dyżury dla studentów odbywających praktyki odbywać się będą w następujących terminach: 1) 15.06, godz. 13.00-13.45, 2) 23.06, godz. 10.00-10.45, 3) 15.07 w godz. 15.30-16.15, 4) 12.08, godz. 15.30-16.15, 5) 09.09, godz. 16.00-16.45 - w pok. 304, Zakład Prawa Europejskiego.

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Mateusz Hubert
Nazwisko
Ziemblicki
Stopnie i tytuły
dr
adres email jest ukryty
Przejdź do planu
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)