Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia zintegrowanego 0800-PIWS1-3GGC
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Klus-Stańska D. (red.) (Anty)edykacja wczesnoszkolna, Kraków, 2014.

Adamek I. (red.) Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków 2002.

Adamek I. (red.), Nauczyciel i uczeń w edukacji zintegrowanej w klasach I-III, Kraków 2002.

Adamek I. Bałachowicz J. Pomiędzy dwiema edukacjami,. Dziecko/uczeń wobec czasu zmiany, Łódź 2016.

Sawiński J. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku, Warszawa 2014

Włoch S. (red.), Wczesna edukacja dziecka-perspektywy i zagrożenia, Opole 2009.

Grochowalska M., Żmijewska E. (red.), Relacje i konteksty (w) edukacji elementarnej, Kraków 2010.

Kopaczyńska I., Nowak-Łojewska A., Wymiary edukacji zintegrowanej, Kraków 2007.

Duraj – Nowakowa K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej

Modernizacja teorii i praktyki. Kraków 1998

Lewowicki T., Puślecki W., Włoch S. (red.), Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2004.

Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Poznań 2000.

Sowińska H., Misiorna E., Michalak R., Konteksty edukacji zintegrowanej. Poznań 2002.

Szlufik W., Banaszkiewicz T., Pękala A. (red.), Współczesne wyzwania wobec edukacji elementarnej. Częstochowa 2004.

Węglińska M., Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych? Kraków 2002.

Żytko M. (red.), Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

- wyjaśnia istotę i specyfikę kształcenia zintegrowanego,

- podaje przykłady pytań i poleceń stosowanych na zajęciach w klasach 1-3 i uzasadnia ich wartość,,

- wyjaśnia ideę i istotę kompetencji kluczowych i możliwości ich rozwijania w edukacji wczesnoszkolnej

- Podaje sposoby motywowania uczniów do uczenia się

- interpretuje współczesne koncepcje kształcenia zintegrowanego

Warunkiem weryfikacji efektów kształcenia jest egzamin pisemny

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z wykładów jest minimum 90% obecności na zajęciach, Nieobecności na zajęciach należy zaliczyć nie później niż w 3 tygodnie od daty nieobecności.

Egzamin pisemny. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Liczba punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych egzaminem

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

1. Istota kształcenia zintegrowanego – podstawowe pojęcia i założenia teoretyczne.

2. Współczesne koncepcje w kształceniu zintegrowanym

3. Cele i zadania kształcenia zintegrowanego

4. Planowanie pracy w kształceniu zintegrowanym

5. Praca domowa w kształceniu zintegrowanym

6. Kompetencje kluczowe w edukacji uczniów klas młodszych

7. Komunikowanie się nauczyciela i ucznia w klasach młodszych.

8. Motywowanie uczniów do uczenia się

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:30 - 10:00, sala A204
Barbara Dudel 81/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:30 - 10:00, sala A236
Jolanta Szada-Borzyszkowska 74/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.