Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne 0700-PS5-2PKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 50
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) S. Bożyk (red.), Prawo konstytucyjne, Białystok 2014.

2) L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016.

3) R. M. Małajny (red.), Polskie prawo konstytucyjne na tle porównawczym, Warszawa 2013.

4) Z. Witkowski, A. Bień-Kacała (red.), Prawo konstytucyjne, Toruń 2015.

5) B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015.

6) B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat zasad i instytucji z zakresu prawa konstytucyjnego K_W03.

2. Student ma pogłębioną wiedzę o źródłach prawa polskiego i ich tworzeniu K_W11.

Umiejętności:

1. Student potrafi prawidłowo interpretować normy prawne w obrębie prawa konstytucyjnego K_U01.

2. Student umie wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa konstytucyjnego K_U03.

Kompetencje społeczne:

1. Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01.

2. Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę z zakresu ustroju politycznego państwa K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin ustny.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego.

2. Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego.

3. Ewolucja polskiego konstytucjonalizmu. Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji RP.

4. Podstawowe zasady ustroju politycznego i gospodarczego państwa.

5. Konstytucyjne wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela.

6. Konstytucyjna regulacja systemu źródeł prawa.

7. System organów państwowych. Współczesne systemy rządów.

8. Referendum i inne formy demokracji bezpośredniej.

9. Podstawowe zasady i instytucje prawa wyborczego.

10. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Rada Ministrów i administracja rządowa.

13. Samorząd terytorialny.

14. Władza sądownicza. Organizacja i struktura sądów.

15. Trybunał Konstytucyjny.

16. Trybunał Stanu.

17. Organy kontroli państwowej i ochrony prawa.

18. Konstytucyjna regulacja finansów publicznych.

19. Konstytucyjna regulacja stanów nadzwyczajnych.

20. Praktyka ustrojowa w Rzeczypospolitej Polskiej.

Metody dydaktyczne:

Wykład prezentujący zasady i instytucje polskiego prawa konstytucyjnego (na tle porównawczym).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 10:30, sala 313
Stanisław Bożyk, Artur Olechno 168/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.