Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski 0800-SS2-1JAN
Lektorat (LEK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Academic Reading and Study Skills for International Students, L.Rosenthal, S. Rowland,

Cambridge Academic English, C.Thaine , CUP

English for Presentations M. Grussendorf, OUP

Oxford EAP, E. de Chasal&Louis Rogers, OUP

materiały ze stron internetowych akredytowanych wydawnictw oraz oficjalnych stron rządowych i organizacji pozarządowych, związanych z pracą socjalną

Efekty uczenia się:

KW_15: zna rozszerzoną terminologię za zakresu pracy socjalnej przynajmniej w jednym języku obcym (testy kontrolne, kolokwium, testy online),

KU_15: ma umiejętności leksykalne, interpretacyjne i translatorskie w zakresie problematyki pracy socjalnej dla języka obcego zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (testy kontrolne, testy online, wypowiedź pisemna, ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin ustny),

KK_01: jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, doskonali umiejętności (prezentacja, egzamin ustny)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie:

- zadania online,

- testy kontrolne w sali,

- wypowiedź pisemna,

- regularna obecność i aktywny udział w trakcie zajęć

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona w semestrze. W przypadku nieobecnościach powyżej 50% brak zaliczenia przedmiotu.

Egzamin: w formie ustnej na podstawie materiałów kierunkowych realizowanych na zajęciach.

Zakres tematów:

- presentations,

- summary,

- stress and problem-solving,

- unemployment,

- older peope with social-care needs,

- care homes,

- social worker jobs in prison,

- fighting dementia,

- risk and protective factors,

- community service,

- mental health and older people,

- system of social assistance in Poland,

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala B124
Marzena Lubaszewska 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.