Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zabawa w edukacji małego dziecka 0800-PPAS2-2HAL
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. B. Bilewicz – Kuźnia (red.), Zabawa i zabawka. Konteksty, wartości, znaczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin 2017.

2. M. Caiati, S. Delac, A. Muller, Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Kielce 2003.

3. K. Miłek, Zabawa jako obszar poznania dziecka, [w:] S.Guz, M. Centner – Guz, J. Zwierzchowska (red.), W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, UMCS, Lublin 2015.

4. Z. Bogdanowicz, Zabawy dydaktyczne dla przedszkoli, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.

5. A. Kopik, M. Zatorska, Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka, Kielce 2010.

6. W. Okoń, Zabawa a rzeczywistość, Żak, Warszawa 1995.

7. C. Rose, G. Dryden, Zabawy fundamentalne, Transfer Learning, Gdańsk 2004 (wszystkie części).

8. K. Oleksa, Po co ta cała zabawa? O znaczeniu i roli zabawy w życiu dziecka, Wychowanie w Przedszkolu, 2015/8.

9. K. Idkowiak, Praca przedszkolaka, czyli poważnie o zabawie, Wychowanie w Przedszkolu, 2014/3.

10. M. Kozłowski, Teoria zabawy cz. 1, Remedium, 2013/5.

11. M. Kozłowski, Teoria zabawy cz. 2, Remedium, 2013/6.

Efekty uczenia się:

K_W09: Student zna podstawowe teorie i rodzaje zabaw, rozumie rolę zabawy z ogólnym rozwoju małego dziecka.

K_W16: Student ma elementarną wiedzę z zakresu pedagogiki zabawy i metodyki aktywności zabawowej.

K_U04: Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, dotyczącą roli zabawy w rozwoju dziecka oraz rozwijać umiejętności organizowania środowiska dziecka inspirującego do podejmowania różnego rodzaju zabaw.

K_U07: Student ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej w kontaktach z dziećmi i dorosłymi oraz posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu pedagogiki zabawy.

K_U09: Student potrafi posługiwać się metodami i procedurami w obszarze aktywności zabawowej dziecka oraz wykorzystuje przykłady dobrych praktyk w tym zakresie.

K_K08: Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne związane z tworzeniem warunków do aktywności zabawowej. Ma świadomość istnienia etycznego wymiaru oceniania zachowania w zabawie dzieci w wieku przedszkolnym.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczeniem wykładów będzie egzamin pisemny.

Ilość punktów wymagana do zaliczenia przedmiotu: 51% maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia za wykonanie zadań przewidzianych w trakcie realizacji przedmiotu.

Punktacja:

91% -100% bdb

81% - 90% db+

71% - 80% db

61% - 70 % dst+

51% - 60% dst

50 % - ndst

Zakres tematów:

1. Zabawa jako forma naturalnej aktywności człowieka.

2. Zabawa dziecięca w ujęciu historycznym.

3. Zabawa w biegu życia dziecka.

4. Rola, funkcje, znaczenie zabaw.

5. Zabawy fundamentalne.

6. Pedagogika zabawy.

7. Zabawa i zabawki: przestrzeń dziecięcej twórczości.

Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
2 co drugi wtorek (nieparzyste), 8:30 - 10:00, sala B125
Małgorzata Bilewicz 14/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.