Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pomoc publiczna w gospodarce światowej 0300-MS2-1PPS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Kopiński D., Pomoc rozwojowa. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2011.

Kurcz B. (red.), Pomoc państwa. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2009.

Ustawa o współpracy rozwojowej z dnia 16 września 2011 (Dz.U. 2011 nr 234 poz. 1386).

Commitment to Development Index: http://www.cgdev.org/initiative/commitment-development-index

Literatura uzupełniająca:

Financing Development Aid and Beyond, OECD 2017

Postuła I., Werner A., Prawo pomocy publicznej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2008.

Lista biorców ODA utworzona przez DAC: http://www.oecd.org/dac/stats/daclistofodarecipients.htm

Oficjalna strona OECD Statistics: http://www.oecd.org/statistics/

Oficjalna strona polskiej pomocy: http://www.polskapomoc.gov.pl/

van der Valten F., Private Development Aid in Transition, Ashok Kumar Mittal Concept Publishing Company 2002

Efekty uczenia się:

Wiedza:

S2A_W03, M2_W03: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin

S2A_W09, M2_W09: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć, egzamin

Umiejętności:

S2A_U01, M2_U01: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

S2A_U02, M2_U02: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

S2A_U10, M2_U10: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

Kompetencje społeczne:

S2A_K06, M2_K06: Metody sprawdzania: ocena aktywności w trakcie zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się testem pisemnym. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych.

Warunkiem zaliczenia całego przedmiotu są: pozytywne zaliczenie testu, wykonanie pracy grupowej i omówienie jej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, odpowiedź na pytania z materiału zamieszczonego na platformie, aktywność w dyskusjach (indywidualna i grupowa) podczas wykładów i ćwiczeń (konwersatorium).

Zakres tematów:

Temat 1. Istota pomocy oficjalnej w gospodarce światowej.

Temat 2. Oficjalna pomoc rozwojowa (ODA) wg OECD

Temat 3. Uczestnicy systemu pomocy rozwojowej

Temat 4. Skuteczność pomocy w gospodarce światowej

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja dydaktyczna);

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy (Zakład Ekonomii Sektora Publicznego s. 220) w zależności od potrzeb Studenta.

Metody sprawdzania:

- ocena aktywności w trakcie zajęć;

- test.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 10:30 - 11:15, sala 206
Anna Gardocka-Jałowiec 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.