Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Makroekonomia II 0300-EN2-1ME2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa

R.E.Hall, J.B.Taylor, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2012

G.N.Mankiw, M.P.Taylor, Makroekonomia, PTE, Warszawa 2016

D.Romer, Makroekonomia dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2011

M.Rothbard, Ekonomia wolnego rynku (t.1-4), Fijorr Publ., Warszawa, Chicago 2008

M.Skousen, Logika ekonomii, Fijor Publishing Warszawa 2015

B.Snowdown, H.Vane, P.Wynarczyk, Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN Warszawa 1998

Uzupełniająca

H.Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Znak, Kraków 2004

I.Kirzner, Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijor Publishing, Chicago-Warszawa 2010

G.Callahan, Ekonomia dla normalnych ludzi. Wprowadzenie do Szkoły Austriackiej, Warszawa Fijorr Publishing 2004

T.Sowell, Ekonomia dla każdego, Fijor Publishing 2000

J.Bossak, Instytucje, rynki i konkurencja we współczesnym świecie, SGH 2008

P. Krugman, R. Wells, Macroeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

A.Maddison,, The World Economy. The World Economy. A Millennial Perspective, OECD Paris 2006 (dostęp przez BG UwB)

OECD Economic Outlook, Volume 2018 Issue 1 (dostęp przez BG UwB)

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

2MKR_01 - kolokwium, dyskusja

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności:

2MKR_02 - dyskusja, prace domowe, prace grupowe

Efekty kształcenia w zakresie postaw:

2MKR_03 - aktywność na zajęciach, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze) oraz uzyskanie wymaganej liczby punktów. Na ocenę końcową będzie miała wpływ indywidualna aktywność studenta oraz wynik uzyskany z kolokwium (w formie testu). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Zakres tematów:

Temat 1.Analiza aktywności gospodarczej. Porównania międzynarodowe.

- procesy makroekonomiczne

- zasoby i ich wykorzystanie

- modele gospodarki

- wskaźniki aktywności gospodarczej

- mierniki dynamiki i struktury gospodarki

R.Higgs, Problem ze statystykami ekonomicznymi, http://mises.pl/blog/2011/06/05/higgs-problem-ze-statystykami-gospodarczymi/

D.French, Czy powinniśmy wierzyć PKB? http://mises.pl/blog/2009/12/04/czy-powinnismy-wierzyc-pkb/

Temat 2. Zasady działania gospodarki rynkowej i etatystycznej. Porównanie modeli w różnych obszarach gospodarki

- prawo Saya

- rodzaje i konsekwencje interwencji

- systemy podatkowe i pieniężne w warunkach interwencji

- keynesowska i klasyczna analiza rynków

J.M.Fijor, zawodność rynku jako fundament teorii dóbr publicznych, http://mises.pl/blog/2011/07/07/fijor-zawodnosc-rynku-jako-fundament-teorii-dobr-publicznych/

S.R.Shenoy, Czy wysokie podatki są źródłem wolności i dobrobytu, http://mises.pl/blog/2011/01/29/shenoy-czy-wysokie-podatki-sa-zrodlem-wolnosci-i-dobrobytu/

M.Thorton, Prawdziwa przyczyna popularności F.D.Roosevelta, http://mises.pl/blog/2010/12/13/thornton-prawdziwa-przyczyna-popularnosci-franklina-delano-roosevelta/

K.Grussner, Finlandia – państwo opiekuńcze, które bankrutuje, http://mises.pl/blog/2010/11/28/grussner-finlandia-%E2%80%94-panstwo-opiekuncze-ktore-bankrutuje/

A.Young, Wilhelm Tell i jego bunt przeciw podatkom, http://mises.pl/blog/2010/10/08/young-wilhelm-tell-i-jego-bunt-przeciwko-podatkom/

T.Palmer, Państwo opiekuńcze. Kosztowne złudzenie, Fijor Publishing 2014

M.Castells, P.Himanen, Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu, KP Warszawa 2009

Temat 3. Skuteczność instrumentów polityki monetarnej.

- siła nabywcza

- teorie pieniądza

- państwo a rynek pieniężny; polityka pieniężna

- monetarne warunki rozwoju gospodarczego

J.R.Edwards, Monopol i konkurencja na rynku pieniądza, http://mises.pl/blog/2011/05/31/edwards-monopol-i-konkurencja-na-rynku-pieniadza/

M.Rothbard, Kopernik i ilościowa teoria pieniądza, http://mises.pl/blog/2010/08/12/rothbard-kopernik-i-ilosciowa-teoria-pieniadza/

M.N.Rothbard, Złoto, banki, ludzie – krótka historia pieniądza. Co rząd zrobił z naszym pieniądzem? Jak odzyskać stracone pieniądze?, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing 2004

M.N.Rothbard, Tajniki bankowości, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing 2007

Jakub Woziński, Historia pisana pieniądzem, Warszawa: Prohibita, 2012

M.Friedman, Intrygujący pieniądz: z historii systemów monetarnych, Łódź: Wydawnictwo Łódzkie 1994

H.Hazlitt, Inflacja. Wróg publiczny nr 1, Fijor Publishing Warszawa 2007

T.Aubrey, Koniec wielkiego mitu, Fijor publishing 2014

Temat 4. Badanie koniunktury gospodarczej

- warunki wzrostu gospodarczego

- gospodarka w warunkach zmian koniunktury (cykle Schumpetera, Kondratiewa, Minskiego)

- przebieg i konsekwencje zmian koniunktury (model Rostowa)

- cykle gospodarcze i finansowe (model Hayek-Mises)

D.Bogdanowicz, Japoński kryzys lat 90-tych z perspektywy austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, http://mises.pl/blog/2011/07/10/bogdanowicz-japonski-kryzys-lat-90-z-perspektywy-austriackiej-teorii-cyklu-koniunkturalnego/

S.Kinsella, Jak spowolnić rozwój gospodarczy, http://mises.pl/blog/2011/06/20/kinsella-jak-spowolnic-rozwoj-gospodarczy/

M.Rothbard, Dlaczego istnieją cykle koniunkturalne? http://mises.pl/blog/2010/03/14/rothbard-dlaczego-istnieja-cykle-koniunkturalne/

Temat 5. Analiza porównawcza ustrojów gospodarczych

- socjalizm a kapitalizm

- czynniki ustrojowe

- konstrukcja państwa a gospodarka

F.Chodorov, Psychologia klasy politycznej, http://mises.pl/blog/2011/08/07/chodorov-psychologia-klasy-politycznej/

B.L.Benson, Uwagi na temat korupcji urzędników państwowych. Czarny rynek praw własności, http://mises.pl/blog/2011/05/18/benson-uwagi-na-temat-korupcji-urzednikow-panstwowych-czarny-rynek-praw-wlasnosci/

P.Bylund, Stagnacja socjalistycznej Szwecji, http://mises.pl/blog/2011/02/18/bylund-stagnacja-socjalistycznej-szwecji/

R.P.Murphy, Koszt państwa, http://mises.pl/blog/2011/02/09/murphy-koszt-panstwa/

P.Bylund, Jak państwo opiekuńcze zdeprawowało Szwecję, http://mises.pl/blog/2010/07/28/bylund-jak-panstwo-opiekuncze-zdeprawowalo-szwecje/

S.Chrupczalski, Ekonomiczna analiza prawa, http://mises.pl/wp-content/uploads/2009/09/ekonomiczna-analiza-prawa.pdf

Hayek Friedrich von, Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Kraków: Znak, 1998

Hayek Friedrich von, Droga do zniewolenia, Kraków: Arkana 2003

Hoppe Hans-Hermann, Demokracja, bóg, który zawiódł, Warszawa, Chicago: Fijorr Publishing 2006

G.Gilder, Bogactwo i ubóstwo, Znak Kraków 2001

D.Warsh, Wiedza i bogactwo narodów, Instytut wiedzy i innowacji, Warszawa 2012

J.A.Schumpeter, Socjalizm, kapitalizm, demokracja, PWN Warszawa 1993

P.L.Berger, Etyka kapitalizmu, Signum Kraków 1994

A.Rand, Kapitalizm. Nieznany ideał, Zysk Kraków 2013

T.Palmer, Czy kapitalizm jest moralny?, Fijor publishing 2014

Metody dydaktyczne:

Angażujące studentów do pracy w formie konwersacji, pracy grupowej, rozwiązywania zadań i analizy przykładów. Kolokwium pisemne.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga niedziela (parzyste), 9:50 - 11:35, sala 317
Magdalena Owczarczuk 40/ szczegóły
2 co druga niedziela (parzyste), 11:40 - 13:25, sala 317
Magdalena Owczarczuk 41/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.