Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do łaciny prawniczej 2100-PS5-1WLP
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 210
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

• J. Pieńkos, Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Zakamycze, Kraków 2001

• J. Sondel, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Uniwersitas, Kraków 2001

• M. Wielewski, Krótka gramatyka języka łacińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986

• J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 2002

• A. Kacprzak, J. Krzynówek, W. Wołodkiewicz, pod redakcją W. Wołodkiewicza, Regulae iuris. Łacińskie inskrypcje na kolumnach Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Wydawnictwo C. H. Bech, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

1. Student zna podstawowe wiadomości z zakresu fleksji łacińskiej

2. Student zna podstawowe słownictwo łacińskie prawnicze

3. Student umie wymienić kilka zwrotów i sentencji łacińskich.

4. Student potrafi posługiwać się słownikiem łacińsko-polskim

5. Student umie poprawnie przeczytać tekst

6. Student potrafi zastosować wiedzę gramatyczną i leksykalną do tłumaczenia prostych zwrotów i sentencji łacińskich na język polski

7.Student potrafi współpracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

regularne uczęszczanie na ćwiczenia, aktywny udział w zajęciach, praca własna studenta.

Zakres tematów:

1. Alfabet łaciński. Wymowa i akcent w języku łacińskim.

2. Deklinacja I i II rzeczowników.

3. Przymiotniki o trzech zakończeniach.

4. Deklinacja III rzeczowników.

5. Przymiotniki deklinacji III.

6. Deklinacja IV i V.

7. Czasy tworzone od tematu praesentis w stronie czynnej: praesens, imperfectum i futurum primum.

8. Czasy tworzone od tematu praesentis w stronie biernej.

9. Perfectum, plusquamperfectum i futurum exactum

10. Przegląd zaimków.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

elementy wykładu, praca z tekstem, praca w grupach,

ćwiczenia indywidualne studentów utrwalające i sprawdzające nabytą wiedzę, konsultacje

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Pawłowska 14/30 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Pawłowska 12/30 szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Alina Pawłowska 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.