Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.2 0800-PIWN1-3GOL2
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Murzyn A., Szuścik U., (2017) Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Uszyńska-Jarmoc J., Bilewicz M., (2015) Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży: teoria i badania, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.

Dudel B., Głoskowska-Sołdatow M., Kienig A., (2012) Potrzeby edukacyjne ucznia w pedagogicznej perspektywie, Libra Wydawnictwo i Drukarnia PPHU, Białystok.

Dymara B. (red.) (2012) Dziecko w świecie sztuki, Wydawnictwo "Impuls", Kraków.

Dobrowolska B., (2009) Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów: pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń.

Jaszczyszyn E., (2003) Ekologiczna edukacja przedszkolna, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju „Agro-Group”, Białystok.

Literatura uzupełniająca

Materiały dostępne na stronie Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego.

Artykuły dotyczące świadomości i ekspresji kulturalnej (www.przedszkola.edu.pl).

Ustawa w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie z dnia 22 maja 2018.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09

2. Ma elementarna wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16

3. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów - K_U08

4. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09

5. Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań - K_U10

6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych - K_U13

7. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej prac - K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- frekwencja 90%

- aktywność na zajęciach

- pozytywna ocena prac cząstkowych

Zakres tematów:

Kompetencje cyfrowe; osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się; obywatelskie; w zakresie przedsiębiorczości; w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Metody dydaktyczne:

Metody pracy: dyskusja, metoda zajęć praktycznych, metoda problemowa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 18:40, sala B224
Małgorzata Bilewicz 22/ szczegóły
2 każda sobota, 15:30 - 17:00, sala B224
Małgorzata Bilewicz 20/ szczegóły
3 każda niedziela, 8:30 - 10:00, sala A204
Agnieszka Laskowska 25/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.