Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość 0300-ES1-3XBAN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Mishkin F. S., Serletis A., The economics of money, banking and financial markets, Pearson Canada, Toronto 2016

Efekty uczenia się:

Efekt kształcenia i sposoby weryfikacji:

1BAN_W01 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji; zaliczenie - kolokwium

1BAN_W02 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji; praca w grupach; zaliczenie - kolokwium

1BAN_U01 - praca w grupach; praca domowa, prezentacje multimadialne

1BAN_U02 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji; praca w grupach

1BAN_K01 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji

1BAN_K02 - aktywność na zajęciach/udział w dyskusji; praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność w semestrze), praca w grupach na zajęciach oraz wykonanie zadań/case study, testów w formie e-learningu. Na ocenę końcową będzie miał wpływ wynik prac grupowych (prezentacji multimedialnych), prac indywidualnych wykonywanych zdalnie oraz wynik uzyskany z kolokwium (w formie testu zdalnego). Nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach.

Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie 60% łącznej ilości punktów uzyskanych z przedstawionych form.

Ogólne warunki uczestnictwa i zaliczenia przedmiotu określa Regulamin Studiów.

NIEOBECNOŚCI:

- dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach (4 godz. dydaktyczne); nieobecności przekraczające dopuszczalny limit powinny być zaliczane na konsultacjach

- więcej niż 50% nieusprawiedliwionych i nieodrobionych nieobecności na ćwiczeniach kwalifikuje do niezaliczenia przedmiotu

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do bankowości

2. Bank i inne podmioty systemu finansowego

3. System bankowy w Polsce i wybranych krajach

4. Bankowość centralna i instytucje nadzoru bankowego

5. Bankowość detaliczna

6. Działalność kredytowa banku

7. Marketing bankowy

8. Aktywa i pasywa oraz kapitały banku

9. Sytuacja finansowa banków komercyjnych - analiza wyników finansowych

10. Ryzyko w działalności banku komercyjnego

11. Klient w banku – krótka charakterystyka i słowniczek najważniejszych pojęć w ramach wybranych pięciu produktów bankowych

12. Kierunki przemian (m.in. własnościowych) bankowości w Polsce

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: angażujące studentów do pracy w formie projektu, pracy grupowej, prezentacje multimedialne, e-learning - rozwiązywanie zadań, case study i testów

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 317
Agnieszka Ertman 31/35 szczegóły
2 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 303
Agnieszka Ertman 27/35 szczegóły
3 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 317
Agnieszka Ertman 31/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.