Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konflikt i kryzys w organizacji 0300-ZS2-2PKKO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1. Deutsch M, Coleman P.T., Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005,

2. Gigol T., Kryzys przedsiębiorstwa a przywództwo, Difin, Warszawa 2015.

3. Potocki A., Winkler R., Żbikowska A., Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych, Difin, Warszawa 2003.

4. Roszkowska E., Wybrane modele negocjacji, Wydawnictwo UwB, Białystok 2011,

5. Slatter S., Lovett D., Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa 2001,

6. Wachowiak P., Profesjonalny menedżer, umiejętność pełnienia ról kierowniczych, Difin, Warszawa 2001

7. Wachowiak P., Konflikty w organizacji, [w:] Romanowska M., [red.]: Podstawy organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2001

8. Zelek A., Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie – perspektywa strategiczna, ORGMASZ, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

S2A_W04 Ma wiedzę na temat czynników zakłócających więzi społeczne w organizacjach, będących źródłami kryzysów i konfliktów -

Z2_W04

S2A_W05 Ma wiedzę na temat zachowań człowieka w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych- Z2_W05

S2A_W07 Ma pogłębioną wiedzę o normach i regułach społecznych organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi

prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze w zakresie sytuacji konfliktowych i kryzysowych - Z2_W07

S2A_U01 Potrafi wyjaśniać przyczyny sytuacji konfliktowych i kryzysowych - Z2_U01

S2A_U05 Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do wyjaśnienia mechanizmu powstawania i przebiegu sytuacji konfliktowych i

kryzysowych - Z2_U05

S2A_U07 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do proponowania rozwiązań sytuacji konfliktowych i kryzysowych- Z2_U07

S2A_K02 Potrafi pracować w grupie przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i kryzysowych- Z2_K02

S2A_K04 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane

z zarządzaniem sytuacjami konfliktowymi - Z2_K04

Metody i kryteria oceniania:

30% oceny to wyniki testów z każdego wykładu prowadzonego w formie zdalnej (platforma Blackboard)

70% oceny to wynik egzaminu prowadzonego w formie zdalnej (platforma Blackboard).

Egzamin to 10 pytań zamkniętych, po jednym pytaniu z dziesięciu wybranych wykładów. Pytanie nie obejmują materiałów dodatkowych. Czas egzaminu 20 min.

Ocena końcowa wg następujących przedziałów:

51% - 3.0, 61% - 3,5, 71% - 4.0, 81% - 4.5, 91% - 5.0.

Zakres tematów:

Wykład 1. Istota, cechy i źródła konfliktu w przedsiębiorstwie

Wykład 2. Techniki przezwyciężania konfliktu w przedsiębiorstwie

Wykład 3. Negocjacje jako forma rozwiązywania konfliktu

Wykład 4. Asertywność i komunikacja czyli profilaktyka konfliktu

Wykład 5. Kryzys w przedsiębiorstwie

Wykład 6. Zarządzanie kryzysowe

Wykład 7. Kultura organizacyjna jako podsystem zarządzania antykryzysowego

Wykład 8. Kryzys jako sytuacja decyzyjna

Wykład 9. Kryzys a wizerunek przedsiębiorstwa

Wykład 10. Rola lidera w rozwiązywaniu konfliktów

Wykład 11. Strategie kryzysowe

Wykład 12. Monitoring przebiegu kryzysu w organizacji

Wykład 13. Zapobieganie kryzysom w przyszłości

Wykład 12. Monitoring przebiegu kryzysu w organizacji

Wykład 13. Zapobieganie kryzysom w przyszłości.

Metody dydaktyczne:

Trzy wykłady realizowane w formie stacjonarnej.

Dziesięć wykładów realizowanych w formie zdalnej (platforma Blackboard).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 205
Jerzy Janowicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.