Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bankowość 0300-EN1-3XBAN
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

1. Kosiński B., Nowak A.Z., Karkowska R., Winkler-Drews T.,Podstawy współczesnej bankowości, PWE, Warszawa 2017.

2. Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski Wł. L., Szelągowska A., Zawadzka Z., Bankowość :instytucje, operacje, zarządzanie, Poltex, Warszawa 2017.

3. Świderska J., Galbarczyk T., Klimontowicz M., Marczyńska K., Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki, Wydanie 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.

4. Choudhry M., The Principles of Banking, 1st Edition, John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., Singapore 2012

5.Niczyporuk P., Talecka A., Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Temida2, Białystok 2012.

6. Dobosiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 2011.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Pyka I., Cichy J., Nocoń A., Pyka A., Repolonizacja banków w Polsce. Przesłanki, założenia i dylematy zmian własnościowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018

2. Skibińska-Fabrowska I., Banki centralne wobec kryzysu. Niestandardowe narzędzia polityki pieniężnej, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2017.

3. Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012.

4. Białas M,. Mazur Z., Bankowość wczoraj i dziś, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2013

5. Mishkin F. S., Serletis A., The economics of money, banking and financial markets, Pearson Canada, Toronto 2016.

Efekty uczenia się:

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1BAN_K01- test

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie punktów uzyskanych z:

• aktywności na zajęciach (praca w grupach),

• rozwiązanych case study/zadań z platformy e-learningowej

• kolokwium w formie zdalnej obejmujące materiał z zajęć w formie tradycyjnej i e-learningu. Test online z pytaniami zamkniętymi

Zakres tematów:

1. Bank jako podmiot rynku finansowego – zajęcia stacjonarne

2. Ewolucja polskiego systemu bankowego – zajęcia stacjonarne

3. Narodowy Bank Polski jako bank centralny- polityka pieniężna i instrumenty oddziaływania na sektor bankowy– zajęcia stacjonarne

4. Bankowość detaliczna– zajęcia stacjonarne

5. Działalność kredytowa banku– zajęcia stacjonarne

6. Marketing bankowy - e-learning

7. Aktywa i pasywa oraz kapitały banku – zajęcia stacjonarne

8. Ryzyko w działalności banku komercyjnego – e-learning

Metody dydaktyczne:

praca w grupach, projekty, rozwiązywanie zadań, rozwiązanie case study/zadań z platformy e-learningowej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:20 - 17:05, sala 301
Agnieszka Ertman 26/ szczegóły
2 co druga sobota (nieparzyste), 17:10 - 18:55, sala 301
Agnieszka Ertman 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.