Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej 370-KN2-1PAW
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Właściwa dla całego przedmiotu (wskazana w części A sylabusa).

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent:

- zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą – KA7_WK2; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny;

- ma wiedzę o różnych rodzajach stosunków prawnych i rządzących między nimi prawidłowości a także, w zależności od swoich zainteresowań, pogłębioną wiedzę na temat kategorii stosunków prawnych – KA7_WK5; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- dostrzega związki między zjawiskami prawnymi, a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi – KA7_UU2; sposób weryfikacji: egzamin pisemny lub ustny lub egzamin w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny – KA7_KK2; sposób weryfikacji: egzamin pisemny w formie pytań zamkniętych egzamin w formie zdalnej polegające na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie pytań zamkniętych lub egzamin w formie zdalnej polegający na rozwiązaniu testu w czasie rzeczywistym na platformie Blackboard. Lista zagadnień egzaminacyjnych jest podana w trakcie zajęć.

Zakres tematów:

Część I. Prawo autorskie

1. Utwór jako przedmiot prawa autorskiego

2. Rodzaje utworów. Podmiot i podmioty prawa autorskiego

3. Autorskie prawa majątkowe

4. Dozwolony użytek osobisty i publiczny

5. Umowy autorskoprawne

6. Autorskie prawa osobiste

7. Plagiat i jego rodzaje

8. Programy komputerowe i utwory audiowizualne jako przedmioty prawa autorskiego

9. Ochrona wizerunku

10. Prawa pokrewne

11. Prawo autorskie w Internecie

12. Ochrona baz danych

13. Odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia praw autorskich

14. Odpowiedzialność karna z tytułu naruszenia praw autorskich

1. Odpowiedzialność karna związana z plagiatem

2. Nieuprawnione rozpowszechnianie utworów

3. Bezprawne utrwalanie bądź zwielokrotnianie utworów

4. Obrót nielegalnymi kopiami

5. Wytwarzanie lub posiadanie urządzeń do usuwania zabezpieczeń

6. Utrudnianie wykonywania prawa do kontroli

7. Przepadek przedmiotów, tryb ścigania i właściwość sądu

Część II. Prawo własności przemysłowej

1. Źródła, pojęcie i charakterystyka dóbr własności przemysłowej

2. Struktura i zadania Urzędu Patentowego RP

3. Postępowania przed Urzędem Patentowym RP. Pełnomocnicy

w postępowaniach z zakresu prawa własności przemysłowej

4. Prawo znaków towarowych. Znak towarowy Unii Europejskiej

5. Prawo patentowe. Patent europejski oraz patent europejski o jednolitym skutku

6. Prawo wzorów przemysłowych. Wspólnotowy wzór przemysłowy

7. Prawo oznaczeń geograficznych

8. Umowy z zakresu prawa własności przemysłowej

9. Cywilnoprawne środki ochrony praw własności przemysłowej

Metody dydaktyczne:

Wykład klasyczny uzupełniany prezentacjami multimedialnymi, konsultacje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co druga sobota (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 307
Magdalena Kropiwnicka 34/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Prawa
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.