Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowoczesne tendencje w dydaktyce 0800-N2-2YNTD
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Karpińska, A. Szwarc, W. Wróblewska (red.), Edukacja całożyciowa wybrane obszary, Toruń 2019.

A. Karpińska, K. Borawska - Kalbarczyk, K. Kowalczuk, Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Toruń 2019.

A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Toruń 2019.

A. Karpińska, K. Borawska-Kalbarczyk, A. Szwarc (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Toruń 2016.

A. Karpińska, W. Wróblewska, K. Kowalczuk (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Toruń 2016.

A. Karpińska, M. Zińczuk, P. Remża (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Toruń 2016.

Efekty uczenia się:

Student:

Potrafi wybrać i zastosować właściwy sposób postępowania, potrafi dobierać metody, środki dydaktyczne, formy organizacji pozwalające osiągać optymalne efekty kształcenia - (przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego, konspekt zajęć))

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania działań dydaktycznych - (samoocena studentów, konwersacja)

Utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce edukacyjnej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych – (obserwacja, konwersacja)

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie i prezentacja projektu dydaktycznego (kryteria oceny projektu: merytoryczne, formalne – forma i sposób prezentacji oraz umiejętność inspirowania członków grupy do aktywności), konspektu zajęć, obecność i aktywność podczas zajęć (zaliczenie nieobecności podczas konsultacji, przy czym nie więcej niż 50% godzin nieobecności umożliwia zaliczenie przedmiotu).

Zakres tematów:

1. Problematyka zajęć, metody i formy organizacji zajęć oraz warunki zaliczenia przedmiotu, literatura przedmiotu.

2. Idea projektów dydaktycznych w edukacji.

3. Instrumentarium pracy pedagoga w aspekcie nowoczesnych kierunków oraz zmian programowych.

4. Proponowane tematy projektów (do wyboru):

- Edukacja w trosce o jakość życia,

- Edukacja zawodowa wobec zmian i oczekiwań rynku pracy,

- Budowanie innowacyjnej przestrzeni edukacyjnej,

- Technologie cyfrowe w perspektywie innowacji edukacyjnych,

- Edukacyjne konteksty procesu kształcenia,

- Proces kształcenia w przestrzeni akademickiej,

- Nauczyciel i uczeń w procesie kształcenia - oczekiwania i postulaty,

- Edukacyjne przestrzenie zmian współczesnego świata,

- Edukacyjne problemy w dydaktycznych kontekstach – wątki

ontodydaktyczne, teleologiczne i aksjologiczne,

- Działania dydaktyczne zorientowane na studenta,

- Student w centrum edukacji akademickiej,

- Niepowodzenia edukacyjne i możliwość ich minimalizacji,

- W trosce o efektywność działań edukacyjnych – rekomendacje teoretyczne i

praktyczne.

5. Ewaluacja wyników kształcenia.

Metody dydaktyczne:

- metoda projektu,

- konwersacja,

- dyskusja,

- pokaz,

- gry dydaktyczne,

- metoda zadań praktycznych,

- praca z tekstem.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda sobota, 17:10 - 18:40, sala C2.2
Monika Zińczuk 22/ szczegóły
2 każda sobota, 12:45 - 14:15, sala B224
Monika Zińczuk 21/ szczegóły
3 każda sobota, 11:00 - 12:30, sala B224
Monika Zińczuk 20/ szczegóły
4 każda sobota, 15:30 - 17:00, sala C2.2
Monika Zińczuk 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Nauk o Edukacji
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.