Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr

Monika Zińczuk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

starszy wykładowca w jednostce Wydział Nauk o Edukacji

Terminy konsultacji dla studentów

Konsultacje w systemie stacjonarnym odbywają się w środy w godzinach 13.15 - 14.15 w Zakładzie Dydaktyki Ogólnej (pok. 232)

Konsultacje w systemie zdalnym odbywają się w środy w godzinach 14.00 - 14.45 w aplikacji MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjNkNGFhMzUtZWVmYi00MzAxLTgxMzktYTZjNzk1ZDZmMmVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2228ababc6-b818-4e74-bc68-88373427b550%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Monika
Nazwisko
Zińczuk
Stopnie i tytuły
dr
adres email jest ukryty
plan zajęć
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)