Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., M. Garbicz (red.)., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016.

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

Wszystkie efekty kształcenia realizowane na wykładzie weryfikowane są w ramach egzaminu pisemnego: 1EKO1_W01, 1EKO1_W02

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie pisemne, pytania otwarte

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń.

Zakres tematów:

Temat 1. Przedmiot ekonomii.

Istota ekonomii jako nauki.

Mikroekonomia a makroekonomia

Metody badawcze ekonomii

Przedmiot badań ekonomii

Gospodarowanie i problem rzadkości

Krzywa transformacji i koszt alternatywny

Temat 2. Podmioty gospodarcze i ich cele

Model homo oeconomicus i jego krytyka

Racjonalne działanie i racjonalny projekt

Cele podmiotów i sposób ich realizacji

Nadwyżka ekonomiczna, rodzaje, powstawanie, powiększanie

Transformacja zasobów w efekty gospodarcze

Problem podziału dochodów

Temat 3. Środki działalności gospodarczej - Kapitał

Zasoby gospodarcze i ich rodzaje

Alokacja i akumulacja zasobów

Zasoby materialne a niematerialne

Relacje kapitałowe a efektywnościowe

Substytucja czynników wytwórczych

Koncentracja zasobów i jej efekty

Temat 4. Koordynacja działalności gospodarczej

System administracyjny a system rynkowy

"Niewidzialna ręka rynku", zalety i wady

Rodzaje i modele konkurencji

Państwo a rynek

Cele interwencji państwa w gospodarce

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego i prezentacji Power Point

Konsultacje indywidualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Gruszewska 85/90 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Ewa Gruszewska 90/90 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)