Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mikroekonomia cz. 1 330-ES1-1MIK1
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Begg D., Vernasca G., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2014

2. Ekonomia ogólna. Podręcznik akademicki, red. Meredyk Kazimierz, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007

3. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., Ekonomia, Wyd. REBIS, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

4. Czarny B., Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011

5. Mankiw N.G., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2016

6. Nasiłowski M., Garbicz M. (red.), System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Key Text , Warszawa 2016

7. Krugman, P., Wells R., Microeconomics, Worth Publishers cop., New York 2015.

8. Solek A., Exercises in Microeconomics, Cracow University of Economics Press, Cracow 2013.

9. Sloman J., Essentials of Economics, Pearson Education, Economics Network, University of Bristol, 2007.

Efekty uczenia się:

Kolokwium:

efekty: E1_W01, E1_W02

Ocena aktywności, uczestnictwo w dyskusji:

efekty: E1_W01, E1_W02, E1_U01, E1_K01

Ocena pracy zespołowej:

efekty: E1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, aktywność studenta, prace domowe, uczestnictwo w dyskusji oraz pracach zespołowych.

Wymagana jest obecność studenta na ćwiczeniach. Każda nieobecność powyżej 1 powinna być usprawiedliwiona i zaliczona na najbliższych konsultacjach nauczyciela.

Zakres tematów:

Temat 1. Podstawowe kategorie ekonomiczne. Rzadkość zasobów i problem wyboru.

Temat 2. Homo oeconomicus, podmioty i ich cele.

Temat 3. Czynniki wytwórcze, relacje między nimi i ich akumulacja.

Temat 4. Konkurencja, rodzaje, mechanizm. Państwo a rynek.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia wymagające czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, rozwiązywania testów, zadań, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzących ćwiczenia.

Konsultacje indywidualne w Katedrze Ekonomii Politycznej WEiF UwB.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi piątek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 304
Karolina Trzaska 23/175 szczegóły
2 co drugi piątek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 304
Karolina Trzaska 26/175 szczegóły
3 co drugi piątek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 304
Karolina Trzaska 23/175 szczegóły
4 co drugi piątek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 317
Karolina Trzaska 25/175 szczegóły
5 co drugi piątek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 317
Karolina Trzaska 24/175 szczegóły
6 co drugi piątek (nieparzyste), 8:00 - 9:30, sala 317
Karolina Trzaska 26/175 szczegóły
7 co drugi piątek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 317
Karolina Trzaska 28/175 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Finansów i Instytutu Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.