Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Global governance 330-MS2-1GGO
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Kozub-Karkut, Magdalena, "Global governance" we współczesnej debacie o stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Rambler,

Warszawa 2015.

2. J. Caporaso, M. Madeira, Globalization, Institutions & Governance, Sage Publications, 2012

3. M. Jarosz (red.), Instytucje: konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012

4. M. Zachara, Global governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012

5. M. Trocki, Innowacyjne procesy i metody zarządzania międzynarodowego, SGH w Warszawie, Warszawa 2008,

6. K. Żukrowska (red.), Otwarta koordynacja w stosunkach międzynarodowych, SGH w Warszawie, Warszawa 2007,

7. P. Drahos, The Global Governance of Knowledge, Cambridge University Press, Cambridge 2010,

8. R. Mead, T. Andrews, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011,

9. F. Bylok, R. Janik (red.), Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania zarządzania międzynarodowego, Politechnika Częstochowska,

Częstochowa 2007

Literatura uzupełniająca:

1. P. Bloom, C. Rhodes, Świat według prezesów. Jak korporacje kontrolują nasze życie? Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019

2. J.J. Forrer, Global governance enterprises, Routledge, Taylor & Francis Group, New York, London 2017

3. M. Menkes, Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2016.

4. J. A. Ocampo, Global Governance and Development, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom 2016

Efekty uczenia się:

K_W03 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy)

K_W04 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy)

K_W05 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy)

K_W09 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy)

K_U01 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna, test zaliczeniowy)

K_U06 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna)

K_U12 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna)

K_U15 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna)

K_K05 (udział w dyskusji, prace pisemne, prezentacja multimedialna)

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia ćwiczeń:

- zaliczenie na ocenę na podstawie aktywności (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków, prezentacje multimedialne, prace pisemne) oraz testu zaliczeniowego.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

Forma zaliczenia ćwiczeń:

- zaliczenie na ocenę materiału analizowanego podczas zajęć na podstawie aktywności (w tym: udział w dyskusji, analiza przypadków,

prezentacje multimedialne, prace pisemne) oraz kolokwium.

Warunki zaliczenia ćwiczeń:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 nieobecności);

- uzyskanie pow. 50% punktów

Skala ocen:

50-46 - bdb

41-45 - db+

36-40 - db

31-35 - dst+

26-30 - dst

Zakres tematów:

1. Podstawy teoretyczne analizy i rozwój zjawiska „governance”

2. Globalizacja i governance

3. Global governance – od historii do teraźniejszości

4. Teorie globalnej ekonomii politycznej

5. Uwarunkowania kulturowe global governance

6. Global governance w kontekście etyki

7. Międzynarodowe organizacje – współpraca i koordynacja sferze gospodarczej i politycznej

8. Instytucje polityczne wobec układów nieformalnych

Metody dydaktyczne:

Prezentacja zagadnień objętych nauczaniem, dyskusja, prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, studia przypadków, prace pisemne,

samodzielna praca studentów, studenci mogą również korzystać z konsultacji u prowadzącego zajęcia (wymiar konsultacji – 2 godz. w

tygodniu).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 304
Aneta Kargol-Wasiluk 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.