Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka dziennikarska 0400-PS2-2EDZ
Wykład (WYK) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 14
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauera i E. Chudzińskiego. Universitas. Kraków 2010.

Etyka sfery publicznej, red. J. Itrich-Drabarek. Dom Wydawniczy Elipsa, W-wa 2017.

Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Tom 3 Tożsamość dziennikarza. Pod red. M. Kita i M. Ślawska. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Etyka w mediach. Vol. 9 Dziennikarstwo wobec wyzwań współczesności. Pod red. R. Kowalczyk i W. Machura. Scriptorium 2012.

Studia medioznawcze (Media Studies) nr 2 (57), W-wa 2014.

D. Popielec. Dziennikarstwo śledcze. Istota, funkcjonowanie, perspektywy. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Bydgoszcz 2019.

Anzenbacher A., Wprowadzenie do etyki. Myśl filozoficzna. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

- student ma pogłębioną wiedzę o specyfice przedmiotowej i metodologicznej nauk filologicznych FP2_W01

- student dostrzega konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej FP2_W012

-formułuje krytyczne sądy na podstawie samodzielnie zebranych i zanalizowanych źródeł informacji FP2_U01

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu, dostrzega konieczność postępowania zgodnie z zasadami etyki zawodowej FP2_K03

Metody i kryteria oceniania:

Aby przystąpić do pisemnego testu zaliczeniowego student powinien być obecny na wykładach, dopuszczalna jest jedna nieobecność.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia etyczne i główne postawy etyczne. Podstawowe rodzaje etyk.

2. Etyka dziennikarska jako jedna z etyk zawodowych.

3. Norma i etyczność. Prawo pozytywne a prawo naturalne. Przyczyny i rodzaje konfliktów społecznych. Rola informacji we współczesnym społeczeństwie demokratycznym.

4. Kodeksy etyki dziennikarskiej. Pożądane zachowania etyczne dziennikarzy.

5. Podstawowe problemy moralne dziennikarstwa.

6. Prawne aspekty etyki dziennikarskiej. Wolność prasy i wypowiedzi w Polsce.

7. Dziennikarstwo śledcze.

Metody dydaktyczne:

Wykład.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 74
Joanna Smakulska 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Filologicznego
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.