Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalistyczne metody komputerowe 390-FM2-1SMK
Laboratorium (LAB) Rok akademicki 2019/20

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Marcin Chruściel "LabVIEW w praktyce" Wydawnictwo BTC, Legionowo 2008

W. Tłaczała „Środowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo” Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

W. Nawrocki "Komputerowe systemy pomiarowe” Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2002.

P. Lesiak, D. Świsulski ''Komputerowa technika pomiarowa w przykładach” Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2002.

D. Świsulski „Systemy pomiarowe. Laboratorium” Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.

Efekty uczenia się:

(K_W23) zna zasady użytkowania systemów operacyjnych oraz pakiet wybranych specjalistycznych programów aplikacyjnych - w tym środowisko do analizy danych i obliczeń symbolicznych;

(K_W25) zna podstawy programowania w wybranym języku wyższego poziomu;

(K_U23) umie napisać prosty program komputerowy w wybranym języku programowania, skompilować go i uruchomić;

(K_U29) umie korzystać ze źródeł wiedzy w języku angielskim;

(K_K01) zna ograniczenia swojej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia, podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych;

(K_K02) potrafi pracować w zespole przyjmując w nim różne role, w tym w szczególności rolę kierowniczą, potrafi przyjąć odpowiedzialność za realizowane zadanie zespołowe;

(K_K05) potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze i zasobach Internetu, także w językach obcych;

Metody i kryteria oceniania:

Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna z:

1) średniej liczby punktów uzyskanych kolokwium

2) średniej liczby punktów uzyskanych ze sprawozdań

Liczba nieusprawiedliwionych godzin kwalifikujących do niezaliczenia Laboratorium to 20% czasu trwania zajęć laboratoryjnych.

Zakres tematów:

Laboratorium obejmuje cykl zajęć (45 godz.) poświęconych praktycznemu przećwiczeniu zagadnień omawianych w trakcie zajęć. Interfejs graficzny środowiska programistycznego LabVIEW: funkcjonalność i działanie. Podstawowe funkcje i struktury danych. Struktury sterujące pracą programu: konstrukcje iteracyjne, warunkowe, wyboru, konstrukcje sterujące kolejnością wykonywania kodu. Tworzenie prostych algorytmów na podstawie poznanych struktur. Podstawowe funkcje tablicowe i stringowe. Konstrukcja złożonych struktur danych. Obsługa wykresów różnego typu. Zastosowanie zmiennych lokalnych, globalnych i funkcjonalnych. Wydzielanie funkcji programu w postaci podprogramów. Programowalna zmiana właściwości i wywoływanie metod obiektów. Zapis danych do plików. Techniki obsługi błędów. Struktura zdarzeń - programowanie z wykorzystaniem zdarzeń i ich obsługa. Synchronizacja danych z wykorzystaniem metody kolejek i powiadomień. Programowanie z wykorzystaniem wzorców projektowych. Techniki programowania urządzeń z interfejsem DAQ, platform NI ELVIS II+ oraz systemów wizyjnych.

Metody dydaktyczne:

Omówienie i realizacja zadań praktycznych. Praca przy komputerze. Konwersacja dot. problemów napotkanych podczas samodzielnej realizacji zadań. Weryfikacja wyników i tempa pracy własnej Studentów. Sprawdzanie opisów wykonywanych zadań w postaci sprawozdań o określonej formie.

Od dnia 12 marca 2020 r. zajęcia realizowane w formie kształcenia zdanego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 12:15, sala 2021
Adam Bonda 3/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Fizyki - Kampus
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.